Wsparcie dla filmu „Wołyń”
Drodzy Przyjaciele,
Mamy numery kont. Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na wsparcie. Ważna jest każda wpłata. Osiągniemy cel, jeśli 100 tys. osób wpłaci po 25 zł.Wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji na rzecz filmu WOŁYŃ:

Odbiorca: Fundacja na Rzecz Filmu Wołyń
Adres: ul. Różana 32, 02-569 Warszawa
Tytuł wpłaty: Darowizna na działalność statutową Fundacji

Numer konta Fundacji (ING Bank Śląski):

Konto główne: 40 1050 1012 1000 0090 3086 2941
IBAN – PL 40 1050 1012 1000 0090 3086 2941
Swift code: INGBPLPW

Konto walutowe (euro): 66 1050 1012 1000 0090 3086 2958
IBAN – PL 66 1050 1012 1000 0090 3086 2958
Swift code: INGBPLPW
Oficjalny start zbiórki: 03.03.2016

Cel: 2 500 000 zł
Darowiznę na cele pożytku publicznego można odliczyć od dochodu.
Poznaj szczegóły odliczenia

 

UWAGA WAŻNE!!!

Darowizny na cele pożytku publicznego odliczane od dochodu

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie roku podatkowego na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873), lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Rozliczenia można dokonywać wyłącznie poprzez wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Osoba fizyczna:

Podatnik – osoba fizyczna – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) może odliczyć kwotę do 6% dochodu podatnika. Wysokość oszczędności podatkowej jest zależna od wartości dochodu i progu podatkowego, w którym rozlicza się podatnik. Rozliczenia darowizny nie dokona osoba rozliczająca się z podatku dochodowego w postaci liniowej, używając rozliczenia PIT36L lub karty podatkowej PIT16.

Osoba prawna:

Podatnik – osoba prawna – może odliczyć do 10% dochodu łącznie ze wszystkich odliczeń zgodnie z art. 18 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
(Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86).

W przypadku Fundacji Filmu Wołyń darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w następujących celach:

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;


GTranslate

enfrdeitptrues

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp4.jpg

PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ

Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud15.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 518 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
13026970