Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów składa serdeczne podziękowania za znicze zebrane w ramach "Akcji Zapal Znicz Orlętom i na Kresach" przeznaczonych  na Cmentarz Obrońców Lwowa i Łyczakowski we Lwowie , a także na cmentarze na Kresach.    Znicz  dzieci i młodzieży jest szczególnie cennym darem pamięci o Tych, którzy walczyli o wolną Polskę i Tych , którzy pozostali poza granicą Polski. Jest także gwarantem, że pamięć o Nich  będzie trwać dzięki  ich rodzicom i  szkolnym wychowawcom.

W zbiórce zniczy uczestniczyły przemyskie szkoły m.in. Szkoła Podstawowa Nr 15, Gimnazjum Nr 1, I LO im. J. Słowackiego, a także Szkoły Podstawowe w Krównikach i Nehrybce, Szkoła Podstawowa i Gminne Gimnazjum im. Orląt Lwowskich z Roźwienicy, Gimnazjum z Birczy, I L.O. im. Mikołaja  Kopernika z Jarosławia oraz Harcerze Czarnej Trzynastki z Przemyśla. Znicze zebrały również: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu i Towarzystwo Miłośników Lwowa z  Katowic, Klub Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu oraz producent zniczy- Ryszard Segiet z Przemyśla. W imieniu darczyńców prywatnych z Przemyśla i Polski oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa z Gliwic zakupiliśmy znicze u producenta na kwotę łączną 1385zł.

W niedzielę 26 października, będąc autobusową pielgrzymką pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Czenczka we Lwowie, przekazaliśmy znicze opiekunom  Cmentarza Obrońców Lwowa -  Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. W naszej pielgrzymce uczestniczyli także pielgrzymi - Kresowianie: z Wrocławia, z Krzeczowa k/Bochni oraz Nowej Męcinki k/ Legnicy.  Przekazaliśmy również znicze na cmentarze w Mościskach, Gródku Jagiellońskim i na kwaterę Legionistów w Komarnie. Zapaliliśmy znicze "Orlętom" na cmentarzu Obrońców Lwowa, profesorom lwowskim zamordowanym na Wzgórzach Wuleckich oraz na odrestaurowanej kwaterze -  Górce Powstańców Styczniowych i grobach żołnierzy z I i II wojny światowej w Mościskach.  We Lwowie uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele św. Marii Magdaleny, gdzie wraz Lwowiakami modliliśmy się w intencji kolejnej rozprawy sądowej o zwrot kościoła, który służy głównie jako Sala Muzyki Organowej, bezczeszczony portretem Stepana Bandery przy wejściu od  bocznej nawy kościoła.  Wejście główne jest zamurowane. Rozprawa sądowa odbyła się 3.11.2014r. , a decyzją sądu na  rozprawie w dniu 24.11.2014r.odmówiono po raz kolejny  zwrotu Polakom kościoła. "Jest to decyzja władz Lwowa - partnerskiego miasta Przemyśla, a także decyzja Ukrainy zmierzającej do Unii Europejskiej. To dowód wdzięczności za pomoc Polaków i Rządu Polskiego, których Ukraina jest strategicznym partnerem. Tak wygląda ukraińska droga do pojednania twierdzą parafianie kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie".     Proboszcz i parafianie   proszą nadal o modlitwę w intencji zwrotu kościoła.

Zakończenie akcji "Zapalmy znicz Orlętom i na Kresach" i powtórny pochówek Ks. Gerarda Szmyda na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

W sobotę 22 listopada ponownie pojechaliśmy do Lwowa wioząc znicze od spóźnionych ofiarodawców na kwotę 440.00zł     Tym razem zapaliliśmy znicze przy pomniku pamięci 61 Polaków zamordowanych 25 czerwca 1941r w Trzcieńcu k/Mościsk. a pozostałe znicze przekazaliśmy do dyspozycji Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

Dzień 22 listopada, to data szczególnej rocznicy w historii Polskiego Lwowa. To 22 listopada 1918r. na wieży lwowskiego ratusza, "Lwowskie Orlęta", o godz.5: 40 rano  zatknęły biało - czerwoną flagę narodową.

Teraz po 96 latach, na cmentarzu  Obrońców Lwowa odbył się wyjątkowy obrzęd pogrzebowy pod przewodnictwem ks. bpa Leona Małego oraz proboszczów parafii św. Antoniego i św. Marii Magdaleny we Lwowie.  Był to powtórny pochówek ks. Gerarda Szmyda (ur.22 października 1885r w Krościenku Wyżnym k/Krosna , zm.11 grudnia 1938r.) - Obrońcy Lwowa z 1918r., w okresie międzywojennym -  kapelana Wojska Polskiego, proboszcza parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie w latach 1930 - 1938r.  Obrzęd pogrzebowy odbywał się w kaplicy cmentarza Obrońców Lwowa przy trumnie przykrytej biało- czerwoną flagą, i tak doczesne szczątki ks. Gerarda Szmyda - wielkiego patrioty, zostały przeniesione  na miejsce pierwotnego pochówku przez Lwowskich Harcerzy  w asyście biało - czerwonych flag niesionych przez członków Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu.

Przemawiając przy trumnie,  minister Andrzej Kunert powiedział: "Ks. Gerard Szmyd zmarł 11 grudnia w czasie  święcenia Domu Katolickiego na  lwowskim Kulparkowie, w obecności Abpa       Bolesława Twardowskiego i ostatniego Prezydenta Lwowa - Stanisława Ostrowskiego, później po II wojnie światowej - Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźctwie.  Pochowany tutaj na cmentarzu Obrońców Lwowa, w dramatycznych okolicznościach, już w socjalistycznej Republice Ukraińskiej jego doczesne szczątki uratowano i wyniesione stąd w czasie kiedy temu świętemu dla Polski i Polaków miejscu groziło wejście żołnierzy sowieckich. Z tego co wiemy, wyniesiono i ocalono trumny kilku tutaj pochowanych. Jednym z nich był Abp Józef Teodorowicz, jedna z najpiękniejszych postaci polskich patriotów.  W 1971r. czołgi sowieckie usiłowały zrównać z ziemią to miejsce.   Po 40 latach, dokładnie w 2011r. udało się  pochować znów Abpa Józefa Teodorowicza w Jego grobie. Dzisiaj czujemy ogromną satysfakcję. że możemy także ks. Gerarda Szmyda - proboszcza słynnej, wspaniałej parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie, także w jego grobie - znów pochować".

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli: minister Andrzej Kunert wraz z pracownikami Rady Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie, konsul RP we Lwowie -Marcin Zieniewicz oraz przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, Lwowianie, uczestnicy przemyskiej pielgrzymki i przedstawiciele Ormiańskich rodzin z Polski.

Z  kresowym pozdrowieniem!

Stanisław Szarzyński

Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu.