Oświadczenie skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada

Zwracam się do Panów Ministrów w związku z informacjami na temat organizowania się rewizjonistycznych środowisk ukraińskich występujących z roszczeniami wobec państwa polskiego z tytułu wysiedleń w latach 1944 – 1946 z Chełmszczyzny i Podlasia. Obradujący w Równem ogólnokrajowe zgromadzenie Kongresu Ukraińców Chełmszczyzny i Podlasia zażądało przyznania przesiedleńcom statusu narodu deportowanego, odszkodowania za rzekome straty moralne i materialne, jak również rozwiązania po ich myśli kwestii dotyczących pogrzebów rzekomych „ofiar represji politycznych na terytorium Polski” – co może oznaczać chęć usankcjonowania na terenie Rzeczypospolitej budowy pomników zbrodniarzy z Ukraińskiej Powstańczej Armii i innych organizacji szowinistycznych i pro-hitlerowskich.

Więcej na ; http://kresy.info.pl/