kk-124

Właśnie te słowa stały się myślą przewodnią dla każdego występującego na Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Święci Ziemi Wołyńskiej» zorganizowanej przez Instytut Badań Kościelnych w Łucku.

Środowisko naukowe, organizacje społeczne z Polski i Ukrainy corocznie z niecierpliwością oczekują na to przedsięwzięcie, ponieważ organizatorzy oferują do zbadania i przedyskutowania ciekawe, głębokie i zawsze aktualne tematy.

 

Tegoroczna konferencja trwała od 2. do 5. czerwca, co było bardzo symboliczne, dlatego że przypadła akurat na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Temat poważnego forum potrafił połączyć chrześcijan tradycji zachodniej i wschodniej, a sama akcja przebiegała pod patronatem Jego Ekscelencji Mychaiła, prawosławnego biskupa łuckiego i wołyńskiego Patriarchatu Kijowskiego, Jego Ekscelencji Marcjana Trofimiaka, ordynariusza diecezji łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Jego Ekscelencji Jozafata Gowery, egzarcha łuckiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Organizatorzy mieli na celu wspomnienie tych wszystkich świętych, których życiowe drogi w jakikolwiek sposób dotyczyły Wołynia. Przecież bardzo dużo bohaterów, męczenników, wyznawców wiary pochodzi z naszej ojczyzny. Są to święci uznani przez różne konfesje. Święci Ziemi Wołyńskiej to są ludzie, którzy stąpali na naszej ziemi, tu się urodzili, czy też tu dokonali czynu heroicznego przez swe chrześcijańskie życie. Wielu ludzi ma pewien zniekształcony stereotyp świętych. Dla nich święci to absolutnie inna kategoria ludzi wybranych przez Boga i przebywających pod Jego opieką. Nam się wydaje, że święci są to wyłącznie ludzie, którzy pochodzą z innych krajów, innych epok, którzy różnią się od przeciętnych obywateli. W rzeczywistości wśród nich byli zarówno święci nędzarze jak święci królowie, zarówno święci laicy jak święci kapłani. Różnie przebiegały ich drogi do świętości. Zawsze jednak ich łączyło jedno – wierność Kościołowi i życie w prawdzie.

W referatach wygłoszonych na konferencji został zaprezentowany dokładny portret świętych, którzy nie byli podobni do siebie. Są wśród nich pierwsi święci hierarchowie Kościoła Prawosławnego św. Iow i św. Amfilochiusz z Poczajewa, książę łucki i czernihowski Mikołaj Świętosza. Są niezwykle ciekawe postacie świętych czczonych w Kościele Rzymskokatolickim. Przypomnijmy tutaj chociażby naszych bliskich rodaków – św. Zygmunta Felińskiego, urodzonego na wsi Wojutyn w pobliżu Łucka i bł. Jana Beyzyma, który urodził się w okolicach Równego. Postać św. Jana Beyzyma szczególnie zainteresowała wielu obecnych na konferencji lekarzy, ponieważ  jest on apostołem trędowatych. Urodził się na Wołyniu i przez całe życie służył trędowatym na wyspie Madagaskar, zostając dla tego narodu świętym o wiele wcześniej, niż oficjalnie został uznany za świętego przez Kościół. Został też wspomniany św. Jozafat Kuncewicz, który pochodził z Włodzimierza Wołyńskiego. Jego relikwie znajdują się w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jest to najwybitniejsza z postaci Kościoła Greckokatolickiego, wzór ascetycznego wytrwania, charyzmatyczny pasterz, czczony przez różne konfesje. Na konferencji wspomniano liczne Sługi Boże, spowiedników i męczenników z czasów totalitaryzmu, prześladowania, teroru i krwawych konfliktów międzyetnicznych.

kk-173

Forum naukowe odbywało się w Sali Konferencyjnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki. Dobrze pamiętamy, że właśnie w tym pomieszczeniu za czasów radzieckich urzędował obwodowy komitet partyjny. Wpatrzeni w te mury, skąd wychodziły postanowienia przeciw religii i przeciw ludziom, uczestnicy konferencji byli świadomi tego, jakie zmiany zaszły w ostatnich dziesięcioleciach. Z pewnością była w tym ingerencja Boska i wstawiennictwo świętych.

W ramach konferencji miała miejsce pielgrzymka do Poczajowa – ośrodka religijnego historycznego Wołynia, który przez wieki gromadził chrześcijan różnych wyznań. Szczególnie bliski pozostaje on dla ojców bazylianów – zakonników, którzy przez dłuższy czas opiekowali się tą świątynią. Przepych, bogactwo, piękno Ławry wywarły na uczestnikach forum niezapomniane wrażenie. Niestety, niektórzy musieli uznać ten fakt, że na tej ziemi świętej są oni tylko gośćmi, i to nie bardzo oczekiwanymi. To po raz kolejny stało się potwierdzeniem wybranego celu konferencji – szukać i odnajdywać jedność według wzoru naszych niebieskich patronów, którzy nie są poróżnieni przez swoje przymioty i przynależności. Święci stoją ponad tym podziałem. Wielu Ukraińcom należy to zrozumieć – tam, na niebie, konfesji nie ma, tam Kościół jest jeden.

Wyrazy wdzięczności są kierowane ku organizatorom konferencji – Instytutowi Badań Kościelnych, Towarzystwu Kultury Polskiej na Wołyniu im. T. Kościuszki, Centrum «UCRAINICUM» Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, Instytutowi Polski Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku, Egzarchatowi Łuckiemu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Prowincji Ukraińskiej Ojców Bazylianów Najświętszego Zbawiciela, Instytutowi Analizy Polityki Państwowej i Regionalnej.

Konferencja zgromadziła historyków, teologów, badaczy sztuki i lingwistów. Ożywiona dyskusja, ciekawe, zachwycające, czasem podobne do detektywu lub dramatu życiowe historie zwykłych ludzi nie pozostawiły obojętnym nikogo z obecnych. Niezwykle ważnym jest to, żeby materiały konferencji, cała bezcenna informacja, niejednokrotnie zbierana jako odrobiny, została przekazana reszcie ludzi poprzez słowo drukowane. Wydaniem tych materiałów są zainteresowani nie tylko fachowcy, to musi poznać każdy. Wśród naszych wołyńskich świętych, słynnych ze swoich czynów, każdy może odnaleźć swego opiekuna czy to według płci, czy według zawodu, czy według świętych wyczynów w walce o prawdę. Tam, na niebie, złotymi literami wyryto dużo imion, powszechnie znanych na świecie, jednak są też takie, które jeszcze nie są znane. To też są nasi patroni. Tacy ludzie żyją dzisiaj wśród nas. Takimi potrafimy stać się my sami.

Autor;Olga GORIACIEWA        Materiał pochodzi z "Monitora Wołyńskiego"