Władze polskie podczas swojego przewodnictwa w UE są bardzo optymistyczni w sprawie promocji Ukrainy w Europie, obiecując Ukraińcom strefę wolnego handlu i układu stowarzyszeniowego z UE jeszcze w 2011 roku. Natomiast szereg ukraińskich ekspertów politycznych wyraża swoje obawy z powodu integracji europejskiej własnego państwa. Znany ukraiński politolog Wasyl Stojakin w wywiadzie dla agencji informacyjnej „Regnum” oświadczył, iż żadnych gwarancji członkostwa Ukrainy w UE teraz nie potrafi dać ani Polska, ani żaden kraj unijny. Europę w tej chwili nie obchodzi specjalnie Ukraina, bo decydenci europejscy mają wiele własnych problemów do rozwiązania. Zjednoczona Europa ma nowych członków z byłego obozu socjalistycznego, których wartość jest tylko w planie geopolitycznym ale nie gospodarczym. Nowe członkostwa takich krajów jak Rumunia lub Bułgaria są bardziej wygodne dla USA niż dla Europy – uważa ukraiński politolog. Zdaniem Stojakina, Ukraina stworzy, w razie członkostwa w UE, o wiele więcej problemów niż wszystkie nowe kraje unijne razem wzięte. Teraz Europa próbuje zachęcić Ukrainę do wstąpienia do strefy wolnego handlu z UE, nie biorąc żadnych zobowiązań, co do jej przyszłego członkostwa. Ale tylko naiwność polityczna może oczekiwać zbyt wiele dla Ukrainy od tego statusu. Bo strefa wolnego handlu w rzeczywistości będzie bardziej wygodna dla Europy niż dla Ukrainy – stwierdza Stojakin. W wyniku wejścia do tej strefy państwo ukraińskie zostanie tylko nową kolonią handlową Europy ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo Ukraina będzie tylko rynkiem zbytu towarów europejskich – konkluduje ukraiński niezależny ekspert polityczny.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów