Tam zginął mój dziadek Władysław Sikorki i cała moja rodzina

Było to miejsce z jednej strony otoczone bukowo-dębowym lasem(50 letnim), oddzielającym posiadłość od Borszczówki, z drugiej- granicą ze Związkiem Radzieckim. Pradziadek, senior Władysław Sikorski syn Michała, mieszczanin przybył na tą ziemię ok. 1890 roku w z Mazowsza.Pracował jako zarządca majątku bogatego Czecha o nazwisku Martinek syna Iwana . Jak wynika z relacji mojej babci Heleny Sikorskiej (z d. Srokosz), która uratowała się z zagłady Borszczówki, pradziadek zakupił w 1909 roku ten majątek nieruchomy położony w guberni wołyńskiej, powiat ostrogski, gmina Annopol, w pobliżu wsi Narajew w uroczyskach ,,Mokrzec”, ,,Osiczak” i ,,Berezina” . Czech Martinek sprzedał pradziadkowi Sikorskiemu działkę gruntu o powierzchni czterdzieści jeden dziesięcin , w tym ornej – dwadzieścia dziewięć dziesięcin i osiemset trzydzieści pięć sążni, leśnej jedenaście dziesięcin, sianokośnej tysiąc osiemdziesiąt pięć sążni i pod rzeczką dwieście trzydzieści sążni, położonej w uroczysku ,,Mokrzec”, graniczącą z gruntami:  we wsi Narajewka  należącymi do chłopów i sprzedającego. Sprzedażą objęte również były wszystkie znajdujące się na sprzedawanym gruncie zabudowania. Akt notarialny sporządził Notariusz Rówieński Michał Jarocki syn Bazylego w kancelarii mieszczącej się przy ul. Aptekarskiej 8 w Równem, w obecności świadków mieszczan Haima-SzmuliIcko Gibiera, syna Jankiela, Duwida Johwolda, syna Szlimy, Jośa Furmana, syna Szmuli zamieszkałych w Równem. Akt ten został zatwierdzony przez Starszego Notariusza w dn. 3 czerwca 1910 roku.  Całkowita powierzchnia majątku obejmowała  i 41 hektarów.  W tym właśnie majątku moja rodzina mieszkała do 1943 roku. Pradziadek ożenił się z Dionizą z domu Krasińską mieszkającym w Tesowie. Majątek Krasińskich rozciągał się na powierzchniokoło 270 hektarów i był jednym z większych w tamtym rejonie. Co ciekawe, pradziadek był częstym gościem w domu Krasińskich, przychodząc w konkury do starszej siostry Dionizy, która siadała mu wtedy na kolana a jednak właśnie Dioniza została jego wybranką.

Czytaj więcej...

Polska samoobrona kolonii: Poroda, Choromce i Prurwa

Po wymordowaniu przez Ukraińców mieszkańców kol. Parośla I, Polacy w wielu okolicznych miejscowościach samorzutnie przystąpili do organizowania samoobrony przed grożącymi dalszymi napadami Ukraińców. Polegało to na tym, że starszyzna danej wsi na swoim zebraniu postanawiała bronić się w razie napadu. W tym celu:

- obierano spośród siebie komendanta (dowódcę);

- wszelkimi sposobami zdobywano broń;

- budowano schrony, głównie dla kobiet i dzieci;

- organizowano nocne i dzienne warty;

- ustalano system alarmowania mieszkańców;

- wykonywano we własnym zakresie broń „białą", różnego rodzaju szpikulce;

- organizowano współdziałanie z innymi ośrodkami polskiej samoobrony w najbliższej okolicy.

W gminie Włodzimierzec trzy polskie kolonie: Poroda, Choromce i Prurwa zorganizowały samoobronę i ustaliły sposób współdziałania między sobą. Komendantem całości został wybrany kapral rezerwy Franciszek Jankiewicz z Choromiec. Inicjatorami i organizatorami samoobrony w Porodzie byli głównie żołnierze rezerwy. Należało do nich m. in. dwóch kawalerzystów: Jan Szymański i Stanisław Szumski, którzy służbę wojskową odbyli w 21 Pułku Ułanów w Równem. Komendantem samoobrony w Porodzie został Michał Olejniczak, a jego zastępcą Jan Szymański. W pierwszym okresie głównym zadaniem samoobrony było pełnienie wart w dzień i w nocy oraz patrolowanie rozległego terenu kolonii, aby nie dać się zaskoczyć napastnikom i zdążyć zaalarmować mieszkańców.

Czytaj więcej...

W RZEZI WŁADYSŁAWÓWKI BANDEROWCY SIĘGNELI DNA PIEKŁA

 

Trzeba powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że na Ziemi Swojczowskiej i na całym Wołyniu 11 lipca 1943 r. w tzw. „krwawą niedzielę” rozpoczęło się nieludzkie ludobójstwo (symbolicznie) względem niewinnej ludności polskiej. Symbolicznie ponieważ duże mordy dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów, zdarzały się na Kresach, już od roku 1939 od przegranej kampanii wrześniowej. Tego dnia, jednocześnie w dziesiątkach wsi i kolonii polskich miał miejsce zorganizowany, dobrze przygotowany atak o świcie na śpiących, jeszcze w większości Polaków

Czytaj więcej...

75 rocznica ludobójstwa KWIECIEŃ 1943

1 kwietnia 1943 roku:

We wsi Aurelin pow. Hrubieszów Niemcy z Ukraińcami zamordowali w jednym domu 7 Polaków; Z. Konieczny podaje, że mordu dokonali sąsiedzi – Ukraińcy  (Z. Konieczny: Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce 1941 – 1947, Przemyśl 2001, s. 155; S. Jastrzębski..., s. 89, lubelskie).   

We wsi Harajmówka pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 75-letniego Franciszka Imberga.

We wsi Porwonicz pow. Horochów: „Koło Horochowa w dniu 1 kwietnia 1943 roku napadli na gospodarza w Porwoniczu pana Makowskiego. Jego wnuczka uciekła do służącej, to ją jakoś uratowała, a tych państwa Makowskich to tak zmasakrowali, zrąbali, że po kawałku do zbitej z desek zwykłych trumny kładli”. (Wspomnienia Józefy Wolf z domu Zawilskiej; w: http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/aleksandrowka-jozefa_wolf.html).  

We wsi Skulin pow. Kowel Ukraińcy zamordowali w lesie Jana Talagę, lat 47.

W kol. Spalony Młynek pow. Kostopol podczas drugiej pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej spalono żywcem chorych na tyfus około 6 Polaków.

   W nocy z 1 na 2 kwietnia: 

We wsi Cichobórz pow. Hrubieszów: 01//02.04.1943 r. nacjonaliści ukraińscy zamordowali gajowego, Polaka NN.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie listy strat ludności polskiej /…/. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016. Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom 8 - Stowarzyszenie Kresowian … ).

Czytaj więcej...

GTranslate

plbebgzh-TWhrcsdanlenetfrgldeelhuitjalvltnoptrorusrskslessvukyi

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp12.jpg
Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud12.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 359 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
6605525