List sugerujący pytania do wszystkich prezesów partii w III RP, na które w kwestiach kresowych powinni odpowiedzieć pozytywnie aby uznać ich i ich partie za wspomagające Ruch Kresowy i Kresowian.  Brak odpowiedzi należy uznać za negację:

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zachęcam do wysłania poniższych pytań do prezesów partii politycznych, upubliczniania tych pytań i zadawania ich na spotkaniu z kandydatami na posłów:

Szanowny Panie Prezesie,

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, dążąc do tego by Kresowianie i ich potomkowie dokonali świadomego aktu wyborczego zwracam się do Pana z prośba o odwiedź na poniższe pytania

1. Czy jeśli Pana partia uzyska większość parlamentarną to przyjmie uchwałę w sprawie ustanowienia 11 lipca dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

2. Czy Pana partia wystosuje po wyborach apel do Kanclerza KUL o pozbawienie W. Juszczenki – piewcy zbrodniarzy z OUN- UPA – tytułu doktora honoris causa KUL

3. Czy Pana partia jeśli stworzy nowy rząd wystąpi do władz Republiki Litewskiej z żądaniem przywrócenia poprzedniej ustawy o szkolnictwie mniejszości narodowych, a w przypadku odmowy czy wypowie Traktat 1995 r. zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy i podejmie działania wspierające polskie szkolnictwo na Litwie tak by szkoły polskie były lepiej wyposażone w pomoce naukowe i bardziej atrakcyjne niż szkoły litewskie.

4. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd zwróci się kanałami dyplomatycznymi do Watykanu by Watykan stanął w obronie liturgii w języku polskim w kościołach na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

5. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd, wykupi jakąś nieruchomość w centrum Lwowa na potrzeby Domu Polskiego

6. Czy Pana partia jeśli stworzy po wyborach nowy rząd wystąpi oficjalnie do Rządu Ukrainy z żądaniem godnego upamiętnienia znanych miejsc pochówku Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomordowanych przez OUN-UPA. Pod pojęciem godnego upamiętnienia nie żądamy budowy wielkich cmentarzy wystarczy sam krzyż i stosowna tablica.

Informuję, że zarówno pytania jak i odpowiedzi zostaną upublicznione

Wsparcie idzie od dwóch partii UPR i Prawica Rzeczpospolitej.

Poniżej list poparcia podpisany przez Prezesów obu partii:

Poparcie dla Kresowiaków

Link do strony UPR, dział „Kresowiacy”: .( http://bezprzesady.pl/wp-content/media/2011/08/Poparcie-dla-Kresowiak%C3%B3w.pdf)

 

Unia Polityki Realnej – Kresowiacy (http://www.upr.org.pl/main/artykul.php?strid=1&katid=880&aid=9379)

ODPOWIEDZI:

Błyskawicznie odpowiedział Prezes UPR dr Bartosz Jóźwiak. Jego odpowiedzi na nasze pytania są podane poniżej:

1. Tak.

2. Tak.

3. – Daliśmy przykład, że są to sprawy dla nas ważne, organizując pikietę pod Ambasadą litewską w Warszawie. Zrobimy wszystko, aby Polacy na Litwie mieli wszelkie przysługujące im w cywilizowanym kraju prawa.

4.- Jeśli taka jest wola Katolików, Polaków na Litwie to na pewno zrobimy wszystko aby im pomóc. Osobiście wiem, że są takie Msze Św. choćby na Ukrainie, gdyż wielokrotnie w nichuczestniczyłem i są one świętym prawem wiernych. Państwo nie ma prawa niczego tu zmieniać, a Kościół powinien taką wolę uszanować i uszanuje. Wiara Katolicka nie podlega rządom państw i nie jest prywatną sprawą narodu.

5.- To wykracza po za możliwości partii, ale rząd który byśmy tworzyli, na pewno pomoże w tej akcji. Także finansowo. Pomoc mniejszości jest rolą rządu.

6. Tak