Powiat zdołbunowski (do 1 stycznia 1925 r. jako powiat ostrogski z siedzibą w Ostrogu [1]) - jeden z 11 powiatów województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Zdołbunów. W skład powiatu wchodziło 6 gmin wiejskich, 2 miejskie, 129 gromad wiejskich (sołectw) i 2 miasta.

Powiat zdołbunowski zajmował południowo-wschodnią część województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z powiatem dubieńskim, od północy z powiatem rówieńskim, od wschodu wzdłuż granicy z ZSRR oraz od południa z powiatem krzemienieckim.

Powierzchnia powiatu wynosiła 1.309 km2 z ludnością 118,3 tys. (według spisu z 1931 r.), a więc dawała wskaźnik gęstości zamieszkania 88 na 1 km2.

Powiat w większości zamieszkany był przez ludność ukraińską liczącą 81,8 tys. osób (69,1%). Drugą narodowością pod względem liczebności byli tam Polacy w liczbie 17,9 tys. osób, reszta to Żydzi i inne niewielkie grupy narodowościowe.

Gminy

* gmina Buderaż
* gmina Chorów
* gmina Mizocz
* gmina Nowomalin (siedziba: Międzyrzecz)
* gmina Ostróg (miejska)
* gmina Sijańce
* gmina Zdołbica
* gmina Zdołbunów (miejska)


Miasta

* Ostróg
* Zdołbunów

/ z zasobów Wikipedii