Zaproszenie od Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia - Oddział w Olsztynie.

Zapraszamy 18 września 2011 r. na uroczystości związane z nadaniem sztandaru harcerskiego dla Harcerstwa Polskiego na Ukrainie , Hufiec „Wołyń”.

Uroczystość będzie miała miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Równem.

 

Msza święta której pod przewodnictwem bp. Diecezji Łuckiej Marcjan Trofimiak będzie o godz. 11:00.

Wcześniej o godz. 9:30 na pobliskim cmentarzu będziemy się modlić przy mogile  ks. Mariana Luzara (kapelana ZHP przed wojną)

Ks. Marian Luzar poległ w pierwszych dniach września 1939 roku podczas niemieckiego bombardowania węzła kolejowego w Równem.

Dzień wcześniej 17-go września organizujemy apel poległych i ognisko harcerskie w Tynne. Zapraszamy pojedyncze osoby i grupy zorganizowane oraz harcerzy. Rejestrować przyjazdy można będzie w sekretariacie imprezy od 16 sierpnia do 15 września. Zapewniamy noclegi w domu pielgrzyma w Równem oraz polskich rodzinach w Równem i Zdołbunowie.

Obowiązywać też będzie niewielkie wpisowe. Szczegóły podamy w połowie sierpnia na stronie internetowej www.wolhynia.pl

Za : http://www.isakowicz.pl/