Dzieje dram atycz­nej walki Polaków o prze­trwanie w jed­nej z naj­więk­szych na Wołyniu baz samoobrony zor­ganizowanej na wiosnę 1943 r. w Prze­brażu.

Obrońcy Prze­braża w cięż­kich bojach z prze­ważającymi siłami Ukraiń­skiej Powstań­czej Armii, wspomaganej przez część miej­scowej lud­no­ści ukraińskiej, uchronili zgromadzoną w bazie lud­ność pol­ską przed nie­chybną zagładą. Baza prze­trwała do lutego 1944 r. W historii tragicz­nych i krwawych wydarzeń wołyń­skich samoobrona w Prze­brażu pozostanie sym­bolem zmagań w obronie pol­sko­ści, wiary i god­no­ści ludz­kiej w latach II wojny światowej.


GTranslate

plbebgzh-TWhrcsdanlenetfrgldeelhuitjalvltnoptrorusrskslessvukyi

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp1.jpg

PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ

Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud1.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 595 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
12001354