Szanowni Państwo!
Ponawiam swój apel, aby zachęcać jak najszersze grono Kresowian do składania wniosków do IPN o wszczynanie śledztw w sprawach zbrodni ludobójstwa. Gdyby udało się w ciągu roku 2011 spowodować wpłynięcie do IPN chociaż z 1000 takich wniosków, to byłoby wyraźny impuls, mocny sygnał do decydentów, czego oczekuje społeczeństwo polskie.

Proszę brać pod uwagę to, ze akta w IPN mają status "wiecznych", bo zbrodnie ludobójstwa się nie przedawniają. Pisane wnioski, protokoły zeznań świadków, dowody dołączone do wniosków (zdjęcia, książki, jakieś listy...) to dokumenty, które tam pozostaną; nas nie będzie, a one będą świadczyć i...czekać na okazję, by przemówić... Przemówić w imieniu naszych Zmarłych, którym możemy ofiarować tylko pamięć. Myślę też, że większa liczba wpływających do IPN wniosków, zostanie "zauważona" przez media...

 

A poniżej - opis, jak to zrobił jeden z Kresowian. Namawiajmy (i pomagajmy) obecnie będących w podeszłym wieku Kresowian do pisania i składania takich wniosków.. To możemy zrobić, temu nie jest w stanie przeszkodzić nikt. Jesteśmy to winni naszym Zmarłym tragicznie sąsiadom i krewnym. Proponuję, też by składając takie wnioski i chcąc powoływać się na żyjących świadków wcześniej ich przynajmniej powiadomić o naszym zamiarze - że chcemy ich wskazać jako osoby, które mogą zaświadczyć jako naoczni świadkowie. Myślę, ze to jest bardzo ważne, bo są to przeważnie osoby starsze, schorowane, dla których podróżowanie do najbliższego oddziału IPN może stanowić duże wyzwanie. Na szczęście jest możliwość w takich przypadkach przybycie prokuratora IPN do miejsca zamieszkania świadka - wiem na pewno, że w ten sposób był przesłuchany pan Stanisław Kazimierów pochodzący z Kołodnego, który jako ciężko poraniony został uratowany przez Sprawiedliwego Ukraińca.


Szanowni Państwo.
Fakt pacyfikacji mojej rodzinnej wsi przez bandę UPA, w 1944 zgłosiłem wspólnie z moim siostrzeńcem - drogą e-mailową, w lipcu 2010 r, adresując do IPN Warszawa. W zgłoszeniu napisałem, ze było to ludobójstwo. Dopiero w trakcie przesłuchania dowiedziałem się, że do ludobójstwa zalicza się przypadki gdy liczba zabitych wynosi co najmniej 150 osób spośród ludności cywilnej; ale nie było to wytykane jako błąd.                                                    
IPN warszawski skierował (powiadamiając nas kopią pisma) nasze zgłoszenie do IPN regionalnego. W grudniu (a więc po 5 miesiącach) byłem przesłuchany w komendzie miejskiej Policji, w  mieście gdzie mieszkam. Siostrzeniec również był przesłuchiwany w mieście swego zamieszkania. Obaj mieszkamy w miastach w których nie ma siedziby IPN. Piszę o tym aby  ci, którzy zdecydują się wystąpić pisemnie do IPN, nie obawiali się, ze będą musieli jeździć do miasta w którym ma siedzibę IPN...   Liczbę zabitych - ogółem, podałem z książki; podałem też ile zagród spalono (te o których wiedziałem). Napisałem też co sam widziałem i zapamiętałem.        Przesłuchujący nas oficerowie stwierdzili, że najważniejsze są zeznania świadków, którzy widzieli na własne oczy (ważne są również zeznania tych, którzy uzyskali wiarygodną informację od takich, co widzieli na własne oczy) zbrodnie bądź ich skutki. Najlepiej, jeśli znają nazwiska względnie pseudonimy zbrodniarzy lub ich informatorów, słyszeli w jakim języku się porozumiewali w czasie napadu, jak nazywała się ich organizacja, sotnia, czy inny oddział, jak byli umundurowani oraz inne szczegóły opisujące akcję ludobójstwa, eksterminacji czy pojedynczych zbrodni - dokonywana przez OUN UPA. Mój siostrzeniec nie znał żadnych faktów, bo go wtedy na świecie nie było, ale zeznawał co mu przekazali dziadkowie i jego matka.
W związku z powyższym, proponujemy aby Kresowianie składali indywidualne (bądź wspólne z członkami rodzin, sąsiadami lub znajomymi z Kresów) pisemne wnioski(zgłoszenia) do IPN w Warszawie lub Oddziałów regionalnych IPN.
Wnioski (zgłoszenia) te winny zawiadamiać o zbrodni ludobójstwa, eksterminacji, czy morderstwach w mniejszej skali, w konkretnej miejscowości w której pokrzywdzony(a) przebywał(a) i stracił(a) tam najbliższych  i (lub) doznał(a) innych, określonych krzywd (był*(a) ranny(a), stracił(a) mienie, itp) a także (lub) był(a) świadkiem, bądź zna świadków tych zbrodniczych działań OUN UPA... Wniosek powinien się kończyć prośbą o wszczęcie śledztwa.
Wniosek można przesłać również pocztą, listem poleconym.