KTO ZABIŁ PROFESORÓW LWOWSKICH ? W poniedziałek 4 lipca 2011 roku  będziemy obchodzić 70 rocznicę kaźni profesorów lwowskich wyższych uczelni na zboczu Kadeckiej Góry, obok ul. Wuleckiej, t. zw. Wzgórz Wuleckich we Lwowie. W miejscu zbrodni gdzie istniał krzyż brzozowy postawiono  skromny krzyż metalowy na niewielkim betonowym cokole. Obok tablice z wyrytymi nazwiskami zamordowanych uczonych w językach ukraińskim i polskim. Każdego roku odbywa się w tym miejscu krótkie nabożeństwo, po którym jako część oficjalną stanowią przemówienia. Nie ma wspomnień rodzin pomordowanych, nie istnieją groby straconych profesorów, jako, że nastąpiło w październiku 1943 roku cało spalenie zwłok.(……) Wyżej wymieniony tekst pochodzi szerszego bardzo interesującego  artykułu jaki napisał,  Aleksander Szumański. Autor stara się odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, bardzo obszernie i obrazowo. Warto przeczytać; http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4120

: