Ukazał się najnowszy  numer  05  KSI, zapraszam wszystkich do zapoznania się informacją Redakcji odnośnie wydania grudniowego poświęconego w dużej mierze tradycjom świątecznym na Kresach RP. Zapraszamy tam naszych czytelników do nadsyłania wspomnień o tamtych czasach, atmosferze i obrzędach związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Równolegle zadajemy pytanie ile z kresowej tradycji przetrwało w naszych domach, rodzinach i jak wpływa to na atmosferę tych specyficznych dla naszego społeczeństwa świąt. Chcemy uratować od zapomnienia przeszłość, utrwalić ją chociaż częściowo na naszych łamach, aby kiedyś następne pokolenia miały źródło informacji o kresowej tradycji. Zapraszamy do pisania wszystkich którzy cokolwiek jeszcze pamiętają z własnego dzieciństwa, lub nawet słyszeli od innych o tradycji i obrzędach związanych nie tylko z samymi świętami, ale z okresem poprzedzającym i poświątecznym. Wszystkie materiały opublikujemy w dziale Barwy Kresów.