Jak się dowiedzieliśmy  mimo znanej  postawy pana prezydenta Ogólnopolski Komitet Upamiętnienia Ofiar Ludobójstwa jednak powstanie. Mimo rekonwalescencji  ks. Isakowicz –Zaleski przyjął w nim członkostwo.

Głównym punktem upamiętnienia będzie rocznica Krwawej Niedzieli 11 Lipca 1943 r., czyli dnia, w którym bandy UPA, wspierane przez ukraińskich chłopów, napadły w dzień świąteczny na 167 bezbronnych polskich miejscowości, mordując tysiące Polaków (w tym też wielu księży) zgromadzonych na mszach świętych w kościołach rzymskokatolickich.

Więcej; http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4371