Terytorialne władze państwowe Wołynia (odpowiednik naszego wojewody) zapowiadają przystąpienie do uporządkowania miejsc pochówku Polaków zamordowanych na Wołyniu

Władze Wołynia zatroszczą się miejscami pochówku Polaków na Wołyniu, poległych w wyniku tragedii wołyńskiej. Taką informację przekazał przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Borys Klimczuk podczas posiedzenia Rady Regionalnej do spraw współpracy lokalnych organów władz wykonawczych i samorządów terytorialnych.

Obecnie rozpatrywane są warunki  zagospodarowania pięciu miejsc z grobami Polaków na Wołyniu, informuje "Wołyńska Prawda".

"Prace rozpoczną się w maju - przekonuje Borys Klimczuk. - Na upamiętnieniach w miejscu pochówku pojawią się odpowiednie napisy, tak jak w Pawliwce lub w Sahryniu, gdzie sporządzono pomniki poległym Polakom i Ukraińcom. Nie jesteśmy dzisiaj aż tak biedni, aby nie wykonać tych prac", podkreślił  przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Borys Klimczuk, mówiąc, że takie uczczenie poległych w trakcie konfliktów minionego stulecia powinno być realizowane zgodnie z umową polsko-ukraińską.

Naczelnik obwodu zauważył także, że to historycy powinni się zajmować zapomnianymi stronicami II Wojny Światowej i poważnie traktować poszczególne tematy badawcze. "Pieniądze na ten cel są" - zapewnił Klimczuk.

Według danych z Wikipedii, tragedia wołyńska - to jeden z krwawych epizodów konfliktu ukraińsko-polskiego w czasie II Wojny Światowej na Wołyniu, który wielu historyków, przede wszystkim polskich, wyodrębnia z ogólnego kontekstu ówczesnego polsko-ukraińskiego międzyetnicznego konfliktu zbrojnego, na terenach, gdzie wspólnie żyli Ukraińcy i Polacy - na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, na Chełmszczyźnie, Podlasiu, Nadsaniu, Łemkowszczyźnie.

Według polskich szacunków, w czasie tej tragedii straty po stronie polskiej wyniosły co najmniej 35 tysięcy osób (głównie spośród polskich mieszkańców wsi), z czego 18000 - z ustalonymi nazwiskami, strona ukraińska straciła do kilku tysięcy osób. Na Ukrainie podobnie obliczenia nie zostały przeprowadzone.

źródło >>>http://zaxid.net/newsua/2011/5/4/192011/