Uchwały o dniu męczeństwa Kresowian spadła z porządku obrad 27 maja 2011 i została przeniesiona na 10 czerwca 2011 r. Przyczyną oczywiście jest wizyta prezydenta Ukrainy. Delikatność polityczna spowodowała zmianę terminu uchwalenia w/w uchwały przez aklamację w naszym parlamencie. Miejmy nadzieję, że to jedyna przyczyna tego manewru politycznego. Dlatego nie będziemy w tej chwili komentować zaistniałej sytuacji. Przypomnimy tylko, że to obecny prezydent Ukrainy zaczął poprawiać błędy poprzedniego w dziedzinie przyznawania tytułów "Bohaterów narodowych" zbrodniarzom z OUN - UPA.