http://kurierwilenski.lt/2013/10/02/litwa-nie-odpuszcza-polskim-nazwom/

Litwa nie odpuszcza polskim nazwom


 

Zmiana władz na Litwie nie zmienia ich patologicznej wręcz niechęci do polskiego nazewnictwa ulic i miejscowości Fot. Marian Paluszkiewicz

Zmiana władz na Litwie nie zmienia ich patologicznej wręcz niechęci do polskiego nazewnictwa ulic i miejscowości Fot. Marian Paluszkiewicz

Polskie nazwy ulic na Litwie nawet w miejscowościach, gdzie polska mniejszość stanowi ponad 80 proc. nadal są poza prawem.

Orzekł o tym Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny, który rozpatrywał sprawę zapoczątkowaną na wniosek namiestnika rządu na powiat wileński. Domaga się on usunięcia polskich tablic w rejonie wileńskim i solecznickim, gdzie Polacy stanowią odpowiednio ok. 60 i 80 proc. mieszkańców.

Tym razem orzeczenie dotyczyło władz rejonu solecznickiego, które, według namiestnika Audriusa Skaistysa, nie chcą rzekomo usuwać polskich nazw ulic. Administracja rejonu próbowała przekonać sąd, że pozwany przez namiestnika dyrektor administracji rejonu nie może występować w roli egzekutora usuwania tablic z polskimi nazwami ulic.

Dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego Bolesław Daszkiewicz w rozmowie z „Kurierem” wcześniej wyjaśnił, że samorząd usunął polskie tablice z budynków publicznych i administracji lokalnej. Tymczasem nie ma podstawy prawnej obligującej władze samorządowe do usunięcia tablic, które mieszkańcy własnym kosztem i z własnej inicjatywy zamieścili na swoich domach.

Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny uznał jednak, że nie ma okoliczności, które uniemożliwiałyby władzom samorządu na usunięcie również prywatnych tablic. Sąd orzekł, że tablice z polskimi nazwami ulic w miejscowościach rejonu solecznickiego są sprzeczne z prawem i nakazał ich usunięcie.

Administracja samorządu została zobligowana orzeczeniem do usunięcia polskich napisów w Ejszyszkach, Jaszunach, Dziewieniszkach, Turgielach, Białej Wace, Małych Solecznikach, Koleśnikach, Dowgidańcach, Purwianach, Montwiliszkach i Żagarynie, Podborzu, Cieciańcach, Rudnikach oraz na dworcu kolejowym w Jaszunach. Za niepodporządkowanie się orzeczeniu solecznickim samorządowcom grozi kara grzywny.
Orzeczenie sądu jest ostateczne i przynajmniej na Litwie nie podlega zaskarżeniu.

PROWOKOWANIE NACJONALISTÓW

Orzeczenia sądów, które władze rejonu nie mogą spełniać, prowokują nacjonalistyczne siły do przemocy wobec polskiej mniejszości. Nacjonaliści niejednokrotnie już występowali z inicjatywą, że gotowi są przyjechać do rejonu solecznickiego i przemocą usunąć polskie tablice z domów miejscowych Polaków. Przed kilkoma laty doszło nawet do incydentu, kiedy młodzi ludzie zerwali polską tablicę. Był to pojedynczy przypadek, aczkolwiek zainspirowany na potrzeby patriotycznego reality show kręconego przez jedną z litewskich telewizji.


[komentarz internauty:

Kmicic

coraz wyrażniej widać ,że konflikt rozwiąże i zaprowadzi porządek prawny dopiero autonomia

Kmicic, Październik 2, 2013 at 17:28 -

jedyną odpowiedzią powinno być wywieszenie kilkakrotnie więcej dwujęzycznych tablic i nagłośnienie tego skandalu w międzynarodowej prasie ,w EU, PE i w OBWE.

vega
czyli sądy na Litwie zmuszają samorząd do popełnienia przestępstwa! tzn. do wejścia na cudzą posesję i niszczenia mienia prywatnego! To brzmi jak ponury żart…]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://kurierwilenski.lt/2013/10/01/polski-elektorat-na-litwie-do-wyborczego-podzialu/

Polski elektorat na Litwie do wyborczego podziału

Komentarze

 

Według założeń część tzw. polskich okręgów planuje się przyłączyć do okręgów, gdzie dominuje elektorat głosujący na partie litewskie  Fot. Marian Paluszkiewicz

Według założeń część tzw. polskich okręgów planuje się przyłączyć do okręgów, gdzie dominuje elektorat głosujący na partie litewskie Fot. Marian Paluszkiewicz

Główna Komisja Wyborcza (GKW) znowu chce zmienić granice okręgów wyborczych, gdzie tradycyjnie dominuje elektorat Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL).

Takie propozycje znalazły się w założeniach projektu, które na poniedziałkowym (30 września) posiedzeniu Komisja przyjęła zdecydowaną większością głosów. Przeciwko głosował jedynie przedstawiciel AWPL Waldemar Urban. Jego zdaniem, założenia projektu mają wyraźny cel rozbicia elektoratu Akcji Wyborczej, gdyż według założeń część tzw. polskich okręgów planuje się przyłączyć do okręgów, gdzie dominuje elektorat głosujący na partie litewskie.

We wtorek, 1 października, przedstawiciel AWPL w Komisji powiedział „Kurierowi”, że ostateczna decyzja w sprawie propozycji GKW zostanie podjęta po przedyskutowaniu jej na forum partii oraz konsultacjach ze społeczeństwem. Do kolejnego omawiania projektu GKW ma powrócić na początku grudnia. Do tego czasu strony zainteresowane — ugrupowania polityczne, wyborcy i inne instytucje — mogą składać propozycje odnośnie optymalnego podziału granic okręgów wyborczych, które miałyby obowiązywać podczas wyborów parlamentarnych 2016 roku.

Propozycję tę przedstawiciel AWPL złożył jeszcze podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji. Urban zaproponował, żeby w rejonie wileńskim utworzyć dwa, a w rejonie solecznickim jeden okręg wyborczy, zamiast dzielić elektorat tych rejonów na cztery okręgi wyborcze, rozcieńczając go z elektoratem ościennych rejonów — szyrwinckiego, trockiego i orańskiego.

Zenonas Vaigauskas stwierdził, że Komisja musi najpierw podjąć fundamentalną decyzję o nowych okręgach    Fot. Marian Paluszkiewicz

Zenonas Vaigauskas stwierdził, że Komisja musi najpierw podjąć fundamentalną decyzję o nowych okręgach Fot. Marian Paluszkiewicz

Przewodniczący grupy roboczej GKW, prawnik Justinas Žilinskas zapewniał, że przygotowując założenia projektu podziału okręgów wyborczych nie było żadnych nacisków politycznych, a intencją grupy bynajmniej nie była chęć rozbicia polskiego elektoratu.
— Kierowaliśmy się wyłącznie liczbami demograficznymi oraz geografią — powiedział Žilinskas. Wyjaśnił też, że ze względu na wzrost liczby wyborców w jednych okręgach i spadek w innych należy dokonać korekty granic okręgów wyborczych. Największe zmiany w tym zakresie dotyczą dużych miast — Wilna, Kowna i Szawel. W stolicy od lat liczba mieszkańców, a tym samym również wyborców, stale rośnie, zaś w Kownie i Szawlach maleje. Proponuje się więc utworzyć w Wilnie dwa nowe okręgi wyborcze, zmniejszając ich odpowiednio po jednym w Kownie i Szawlach.

W poniedziałek jednak nie dyskutowano nad granicami nowych okręgów, bo jak zauważył przewodniczący GKW Zenonas Vaigauskas, Komisja musi najpierw podjąć fundamentalną decyzję o nowych okręgach. Tymczasem w sprawie tzw. polskich okręgów wyborczych padły nawet bardzo konkretne propozycje. Proponuje się 5 dzielnic wyborczych z szyrwincko-wileńskiego okręgu — Bujwidze, Podbrzezie, Glinciszki, Wesołówka i Pikieliszki — dołączyć do okręgu malacko-święciańskiego.
W ten sam sposób proponuje się również rozparcelować okręg wileńsko-solecznicki. Postuluje się o przyłączenie jego 5 dzielnic wyborczych — Gerwiszki, Trybańce, Siałki, Ciużakampie i Biała Waka — do okręgu orańsko-ejszyskiego.

Nowy podział okręgów wyborczych wiąże się z zaleceniami OBWE ws. wyrównania liczby wyborców w okręgach jednomandatowych poprzez wprowadzenie współczynników wielkości liczbowych w granicach od 0,9 do 1,1 średniej ilości wyborców w okręgu wobec obecnie stosowanego na Litwie współczynnika 0,8-1,2 proc.

Przed wyborami do Sejmu 2012 roku przedstawiciele Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), po pobycie na Litwie stwierdzili, że decyzje dotyczące zmian granic okręgów wyborczych, które mają wpływy na społeczność mniejszości narodowych, muszą być podejmowane po uzgodnieniu z przedstawicielami mniejszości narodowych. Decyzje te nie mogą sztucznie rozpraszać polskiego elektoratu i nie mogą wpływać negatywnie na mniejszości narodowe. Takie wywody powtórzono również w sprawozdaniu OBWE o jesiennych wyborach parlamentarnych na Litwie a także na tegorocznym czerwcowym spotkaniu przedstawicieli OBWE z parlamentarzystami w Sejmie RL.

[komentarze internautów:

 1. Kmicic, Październik

  Starannie dobrać argumenty i ostro zaprotestować w PE i w OBWE, natychmiast(!).Równolegle zażądać też, stanowczo, powrotu Ejszyszek do solecznickiego i niwelacji zmian w Nowej Wilejce.Należy nie tylko bronić się ,ale też wymagać , w natychmiastowym trybie, cofnięcia już dokonanych zmian.To Polacy powinni(mniejszość narodowa) decydować przede wszystkim o granicach okręgów wyborczych i o wszelkich zmianach na terenach, gdzie od wieków zamieszkują.To się po prostu Polakom należy, bez żadnych dyskusji.
  Należy skorzystać z tej okazji by wymóc na lt władzach cofnięcia wcześniej dokonanych niekorzystnych zmian.
  ps.
  W Polsce , specjalnie dla ludności lt, stworzono najmniejszy w RP powiat sejneński(ok.22 tys), wystarczyłoby dołączyć Sejny do Suwałk, a lt mniejszość przestała by się liczyć w tym rejonie.

 2. Melania-

  Kiedyś dołożyłam swego palca, żeby powstał powiat sejneński. Dziś tego żałuję

 3. Jan, Październik

  Chyba wielu jest tak rozczarowanych jak Melania. Lietuvisi postępują karygodnie, bezczelnie pogarszając sytuację rdzennych mieszkańców Wileńszczyzny, Polaków. Wydaje się że tylko autonomia Wileńszczyzny może rozwiązać nasze problemy. Widać że od lietuvisóv nie doczekamy się niczego dobrego.

 4. Połaniec, Październik 2, 2013 at 10:16 -

  Szanowny Panie Komisarzu!

  1 lutego 2011 roku wystosowaliśmy do Pana Apel zwracający „uwagę na kwestię naruszania praw człowieka i dyskryminacji mniejszości narodowych w Europie”, to jest na „praktyki stosowne przez władze publiczne Republiki Litewskiej wobec Polaków, mieszkających od stuleci na obszarach wchodzących obecnie w skład państwa litewskiego”. Między innymi wymienialiśmy działania polegające, na przeszkadzaniu Polakom „w korzystaniu z przysługujących im praw (…) politycznych, poprzez utrudnianie swobodnego wyboru przedstawicieli”, zwłaszcza posłów do litewskiego parlamentu.
  Z satysfakcja przyjęliśmy zainteresowanie Pana Komisarza sytuacją Polaków na Litwie, w szczególności zapoznaniem się przez Pana osobiście z problemami dyskryminacji Polaków na miejscu, na Litwie.

  Nawiązując do, wyrażonego w przesłanym do nas piśmie z dnia 23 marca 2011 r., zainteresowania niezależnymi informacjami od organizacji społecznych chcielibyśmy zwrócić się do Pana Komisarza z następującą bulwersującą sprawą:
  10 lipca Litewska Główna Komisja Wyborcza dokonała korekty granic jednomandatowych okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie oraz ilości wyborców w tych okręgach, która dyskryminuje litewskich Polaków i ich partię – Akcję Wyborczą Polaków na Litwie.
  W rezultacie 90 tys. wyborców – Litwinów (np. w Kownie – po litewsku Kaunas) będzie miało trzech przedstawicieli w parlamencie, a 90 tys. wyborców (w większości Polaków) na Wileńszczyźnie tylko dwóch posłów.
  Jest to modelowy przykład manipulacji wyborczej, tzw. gerrymanderingu.
  Naszym zdaniem jest to jaskrawe naruszenia artykułu 4 KONWENCJI RAMOWEJ o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. głoszącego:
  - w punkcie 1.: „Strony zobowiązują się zagwarantować osobom należącym do mniejszości narodowych prawo do równości wobec prawa oraz jednakową ochronę prawa. W tym względzie jakakolwiek dyskryminacja wynikająca z przynależności do mniejszości narodowej jest zabroniona.” - w punkcie 2. „Strony zobowiązują się do przyjęcia, tam gdzie to konieczne, odpowiednich środków w celu popierania, we wszystkich sferach życia ekonomicznego, społecznego, politycznego (podkreślenie i wytłuszczenie nasze) i kulturalnego pełnej i rzeczywistej równości pomiędzy osobami należącymi do mniejszości narodowej a osobami należącymi do większości.”
  Federacja Organizacji Kresowych do Pan Knut Vollebæk Wysokiego Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych we wrześniu 2012r.
  Tymczasem Komisja Wyborcza Republiki Litewskiej osiągnęła dno i …. kopie głębiej!

 

Zespół Ochrony Praw Człowieka


GTranslate

plbebgzh-TWhrcsdanlenetfrgldeelhuitjalvltnoptrorusrskslessvukyi

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp8.jpg

PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ

Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud3.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 715 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
8539979