75.rocznica zbrodni ukraińskich popełnionych na Polakach w 1942 roku

Na Ukrainie ciągle obchodzone są jakieś rocznice „zbrodni dokonanych przez Polaków na ludności ukraińskiej”. Wyszukiwane są każde przypadki, gdy śmierć poniósł Ukrainiec (lub uznany za takiego
np. Rusin). Znaczna część tych przypadków nie ma żadnego oparcia w relacjach bezpośrednich świadków i w żaden sposób nie jest udokumentowana, nie można też jej zweryfikować. Najczęściej „świadek słyszał, że...”, ale ani daty zbrodni, ani nazwisk ofiar nie jest w stanie podać. A już klasyczną metodą jest powiększanie ilości rzeczywistych ofiar, często nawet kilkakrotne (np. Sahryń, Pawłokoma, Piskorowice). To fałszowanie faktów ma zresztą wiele płaszczyzn, a obecnie główną rolę odgrywa Wołodymyr Wiatrowycz, szef Ukraińskiego IPN.
W 2016 roku minęła 75.rocznica zbrodni ukraińskich popełnionych na Polakach w 1941 roku. Nikt w Polsce o tym nawet nie wspomniał. A dokonywane były początkowo w kolaboracji z okupantem sowieckim, potem niemieckim oraz przez bojówki OUN. W tym roku mija 75.rocznica ukraińskich zbrodni popełnionych na Polakach w 1942 roku. Poniżej wymienione są niektóre z nich. W styczniu 1942 roku we wsi Nowiny Czeskie pow. Dubno Polacy z sąsiednich wsi uczestniczyli w zabawie karnawałowej. Przerwał ją komendant policji ukraińskiej z posterunku w Młynowie Dmytro Nowosad, który oświadczył, że na zabawę przyszły polskie świnie, a im oraz Żydom wstęp jest wzbroniony. Gdy Polacy zaczęli zabawę opuszczać zostali zaatakowani przez ukraińskich bojówkarzy, którzy posługując się kołkami, drągami i kijami zakatowali na śmierć dwóch młodych Polaków, a kilku ciężko pobitych zdołało uciec. Nowosad, członek OUN, kat Polaków i Żydów, w 1954 r. został rozpoznany przez Polaków z Młynowa w Polsce jako naczelnik jednego z wydziałów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. Stąd wyjechał do Poznania, gdzie w 1955 r. ponownie został rozpoznany i podobno aresztowany.

Czytaj więcej...

Wydanie książki Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu

MOŻEMY POMÓC W UJAWNIENIU PRAWDY.........
Identyfikacja morderców z OUN- UPA biorących udział w ludobójstwie na Wołyniu. Potrzebna pomoc w wydaniu książki zatytułowanej " Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii". Liczy ona około 1000-1100 stron.

Na Wołyniu w czasie II wś nacjonaliści ukraińscy zamordowali nie mniej niż 60-70 tys. Polaków. Dzięki pracy m.in. W. i E. Siemaszko, wiemy gdzie i kiedy mordowali. Natomiast nie wiemy, poza ogólnikami, kto personalnie i jakie oddziały czy bojówki terenowe OUN-UPA brali udział w tymże ludobójstwie. W książce zajmuję się właśnie identyfikacją tych morderców i opisuję historię UWO/OUN i UPA w przedziale czasowym - od 1920 do 1953(4) lat. Dzieje tych organizacji na Wołyniu są ukazane na tle historii OUN Konowalcia, Melnyka, Łebedzia, Szuchewicza (też UPA) i Kuka oraz związków z Wehrmachtem, szczególnie z Abwehrą. Podstawową literaturę stanowią źródła pisane w językach ukraińskim i rosyjskim.

Czytaj więcej...

Upamiętnienie Ofiar Ludobójstwa

„Blisko 1/3 lekarzy, którzy po II wojnie światowej organizowali służbę medyczną na Śląsku to absolwenci wielkich Uniwersytetów, Jana Kazimierza we Lwowie i Stefana Batorego w Wilnie. Dlatego w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej witam Was wszystkich, którzy tworzyli bogatą historię Polski. Kresy były, są i będą w naszej pamięci. Przywracamy pamięć, wydajemy książki, pomagamy licznym lekarzom, którzy są we Lwowie i innych miejscach Ukrainy, nie  szczędzimy środków na rzecz utrwalania pamięci poprzez renowacje nagrobków  na polskich cmentarzach,  Łyczakowskim czy na Rossie. Będzie na Śląsku pierwsze polskie Muzeum Medycyny i Farmacji i znajdzie się miejsce, by pokazać jak wielkie znaczenie dla Polski i dla lekarzy miały i mają Kresy „ – tymi słowami przywitał uczestników XXIII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, dr. Jacek Kozakiewicz. W 2012 roku podobnie brzmiała wypowiedź prof. Wacława Szybalskiego w Krakowie : „To ogromny honor dla mnie otrzymać doktorat honoris causa UJ, ale jako rodowity lwowianin chciałbym, by w ten sposób było uhonorowane moje królewskie, stołeczne miasto Lwów, bo to moja ziemia ojczysta” . Profesor chciał w ten sposób uczcić osiągnięcia swoich wspaniałych nauczycieli we Lwowie. W Warszawie ufundował w Instytucie Biochemii i Biofizyki tablicę upamiętniającą polskich profesorów Uniwersytetu Lwowskiego rozstrzelanych przez Niemców 4 lipca 1941 roku  na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Listy z nazwiskami profesorów dostarczyli Niemcom ukraińscy studenci. XXIII Zjazd Kresowian 2 lipca 2017 r. na Jasnej Górze prowadzony przez Danutę Skalską, "pozytywnie zakręconą" na punkcie Kresów redaktor "Lwowskiej Fali" w radio Katowice, to jedna z wielu Ogólnopolskich uroczystości upamiętniających Ofiary Ludobójstwa dokonanego przez formacje OUN-UPA. Na Zjazd Kresowian na Jasną Górę przyjechała ze Lwowa Maria Pyż,  redaktor polskiego Radia Lwów.

Czytaj więcej...

Odszedł Dokumentalista Kresów

16 czerwca 2017 roku w wieku 83 lat zmarł: Wincenty Ronisz. Reżyser, scenarzysta, klasyk polskiego dokumentu. Tworzył głównie filmy dokumentalne o tematyce wojennej i historycznej. Twórczość Ronisza jest piękna i charakteryzuje mądrze pojmowany patriotyzm. Był jednym z niewielu twórców starającym się upamiętnić prawdziwą historię Polski, nie zapominając o ważnych wydarzeniach i miejscach II RP. Po 1989 r. Ronisz nakręcił dokumenty, które wcześniej były nie do pomyślenia: o AK na Wołyniu : >> Kryptonim "Pożoga: << . Obraz ten poświęcony jest historii Wołynia w latach II wojny światowej. W dramatycznych relacjach świadków powracają obrazy zagłady polskich wsi i miasteczek na Wołyniu w lipcu i sierpniu 1943 roku oraz zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. Film pokazuje te dramatyczne wydarzenia poprzez pryzmat doświadczeń tych, którzy ocaleli z piekła czystek etnicznych, poprzez działalność ośrodków samoobrony ludności polskiej, wreszcie formowanie się i aktywność bojowych sił zbrojnych 27 Wołyńskiej Dywizji AK – największej, zwartej jednostki sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Szeroko zarysowane tło historyczne pozwala lepiej zrozumieć genezę wydarzeń z 1943 roku oraz istotę fenomenu 27 Dywizji. Jego dziełem był również film:  >>Poeta nieznany << (2004) - Film poświęcony Zygmuntowi Rumlowi, poecie i żołnierzowi, który został zamordowany przez zbrodniarzy z OUN-UPA.  Swój ostatni film,>> Kresy. Arkadia i piekło << (2007), poświęcił również wschodnim rubieżom II RP.  Ziemiom Wschodnim znajdującym się niegdyś w granicach Państwa Polskiego, a obecnie należących do niepodległej Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy.

Czytaj więcej...

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp3.jpg
Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud14.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 242 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
5112828