Pokolenia 27 WDP AK i Wołyniaków to projekt stowarzyszenia zstępnego pokolenia (dzieci i wnuki) żołnierzy 27 WDP AK, Wołyniaków oraz miłośników Wołynia.

Stowarzyszenie Spadkobierców Wołynia i żołnierzy 27 WDP AK - "POKOLENIA 27 WDP AK i Wołyniaków" powstaje jako efekt analizy sytuacji w jakiej znalazły się środowiska Wołyniaków, wołyńskich kombatantów i członków ich rodzin. Nie wielu Wołyniaków i kombatantów Wołynia pozostało przy życiu i nie wszyscy mają szansę przekazać pałeczkę następnemu pokoleniu. Nie wiele też się dzieje w organizacjach kombatanckich które potrzebują natychmiastowej reanimacji i wzmocnienia m.in przez ich własne dzieci i wnuki tworząc tym samym sztafetę pokoleniową w przekazywaniu misji następnemu pokoleniu.

Misja stowarzyszenia, to wspomniana już sztafeta międzypokoleniowa, w przekazywaniu historii walki niepodległościowej i obronnej, tradycji i wartości patriotycznych. Nasi przodkowie przelewali krew w obronie życia i polskiej ziemi dla następnych pokoleń, tworząc tym samym historię narodową. Zadaniem naszego pokolenia jest pielęgnacja tej historii i tradycji z nią związanej, w taki sposób aby mogła być przekazana pokoleniu naszych dzieci w godny sposób i bez uszczerbku dla jej wartości. Więcej w projekcie >>>>>

Jeżeli my potomkowie żołnierzy 27 WDP AK, dzieci i wnukowie Wołyniaków, miłośnicy Wołynia  nie podtrzymamy ognia który wzniecili nasi ojcowie, to on zgaśnie, a wiatr historii zatrze ślady co z wolna już następuje.

Stowarzyszenia Kresowe które istnieją i działają od lat muszą zostać wzmocnione przez Stowarzyszenie Wołyniaków. Zewrzyjmy więc szeregi i ocalmy Wołyń od zapomnienia.

Jeżeli nie my to kto, jeżeli nie dzisiaj to kiedy?

Dzięki naszym kolegom z Lubelszczyzny zaistniała możliwość ukonstytuowania się naszego Stowarzyszenia.

Koledzy z okolic Lubartowa i Ostrowa Lubelskiego złożyli propozycję, by pierwsze założycielskie zebranie odbyło się w miejscu historycznym, miejscu gdzie nastąpiło rozbrojenie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - ŻOŁNIERZY WOŁYNIA.

P r o j e k t:

Dzień pierwszy - 8 czerwiec 2011:

godz. 8:00 - Marsz szlakiem 27 WDP AK
I trasa Ostrów- Bojki- Gościniec  7km
II trasa Ostrów-RudkaStarościńska-Gościniec  7km.

godz.12:00 - częsć artystyczna przygotowana przez młodzież .Tematyka patriotyczna i związana z Wołyniem i 27 WDP AK. Przed występem młodzieży lub w trakcie przewidziane jest wystąpienie żołnierzy 27 WDP AK.

Odczyt/referat o Wołyniu i 27 WDP AK kończący część historyczno-patriotyczną. Ognisko i kiełbasy
Powrót do Ostrowa [2,5km.]

Dzień drugi - 9 czerwiec 2011:

godz. 9:00 - Obrady Pierwszego Założycielskiego Zebrania Stowarzyszenia:

  • - Wybór komisji
  • - Wybór władz stowarzyszenia
  • - Dyskusja


O ile dopisze pogoda obrady można "wkomponować" w pobyt nad jeziorem.

Jeśli chodzi o gości, to w tym terminie nie będzie problemu z zakwaterowaniem i wyżywieniem w internacie w szkole w Ostrowie który może przenocować ok. 50 osób. Gdyby okazało się, że liczba uczestników jest większa to istnieje możliwość rozbicia namiotów.

Dojazd w dniu 7 czerwca wieczorem.

Zgłoszenie do stowarzyszenia znajduje się  >>>>>TU

Deklaracje dostępne ze strony "Pokolenia" a złożone wcześniej są aktualne. Pierwsze Zebranie Członków Stowarzyszenia ustali obowiązujący wzór deklaracji.