Szanowny(a) Panie(Pani)!

Ubiegając się o najwyższy urząd w Polsce – stanowisko Prezydenta RP, zapewne zabiega Pan(i) o głosy wyborców. Domyślam się iż zależy Panu(i) również na zdobyciu poparcia w środowiskach kresowych, z których ja się wywodzę. Jest nas w kraju ok. 8 milionów. Pragniemy wiedzieć – wypowiadam się tutaj w imieniu własnym, a także Ruchu Porozumienie Pokoleń Kresowych (PPK), którego jestem działaczem - czy Pan(i), jako przyszły Prezydent RP, będzie bronił(a) także interesów Kresowian? W związku z tym mam do Pana(i) pytania, by się zorientować, czy ja i moi bliscy oraz koleżanki i koledzy z PPK, będziemy mogli oddać głosy na Pana(nią) w najbliższych wyborach. Oto pytania:

1. Czy poprze Pan(i) nasze starania, by Sejm RP – w odpowiedniej ustawie, uznał masowe mordy dokonane przez OUN i UPA na ludności polskiej w latach 1939-1947 za zbrodnię ludobójstwa?

2. W latach 1939 – 1947 ukraińskie formacje zbrojne z OUN i UPA wymordowały ok. 200 tys. polskich obywateli. Pragniemy wiedzieć, czy Pan(i) jako Prezydent RP, poprze nasze starania o ustanowienie przez Sejm dnia 11 lipca – Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, dokonanego przez OUN-UPA na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej II RP oraz terenach południowo – wschodnich PRL?

3. Czy poprze Pan(i) nasze starania o utworzenie przy Skwerze Wołyńskim w Warszawie Parku Kresowego z Muzeum Kresów, jako placówki upowszechniającej wiedzę o historycznych dokonaniach mieszkańców tej części utraconych ziem polskich, a także obrazującej akty ludobójstwa?

4. Czy podejmie Pan(i) działania o ujawnienie pełnej prawdy o historii Kresów Wschodnich postawienie nauki historii w szkołach na poziomie, dającym młodzieży pełną orientację w dziejach polskiego narodu?

5. Czy wystąpi Pan(i) do władz Ukrainy z wnioskiem o uznanie przez te władze mordów dokonanych na ludności polskiej przez oddziały zbrojne OUN za zbrodnię ludobójstwa, a organizacje OUN, UPA, SS Galizien i inne formacje zbrojne, za zbrodnicze?

6. Czy spowoduje Pan(i) likwidację nielegalnie postawionych w Polsce pomników sławiących banderowców i organizacje OUN-UPA i czy wystąpi Pan(i) do władz Ukrainy w sprawie likwidacji pomników, postawianych na Ukrainie Stepanowi Banderze, Romanowi Szuchewyczowi, mordercom z OUN, UPA, Dywizji SS Galizien i innych formacji zbrojnych?

7. Mniejszości narodowe w Polsce mają zapewnione takie same prawa jak Polacy i szereg przywilejów. Związek Ukraińców - np., otrzymuje rocznie kilkunastomilionową pomoc finansową. Niestety, nasi rodacy w krajach sąsiednich nie tylko nie otrzymują wsparcia finansowego ale w niektórych są dyskryminowani. Nasuwa się wniosek aby dla wyrównywania szans (standardów) obniżyć znacznie przywileje dla mniejszości w Polsce do poziomu, w jakim te państwa świadczą pomoc mniejszościom polskich. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć dla wsparcia finansowego: a). Polaków w krajach sąsiedzkich, b). krajowych organizacji kresowych, które działają zdane wyłącznie na środki własne. Dodatkowym uzasadnieniem jest fakt, że Związek Ukraińców prowadzi w naszym kraju wrogą Polsce działalność polityczną, a Niemcy nie wyraziły zgody na rejestrację mniejszości polskiej. - Czy Pan(i) poprze taki wniosek?

8. Czy wystąpi Pan(i) do władz Ukrainy z wnioskiem o pomoc w odnalezienia dotychczas nieznanych miejsc pochówku polskich obywateli pomordowanych przez OUN-UPA, i godnym upamiętnieniu wszystkich miejsc pochówku ofiar ludobójstwa?

9. Chcemy wiedzieć czy jest Pan(i) zwolennikiem dozbrajania i wspomagania finansowego Ukrainy w obliczu toczącej się obecnie w tym kraju wojny?
Odpowiedź na postawione pytania przynajmniej na 2 tygodnie przed zakończeniem kampanii wyborczej, proszę przesłać na adres Redakcji Kresowego Serwisu Informacyjnego (KSI): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; odpowiedzi te będą wydrukowane na łamach KSI.

Z wyrazami szacunku – ……imię i nazwisko czytelny podpis

--------------------
Powyższy list oparty jest o tekst autorstwa Pana Stanisława Srokowskiego (http://serwer1492976.home.pl/autoinstalator/wordpress/pytania-kresowian-do-kandydatakandydatki-na-prezydenta/ ) – znanego pisarza, publicysty i działacza kresowego.
Pytania należy wysłać na adres: prezydentpytania@pokoleniakresowe.pl które w formie zbiorczej będą wysyłane do kandydatów na Prezydenta RP.