Dotarła do nas smutna wiadomość, że kwartalnik „Wołyń i Polesie” nr 85, jest już ostatnim numerem jaki został wydany. W tym miejscu musimy napisać chociażby kilka słów o pani  redaktor naczelnej , dzięki której powstał i funkcjonował ten bardzo ciekawy Biuletyn Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia. Halina Ziółkowska-Modła urodziła się w Równem na Wołyniu 30 marca 1924 roku i tam spędziła młodość. Po wojnie została zmuszona do opuszczenia swojego rodzinnego miasta. Uczyła w oświęcimskich szkołach średnich języka polskiego. Po przejściu na emeryturę po-wołała do życia w Oświęcimiu  Koło Terenowe Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia i rozpoczęła pracę redaktorską. Wydała osiemdziesiąt pięć numerów kwartalnika „Wołyń i Polesie”. W ostatnim numerze, który co dopiero ukazał się, zaprzestając ze względu na wiek dalszej pracy redaktorskiej, żegna się ze swoimi Czytelnikami pisząc: „Przez dwadzieścia lat spotykaliśmy się na łamach czasopisma „Wołyń i Polesie” wyrażając tęsknotę za utraconą Małą Ojczyzną – Wołyniem. Nostalgia była naszą towarzyszką. „Wołyń i Polesie” pomagał nam ukoić tęsknotę za Ziemią Wołyńską. Dziękuję wszystkim Autorom i Czytelnikom za poświęcony czas na utrwalanie pamięci za Utraconą Ziemią”. My też dziękujemy pani Halinie Ziółkowskiej- Modła za jej wieloletni trud na rzecz ratowania pamięci historycznej naszych Kresów.