Ruch Społeczny im Prezydenta RP   profesora Lecha Kaczyńskiego, Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego,

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, mają zaszczyt zaprosić  na  wykład  w  ramach cyklu „Z historią ku przyszłości”

Wykład odbędzie   się   w   Sali 4021 Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

- 27 maja  2014 r. godzina 1700 nosić będzie tytuł:

„ Stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków”

wygłosi go prof. dr hab. Czesław Partacz z  Politechniki Koszalińskiej

Informacje na www.historiarp.pl

Serdecznie zapraszamy