Na "forum" złożyłem propozycję, co by taki słownik tworzyć na stronie "Wołynia".Tu poniżej przykładowa propozycja i jednocześnie prezentacja osoby uhonorowanej, dzięki Bogu za życia za godną pracę dla całego środowiska Kresowian.

Medal Pro Memoria dla Haliny Ziółkowskiej-Modły

/foto: Halina Ziółkowska-Modła podczas uroczystości w Warszawie.

Halina Ziółkowska-Modła, prezes Koła Miejskiego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Oświęcimiu, została uhonorowana Medalem ?Pro Memoria? w Instytucie Kresowym w Warszawie.

Medal przyznano jej na wniosek Zygmunta Mogiły-Lisowskiego, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia. Wręczył go Janusz Krupski, minister ds. kombatantów.

To zaszczytne wyróżnienie jest przyznawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych od 2005 roku w uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci o walce narodu polskiego o niepodległość. Odznaka zawieszona jest na wstążce w kolorach granatowym, amarantowym i czarnym, nawiązujących do wstążek Orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i Krzyża Zasługi z Mieczami.

Warto przypomnieć, że w Oświęcimiu od osiemnastu lat aktywnie działa Koło Miejskie Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, które w ramach swojej działalności urządzało m.in. kwesty, aukcję obrazów na odbudowę kościoła w Równem oraz współorganizowało wakacje w Polsce dla dzieci i młodzieży z Wołynia.

W 1999 roku Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia zorganizowało w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu dwudniowe sympozjum pod hasłem: ?Zlot Tych, co przeżyli?. Do Oświęcimia przyjechali świadkowie historii, którzy przeżyli II wojnę światową na Wołyniu, Polesiu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Podczas sympozjum wygłoszono szereg referatów, a ich zbiór pod redakcją Adama Peretiatkowicza został opublikowany pod tytułem ?Ludobójstwa i wygnania na Kresach?.

3 sierpnia 2003 roku w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu została odprawiona msza św. za dusze śp. 60 tysięcy Polaków pomordowanych w bestialski sposób na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA w latach okupacji sowieckiej i niemieckiej 1939-1945. O modlitwę za Nich prosili Wołyniacy, osiedleni po wojnie w Oświęcimiu, którzy przeżyli masakrę.

Organizacją powyższych działań zajmowała się pani Halina Ziółkowska-Modła, pochodząca z Równego, emerytowana polonistka szkół średnich i prezes oświęcimskiego koła. Jej największą zasługą jest redagowanie od pierwszego numeru kwartalnika ?Wołyń i Polesie?, którego jubileuszowy, sześćdziesiąty już numer, niedawno ukazał się.

?Wołyń i Polesie? jest unikalnym kwartalnikiem we współczesnym czasopiśmiennictwie polskim, starającym się przekazać prawdę na temat historii kresów przedwojennej Polski i tragicznych losów ich mieszkańców w czasie drugiej wojny światowej. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy prawda ta w dużej mierze ulega zapomnieniu.

Należy również podkreślić, że na kartach tego czasopisma utrwalane zostają przede wszystkim opisy wydarzeń związanych z przeżyciami Polaków, zamieszkałych kiedyś na Wołyniu i Polesiu, którzy obecnie są już w podeszłym wieku i dla nich niejednokrotnie jest to jedyna możliwość opublikowania swoich wspomnień i pozostawienia po sobie niezwykłego świadectwa dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń Polaków.

Kwartalnik ?Wołyń i Polesie? dociera nie tylko do licznych czytelników, lecz również do wszystkich większych polskich bibliotek naukowych i uniwersyteckich.

*
Autor jest historykiem pracującym w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Źródło;http://ns353428.ovh.net/index.php?option=com_content&view=article&id=531:oswiecim-warszawa-medal-pro-memoria-dla-haliny-ziolkowskiej-modly&catid=89:aktualnosci&Itemid=254