JASNA GÓRA – 3 LIPCA 2011 godz. 11.30 . Aula O. Kordeckiego. Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, eurodeputowanych, Wspólnoty Polskiej, IPN, KRRiT, MEN oraz delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.

Tematyka: Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach.

Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na

celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych,

a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań.

Walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej. Troska

o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych

tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Sprawa powołania Muzeum Kresów

Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie w ich walce z dyskryminacją polskiego szkolnictwa.

Więcej na ;http://www.kresowianie.avx.pl/UserFiles/file/17szipk2011_list_program.pdf