Niespełna miesiąc temu była prezentacja ciekawej książki, dokumentującej interesująca nas historię, warto wiedzieć o czym mowa, bo być może niebawem będzie ją można znaleźć przełożoną na język polski.

Prezentacja książki "OUN-UPA. Z kim i przeciw komu walczyli"

Zjednoczenie Patriotów Sewastopola prezentowało 8 lutego 2011 roku książkę "OUN-UPA. Z kim i przeciw komu walczyli ".

8 lutego w Centralnej Sewastopolskiej Bibliotece imienia Ł.N. Tołstogo odbyła się konferencja prasowa poświęcona publikacji książki "OUN-UPA. Z kim i przeciw komu walczyli", opublikowanej w Sewastopolu, z inicjatywy organizacji pozarządowej "Zjednoczenie Patriotów Sewastopola" w celu bezpłatnej dystrybucji dla nauczycieli historii. Książka poświęcona jest niezwykle bolesnemu dla Ukrainy tematowi: Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojnemu ramieniu - Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Przed gośćmi wystąpili: redaktor książki, przewodniczący Przedstawicielstwa Zjednoczenia Patriotów Sewastopola (ZPS) w Petersburgu, Władymir Woroncow, przewodniczący moskiewskiego przedstawicielstwa ZPS Michaił Sołowjow, członek Zarządu ZPS, przewodniczący Sewastopolskiej Fundacji Kultury i Historii imienia Giennadija Czerkaszina Raisa Siemienowa, członek Zarządu ZPS i przewodniczący Sewastopolskiego oddziału Wiernego Kozactwa Igor Rudenko-Minich. Niestety, z powodu choroby nie mógł uczestniczyć Jewgienij Leonidowicz Bałaszow - Prezes Zarządu ZPS.
Impreza odbyła się dzięki poparciu kierownictwa Centralnej Sewastopolskiej Biblioteki im. Ł.N. Tołstogo i Sewastopolskiego oddziału Wiernego Kozactwa.

 

Konferencja prasowa rozpoczęła się od wystąpienia Michaiła Sołowjowa, w którym powiedział między innymi:
"Dziś dotykamy bardzo ostrego tematu, który ma nie tylko znaczenie dla całej Ukrainy i dla całej Rosji, ale i dla całej słowiańszczyzny! Mówimy o działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojnego ramienia - Ukraińskiej Powstańczej Armii. Chcemy dać impuls, który zainicjuje obiektywne badania i wyświetlenie tej kwestii, tak aby każdy miał możliwość ukształtowania swojego stosunku do tej organizacji i jej przywódców na podstawie materiałów dokumentalnych".

Następnie redaktor książki - Władymir Woroncow - wygłosił dziennikarzom i publiczności wykład na temat zawartych w książce unikalnych materiałów, podstawą których jest ogromna ilość źródeł archiwalnych przy ograniczeniu do minimum sądów wartościujących. Poniżej - fragment wystąpienia Władymira Woroncowa:
"Pomimo faktu, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia nie miały żadnego związku z obroną i wyzwoleniem Sewastopola w czasie II wojny światowej, konieczność opublikowania takiego zbioru opracowań dojrzewała od dawna. Choćby z tego powodu, że o działalności OUN-UPA uczą się uczniowie w Sewastopolu. A zgodnie z programem szkolnym uczą się o "bohaterskiej walce z OUN-UPA na dwa fronty - z nazistowskimi Niemcami i Związkiem Radzieckim".

Liczne materiały szkolnego programu nauczania, zwłaszcza w okresie lat 2005 - 2010, opowiadające o działalności powstańców, niestety, mają wyraźnie jednostronne podejście. Jednocześnie przemilczają wiele ważnych i bardzo bolesnych tematów, takich jak:
- współpraca OUN z tajnymi służbami Niemiec;
- przymusowa mobilizacja do UPA;
- straszny terror ze strony OUN-UPA w stosunku do cywilnej ludności ukraińskiej;
- ludobójstwo, dokonane przez OUN-UPA na polskiej ludności cywilnej. W wyniku likwidacji ludności polskiej zginęło około 200.000 ludzi. Nawiasem mówiąc, to ludobójstwo potępił Sejm Rzeczpospolitej, (Uchwała z dnia 15.07.2009 roku), a także pięć Sejmików polskich województw.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Zarząd "Zjednoczenia Patriotów Sewastopola" otrzymał od kilku autorów zezwolenie na opublikowania ich prac w zbiorze dla nauczycieli historii w szkołach i uczelniach wyższych w Sewastopolu. Przecież, z oczywistych powodów, nauczyciele historii nie mają ani czasu, ani możliwości samodzielnej pracy w archiwach. Współpracujemy i nadal będziemy współpracować z historykami, prowadzącymi tego typu badania.
Zauważamy, że również na terytorium Ukrainy istnieją przykłady obiektywnego badania działalności OUN-UPA, które charakteryzują się naukowym podejściem i opierają się na faktach, a nie służą realizacji określonych celów politycznych.

Już 1 lutego 1993 r. Prezydium Rady Najwyższej Ukrainy przyjęło uchwałę "W sprawie weryfikacji działalności OUN-UPA". Ministerstwo Sprawiedliwości było odpowiedzialne za stworzenie rządowej komisji, która zajęłaby się wykonywaniem niniejszej uchwały. Komisja powinna składać się z przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Głównego Zarządu Archiwów.
Podobno ze względu na "brak funduszy" prace tej komisji przerwano. Ale pozostał interesujący dokument, który w ramach prac Komisji zdążyła przygotować robocza grupa pracowników SBU. Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów archiwalnych wspomniana grupa przygotowała dokument zatytułowany "Informacja o działalności OUN-UPA" (№113 z 30.07.1993 r.). Przedstawione rezultaty nie zadowoliły ówczesnego prezydenta Ukrainy - Leonida Krawczuka. Od tego czasu o Informacji SBU postanowiono milczeć.

Ale na próżno! Przecież pracownicy SBU, którzy redagowali dokument, świetnie wykonali swoją pracę. Przeprowadzili dokładną analizę przechowywanych dokumentów, kierując się w swojej pracy faktami, a nie emocjami. Własnie ta "Informacja SBU o działalności OUN-UPA" otwiera zbiór opracowań "OUN-UPA. Z kim i przeciw komu walczyli."
W tym czasie, gdy zatajano istnienie poważnego, dobrze uzasadnionego i przekonującego dokumentu, sporządzonego przez SBU, pracę podjęła inna komisja, która przygotowała kolejny raport. Wywody było dopasowywane pod przygotowaną wcześniej "odpowiedź "- a mianowicie realizowano postawione konkretne zadania.
Najbardziej znane z tego typu opracowań - "Fachowy wniosek grupy roboczej historyków przy rządowej komisji do zbadania działalności OUN-UPA". Taka komisja powstała w 1997 roku. Jej zadaniem było zbadanie działalności OUN-UPA i "wypracowanie oficjalnego stanowiska".
Aż 7 lat (!) pracowała komisja. W 2004 r. "Fachowy wniosek" został wydany w niebywałym nakładzie 120.000 egzemplarzy. Ta broszura z ustaleniami została rozprowadzona centralnie do bibliotek, szkół średnich i wyższych uczelni.
Ale zaraz po opublikowaniu raportu została wydana krytyka tego materiału - broszura "Góra urodziła mysz. Banderowską". Autor krytyki - doktor nauk humanistycznych, politolog Wiktor Poliszczuk. Jako drugi materiał do zbioru opracowań weszła krytyka "Wniosków grupy roboczej historyków." W słowie wstępnym Wiktor Poliszczuk napisał: "jest to krytyka, a nie recenzja, ponieważ recenzowane mogą być prace naukowe a "Fachowy wniosek" jest pozbawiony cech naukowości". Następnie autor przeprowadza dokładną analizę, na zakończenie której zadaje 19 pytań, na które "Fachowy wniosek" odpowiedzi nie dał.
Zbiór zawiera również omówienie walki z podziemiem ounowskim w latach 1939 - 1941 i rozgromienia głównych sił UPA w latach 1944 - 1945.

Bardzo ważny i ciekawy materiał zawarty jest w opracowaniu zatytułowanym "Banderowcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz". Autor artykułu - Adam Cyra - starszy archiwista Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na podstawie dokumentów archiwalnych opowiada o pobycie ukraińskich nacjonalistów z grupy Bandery w Auschwitz, szczegółowo mówi o śmierci w obozie dwóch braci Stepana Bandery, załączone są kopie aktów śmierci, a także wykazy transportów z ukraińskimi nacjonalistami.
Równie ważny jest następny materiał - artykuł "Mit o przebranych enkawudzistach". Został on w 2007 r. opublikowany w czasopiśmie "Gazeta 2000", a później w książce "Wielka Zakłamana Wojna-2". Ten materiał jest istotny i ważny, dlatego również znalazł się w zbiorze.
Należy pamiętać, że każdy z tych artykułów w tym zbiorze jest odrębnym opracowaniem, ale niektóre informacje powtarzają się, zazębiają, a jeden artykuł jest uzupełnieniem drugiego. Rzeczy są nazywane po imieniu, a zbrodnicza OUN-UPA jest oddzielona od narodu ukraińskiego, który poniósł ciężkie straty z powodu działalności tych organizacji.

Nieco później książka będzie wydana w znacznie wyższym nakładzie, który trafi do wolnej sprzedaży."
Dyrektor Centralnej Sewastopolskiej Biblioteki Miejskiej im. Ł.N. Tołstogo Tamara Aleksandrowna Essin w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzebę wydawania takich książek i publikowania dokumentów i materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie one stanowią podstawę do nauki historii i wypracowania sprawiedliwej oceny określonych wydarzeń.
Społeczna organizacja "Zjednoczenie Patriotów Sewastopola" jest wdzięczna wszystkim, którzy pracowali przy sporządzaniu zbioru: autorom artykułów, ich kolegom historykom, którzy wzięli aktywny udział w dyskusji na temat materiałów i wnosili krytyczne uwagi merytoryczne; specjalistom, którzy brali udział w konsultacjach podczas pracy nad poszczególnymi rozdziałami książki. Specjalne podziękowania ZPS składa działaczom "Sewastopolskiego oddziału Wiernego Kozactwa".


Redaktor zbioru Władymir Woroncow pokazuje zdjęcie tablicy pamiątkowej w Równem, która w 1997 roku została zainstalowana na placu Teatralnym przez współczesnych następców Bandery. Charakterystyczne, że w 1990 roku, po proklamacji niepodległości Ukrainy, nacjonaliści-patrioci próbowali zrehabilitować zbrodniarzy, wymienionych z nazwiska na tej tablicy. Jednak prokuratura miasta Równe po zapoznaniu się z ich sprawami, ustaliła: wydane wyroki skazujące są uzasadnione i rehabilitacji nie podlegają.
Wówczas nacjonaliści-patrioci zignorowali wnioski prokuratury i "bohaterów" mimo wszystko upamiętnili.

Źródło;http://szturman.salon24.pl/278285,prezentacja-ksiazki-oun-upa-z-kim-i-przeciw-komu-walczyli