Dubno (ukr. Дубно) - miasto w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie rówieńskim, nad Ikwą (dorzecze Prypeci). Około 37,7 tys. mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Dubnie pochodzi z XI wieku. Właścicielami miejscowości byli Rurykowicze, następnie książęta haliccy. Od 1619 roku dzieliło losy Ordynacji Ostrogskiej. W latach 1489-1506 książę Konstanty Ostrogski wystawił zamek obronny, rozbudowany w XVII wieku. W mieście tym stacjonował 13 Regiment Pieszy Ordynacji Ostrogskiej.

W latach 1774-1794 odbywały się w mieście wielkie jarmarki zwane kontraktami, przeniesione tu po I rozbiorze ze Lwowa.

W II Rzeczypospolitej siedziba powiatu w województwie wołyńskim do Agresji ZSRR na Polskę w 1939 r.
Zabytki

* Ruiny zamku z pałacami: Lubomirskich i Dunin-Krawickich.
* Dawny kościół Bernardynów z 1614 (obecnie cerkiew)
* Cerkiew pw. św. Grzegorza z 1709
* Brama łucka

Ludzie związani z Dubnem

* Mikołaj Czarnecki
* Tadeusz Czacki
* Wacław Hipsz