Nim nastąpił 11 lipca 1943 roku

Euforia ukraińska po 17 września 1939 r. jak szybko się pojawiła tak jeszcze szybciej zgasła. Sowieci  dali do zrozumienia Ukraińcom, że nie będzie Ukrainy a jedynie Republika ZSRR. Zaprowadzili swoje porządki  i ostudzili ukraińskie zakusy. Niemiecka okupacja 1941 r., ponownie dała duże nadzieje  ukraińskim nacjonalistom, podjęli następną próbę przejęcia władzy, tworząc własną administrację policyjną i sądową i tu od razu  doszło do wystąpień przeciwko Polakom i wielu samosądów. 30 czerwca 1941 roku  frakcja Stepana Bandery OUN (rewolucyjna) najpierw we Lwowie, a potem na całej „Zachodniej Ukrainie” ogłosiła odrodzenie państwa ukraińskiego z rządem Jarosława Stećki. To jedyny, krótkotrwały, moment  kiedy można mówić o próbie powołania państwa ukraińskiego. Niemcy jednak szybko wyprowadzili Ukraińców z błędnego przekonania. Bandera i Stećko zostali aresztowani i osadzeni w obozie koncentracyjnym, a utworzone przy boku Wehrmachtu dwa bataliony „Nachtigal” i „Roland” zostały przekształcone w jednostkę policyjną przeznaczoną do walki z partyzantką sowiecką. OUN przeszła do konspiracji. Jedyną korzyścią pozostały przywileje jakie uzyskali od nowej władzy, w tym ukraińskie szkolnictwo. Ukraińcy służyli w policji pomocniczej, Polacy, dzięki znajomości języka niemieckiego i fachowemu przygotowaniu, pracowali w urzędach, kolejnictwie i przemyśle naftowym. Na Wołyniu, włączonym do Komisariatu Rzeszy Ukraina, pod rządami Ericha Kocha zapanował bezwzględny wyzysk ekonomiczny mieszkającej tam ludności, tak ukraińskiej jak i polskiej, liczącej około 306 tysięcy osób (14,6 proc.). Sytuacja  ta sprzyjała rozwojowi na tym terenie partyzantki sowieckiej atakującej niemieckie transporty kolejowe jadące na front.

Czytaj więcej...

Do Marszałka Sejmu RP - Pana Marka Kuchcińskiego

Zwracamy się do wszystkich Rodaków w Polsce i za granicami naszego Kraju o podpisywanie petycji skierowanej do Sejmu RP w sprawie żądania uchwalenia Ustawy o Ludobójstwie Polaków na Kresach Wschodnich dokonanego przez ukraińskich szowinistów. W obliczu wszechobecnego zakłamywania historii ze strony ukraińskich władz, nieprzyznawania się do dokonanych zbrodni, zrzucania winy za ludobójstwo na Polaków, upamiętniania naszych oprawców i bardzo dobrze funkcjonujący banderyzm na terenie Ukrainy, żądamy USTAWY która zastopuje chore zapędy Ukraińców odnośnie fałszowania historii. 

Petycja do podpisania znajduje się na stronie:

http://www.citizengo.org/pl/45807-zmiana-na-pomniku-ludobojstwo-na-kresach-na-ludnosci-polskiej-zostalo-dokonane-przez?tc=fb&tcid=35714055

 Szanowny Panie Marszałku,

Domagamy się, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Ludobójstwie Polaków  na Kresach Wschodnich II RP, dokonanego w latach 1939-1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. ‘”Ukraińską Powstańczą Armię”.

Przypominamy, że ukraińskie  ludobójstwo na ludności polskiej miało miejsce w latach 1939 do 1947 i pochłonęło ok. 250 tysięcy bezbronnych kobiet, dzieci i starców zamordowanych w bestialski sposób.

Żądamy ustawy sejmowej w której powinny znajdować się ważne dla Polaków zapisy:

Czytaj więcej...

Cerkiew w czasie ludobójstwa na Kresach

Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew (zarówno greckokatolicka jak i prawosławna) wyznają wiarę w tego samego Boga Najwyższego, posługują się tą samą Ewangelią Świętą, stosują do przykazań tego samego Dekalogu. Kapłani i wierni są „braćmi w wierze”, chrześcijanami. Dlaczego więc doszło do okrutnego ludobójstwa, jakiego dokonali grekokatolicy i prawosławni narodowości ukraińskiej na rzymskich katolikach narodowości polskiej? Co robili wówczas „pasterze” owych „owieczek”, że przeistoczyły się one w watahy wilków? Czy próbowali przeciwdziałać, przypominając przykazanie Boże „nie zabijaj”? Podczas sesji popularnonaukowej „Po Katyniu był Wołyń” (Jarosław 3 października 2008) dr. Zdzisław Konieczny wygłosił referat pt. „Rola Kościoła greckokatolickiego w kształtowaniu postaw nacjonalistycznych społeczeństwa ukraińskiego w latach 1918 - 1944". Dr Konieczny stwierdził, że już w XIX wieku zaborca austriacki skłócał rzymskich katolików z grekokatolikami, co można interpretować jako skłócanie Polaków z Ukraińcami. Negatywną rolę odegrał wówczas biskup Andrzej Szeptycki. Ponieważ pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej (gente Rutheni natione poloni, tj. ruskiej w znaczeniu rodowym, nie narodowym), kapłani rusińscy i narodowcy ukraińscy podchodzili do jego nominacji dość nieufnie. Dążył on do tego, by się uwiarygodnić - stąd jego działania, niekorzystne dla polskiej racji stanu, w tym najbardziej dotkliwe, takie jak odrywanie ziem od Polski, na rzecz nowoutworzonego państwa ukraińskiego. Kapłani greckokatoliccy zaangażowali się w wojnę polsko-ukraińską zaczętą w 1918 roku - próbą zabrania Polsce Lwowa.

Czytaj więcej...

Zbrodnie OUN – UPA w powiecie lubomelskim w 1943r.

Od wiosny 1943r. Wołyń płonął, a ludność polska była masowo mordowana w niezwykle okrutny sposób. W tym czasie w pow. lubomelskim było względnie „spokojnie”. W każdej wsi gdzie mieszkali Polacy były przypadki kradzieży, pobić czy skrytobójczych mordów Polaków, dokonywane najczęściej przez policję ukraińską w służbie niemieckiej. Ginęli działacze społeczni, urzędnicy, nauczyciele, byli wojskowi, światli gospodarze – inteligencja wiejska. Polacy oczekiwali najgorszego, chociaż nie wierzyli w to, że śmierć może ich spotkać ze strony pobratymców których znali i z którymi żyli w zgodzie na co dzień. Tak było do 29/30 sierpnia 1943r., kiedy to w nocy, banderowcy oraz niektórzy mieszkańcy okolicznych ukraińskich wiosek, dopuścili się zbrodni ludobójstwa na Polakach. Jednocześnie, niemal o tej samej porze upowcy otoczyli ponad 20 wsi i kolonii w których mieszkali Polacy i wymordowali w niezwykle okrutny sposób ok. 1 600 – 1 800 osób. Z punktu wojskowego, była to „świetnie” zorganizowana akcja, w której wzięło udział ok. 3-5 tysięcy wojaków z OUN-UPA 59 . Dzisiaj m.in. za te czyny mają postawiony w centralnej części Lubomla okazały pomnik. Jak na ironię, monument przedstawia postać Matki Bożej, która swoim płaszczem otacza kilkuset wymienionych z imienia i nazwiska„ bohaterów” z poszczególnych miejscowości! Jak bardzo boli to rodaków odwiedzających ojcowiznę nie muszę chyba nikomu tego wyjaśniać.

Czytaj więcej...

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp12.jpg
Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud13.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 241 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
5112828