1 października >

we wsi Babin pow. Równe Ukraińcy zamordowali 58-letnią Polkę, wdowę

we wsi Dąbrowa pow. Hrubieszów upowcy zamordowali 15 Polaków

w majątku Hołownica pow. Równe upowcy zamordowali kilka rodzin polskich, imiennie znanych jest 7 ofiar

we Lwowie policjanci ukraińscy zamordowali prof. dr med. Bolesława Jałowego

we wsi Mikuliczyn pow. Nadwórna banderowcy w nocy zamordowali 12 Polaków: 4 osoby na miejscu, natomiast 8 osób uprowadzili i ślad po nich zaginął

w leśniczówce Mikuliczyn pow. Nadwórna: „Nazywam się Małgorzata Greiner(t) (prawidłowo Greiner, t dopisano po wojnie?) i jestem synową Stefana Greiner, który pochodzi z Mikuliczyna/Nadwórna. Jego wujek Julian Greiner był gajowym i mieszkał wraz z żoną i dziećmi w leśniczówce w Mikuliczynie.

01.10.1943 roku UPA wymordowała bestialsko wszystkich:

1. Julian Greiner ur. 12.02.1887

2. Helena Greiner zd. Pakiet ur. 18.01.1888

ich dzieci

1. Jozefa,Maria Greiner ur.19.03.1913

2. Jan Greiner ur.06.02.1927

3. Adam Greiner ur. 23.07.1925

Zięć: 1.Stefan Tojeszyn ur. około 1912

jego dzieci.

1. Bronisława około 12 lat

2. Stanisława około 10 lat

druga żona Stefana Tojeszyn.:

1.Michalina Tojeszyn zd. Koch

Szukam ich śladów w różnych źródłach i nie mogę nic znaleźć, chociaż wszyscy mężczyźni Greiner ( sześciu braci) byli wojskowymi w I wojnie światowej. Nie ma ich tez na żadnej liście wymordowanych przez UPA (Małgorzata Greinert, w: www. ludobójstwo.pl). Sz. Siekierka, H. Komański, E. Różański: „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939 – 1946”, na s. 342 podają: „W sierpniu 1943 r. zostali zamordowani przez banderowców:

Grajner (Greiner) Julian, rodzina – 4 osoby,

Holeczek (i.n.), (mężczyzna), pracownik umysłowy, lat ok. 40,

Korcelak (i.n.), rodzina – 4 osoby,

Korcelak (i.n.) , dziecko brata ww.,

Laskowska (i.n.), żona byłego policjanta polskiego,

Hitoraj (i.n.), dozorca miejscowego tartaku,

Josse (i.n.), rodzina – 3 osoby,

Tymowicz (i.n.) z żoną (i.n.),

Tujeszyn Bronisława, lat 6”.

„W nocy z 30 września na 1 października 1943 r. uzbrojona banderowska bojówka UPA dokonała napadu na polskie domostwa. Napastnicy zamordowali 4 osoby, 8 uprowadzili, zaginęły bez wieści, i ranili 5 osób, które ratowały się ucieczką i ocalały”.

Nocą z 1 na 2 października >

we wsi Burdiakowce pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali młodego Polaka, uciekiniera z Wołynia

we wsi Winiatyńce pow. Zaleszczyki upowcy uprowadzili i zamordowali 5 Polaków

2 października >

we wsi Bodiaczów pow. Łuck upowcy zamordowali okrutnie na łące 3 Polaków: ojca i jego 2 synów

w pow. Borszczów: „2.X.1942. Jan Janszczysyn – gajowy lasu grabowickiego, lat 45, zamordowany” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 – 90)

we wsi Olesza pow. Tłumacz upowcy zamordowali Polaka, zarządcę majątku (Kazimierz Roztropowicz)

we wsi Ożydów pow. Złoczów podczas napadu upowców na leśniczówkę zginęło 2 Polaków

we wsi Puków pow. Rohatyn banderowcy zamordowali 2 Polaków

na drodze między wsią Sokołówka a Mulbachem pow. Bóbrka upowcy uprowadzili 4 Polaków jadących furmanką: młode małżeństwo oraz 20-lenią siostrę żony z jej narzeczonym, wszyscy zaginęli bez wieści

Nocą z 2 na 3 października >

w majątku Jabłonów pow. Kołomyja upowcy zamordowali ponad 10 Polaków, w tym 3-osobową rodzinę i małżeństwo

we wsi Peczyniżyn pow. Kołomyja Ukraińcy zamordowali 1 Polaka, reszta obroniła się i uciekła do Kołomyi (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26)

3 października >

we wsi Piłatowce pow. Borszczów upowcy uprowadzili, torturowali i zamordowali 1 Polaka, gajowego

we wsi Suchowola pow. Brody: „Janczyn Antoni – b. podoficer, lat 48, został podstępnie zwabiony do czytelni ukraińskiej w Suchowoli i zamordowany’ (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174)

4 października >

we wsi Anatolia pow. Łuck Ukraińcy udusili Polaka przy pomocy kabla telefonicznego

we wsi Grudek pow. Równe Ukraińcy zamordowali 34-letnią Polkę

we wsi Zarudeczno pow. Zbaraż podczas napadu upowcy zamordowali 3 Polaków, walkę podjęła samoobrona polska

5 października >

w kol. Cegielnia pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, którzy przyjechali siać zboże, kobieta miała połamane ręce i nogi

oddziały AK „Jastrzębia” i „Korda” rozbiły zgrupowanie UPA we wsiach Połapy i Sokół pow. Luboml, zginęło kilku morderców ludności polskiej w. in. w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej

6 października >

w kol. Barbarówka pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy zamordowali 42-letniego Polaka

we wsi Korszów pow. Kołomyja banderowcy zamordowali 2 Polki: matkę z córka, z rodziny kowala oraz 29-letniego Polaka (Władysław Gregorasz), byłego nauczyciela; Na tym terenie kieruje mordowaniem Polaków miejscowy paroch gr.-kat., dyr. szkoły rolniczej i naczelnik poczty” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26);

w miasteczku Korzec pow. Równe upowcy podczas napadu spalili większość miasteczka i zamordowali nie ustalona liczbę Polaków, co najmniej 30 osób

we wsi Michaliczyn pow. Nadwórna Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, a 1 ciężko poranili; „Ten zeznaje, że sprawcami mordu byli miejscowy komendant pol. ukr., syn miejscowego księdza gr.-kat. i wójt gminy zbior. Władze niemieckie przesłuchały całą tę partię, ale żadnych konsekwencji nie wyciągnęli” (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26)

we wsi Młodiatyn pow. Kołomyja banderowcy zamordowali Polaka, asystenta leśnego oraz uprowadzili 3 rodziny (12 Polaków), po których ślad zaginał, łącznie 13 Polaków

we wsi Turkowice pow. Lubaczów upowcy zamordowali komendanta AK obwodu hrubieszowskiego

6 – 7 października > we wsi Polanica pow. Dolina banderowcy uprowadzili pracowników nadleśnictwa z ich rodzinami do lasu i tam bestialsko wymordowali, łącznie 15 Polaków; w tym 3 mężczyzn, reszta to kobiety i dzieci od 1 roku życia .

7 października >

we wsi Chlebowice pow. Bóbrka; „7.X.43. Zostali zamordowani: Prystański – podpor. rez. WP. Maria Prystańska – jego żona. Anna Trznadlówna – siostra żony. Markel – narzeczony Anny – naczelnik poczty w Chlebowicach. Zamordowani wyszli od Chrynowicza /ukraińca/, właściciela olejarni w Sokołowie i ślad po nich zaginął. Ochrynowicz zatrzymał ich u siebie pod pretekstem przyjęcia do wieczora. Został aresztowany” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174, pisownia oryginalna)

w mieście Równe woj. wołyńskie policjant ukraiński zastrzelił 1 Polaka

we wsi Wygoda pow. Dolina Ukraińcy porwali wóz konny z 4 Polaków ( w tym kobieta) i ślad po nich zaginął

8 października >

we wsi Bodiaczów pow. Łuck Ukraińcy z Klepaczowa zamordowali w lesie co najmniej 7 Polaków

we wsi Chorobów pow. Sokal upowcy zamordowali 2 Polaków („Biuletyn Informacyjny”, 11. XI. 1943, nr 45)

we wsi Didycze pow. Łuck upowcy zamordowali 2 Polaków

w kol. Głęboka pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym 17-letniego

we wsi Homatycze pow. Sokal upowcy zamordowali 12 Polaków („BI”, 11.XI. 1943, nr 45)

we wsi Konotopy pow. Sokal podczas pogrzebu ofiar ze wsi Warów Ukraińcy na cmentarzu rzucili 2 granaty zabijając 1 Polaka a 15 raniąc („BI”, 11. XI. 1943, nr 45)

we wsi Nabróż pow. Hrubieszów upowcy zamordowali miejscowego proboszcza ks. Władysława Jacnickiego, lat 60

w miasteczku Ołyka pow. Łuck Ukraińcy zamordowali Polaka, szewca

we wsi Sawczyn pow. Sokal upowcy zamordowali 2 Polaków („BI”, 11. XI. 1943, nr 45)

we wsi Warów pow. Sopkal upowcy zastrzelili 4 Polaków („BI”, 11. XI. 1943, nr 45)

we wsi Wojsławice pow. Sokal upowcy zamordowali 6 Polaków (”BI”, 11. XI. 1943, nr 45)

Nocą z 8 na 9 października > we wsi Netreba pow. Zbaraż banderowcy zamordowali 29 Polaków w wieku od 1 roku życia do 70 lat.. „Dnia 8.10.1943 r., w czasie nocnego napadu na wieś Netrebę, zginęli następujący uciekinierzy wołyńscy:

1.Gabryk Marta

2.Liśkiewicz Rózia

3.Kozołóbska Julia

4.Wójcicki Piotr (ok. lat 58)

5.Tkacz Franciszek (udusił się dymem w piwnicy)

6.Tkacz Antonina

7.Tkacz Franciszka - udusili się

8.Tkacz Maria

9.Gruszka Aniela.

10.Berbeć Maria

11.Marciniak Stefania z Glińczuk.

12.Berbeć Kazimierz

Pochowani wspólnie w Netrebie w sobotę 9.X.1943 r. o godz. 5 wieczór (Opracował: Andrzej Biernat 23.11.2009 na podstawie zeszytów o. Tadeusza Chrobaka. Fragmenty wybrała Iwona Kopańska – Konon, w: www. ludobojstwo.pl).

Przed 9 październikiem > we wsi Górniki (Hirniki) pow. Dubno Polakowi, mężowi Ukrainki, z którą miał 7 dzieci, rodzina żony i sąsiedzi Ukraińcy złamali kręgosłup i zakopali ciało niedaleko domu.

9 października > w osadzie Kościuszków pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 5 Polaków.

Nocą z 9 na 10 października > we wsi Komarówka pow. Buczacz policjanci ukraińscy aresztowali 4 młodych Polaków, którzy zaginęli bez wieści.

10 października >

we wsi Hanaczów pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali Polaka, kierownika szkoły

we wsi Kłodno Wielkie pow. Żółkiew Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Żabie pow. Kosów Huculski; „W Żabiu 10.X.43. w straszliwy sposób, wycinając język – bandyci ukr. zamordowali: leśniczego, żonę i dziecko, 18 l. dziewczyna zbiegła do Kołomyi” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42. k. 20-26)

we wsi Majdan pow. Drohobycz Ukraińcy zamordowali Polaka, kierownika kopalni nafty

we wsi Malica pow. Hrubieszów bojówkarze z Ukraińskiej Samoobrony Narodowej z Werbkowiic, Hostynnego, Kotorów i Malic zamordowali 18 Polaków

we wsi Połanki pow. Hrubieszów upowcy obrabowali i spalili kolonię oraz zamordowali 18 Polaków, różnej płci i wieku

we wsi Zawadów pow. Lwów banderowcy zamordowali 22-letniego Polaka Kazimierza Śliwińskiego

11 października >

we wsi Boruchów pow. Łuck upowcy spalili całą wieś, ludność polską wymordowali 7 września, stąd nie wiadomo, czy ktoś jeszcze zginął

we wsi Niskołyzy pow. Buczacz Ukraińcy zamordowali 22-letniego Polaka (Mieczysław Zazulak, leśniczy, otrzymał dwa postrzały i kilkanaście pchnięć sztyletem

12 października >

we wsi Czeremosznia pow. Złoczów upowcy uprowadzili 2 Polaków, w tym gajowego, którego ciała nie odnaleziono

we wsi Dubowce pow. Stanisławów: „Dubowce 12.X.43. godz. 5.30 został zamordowany Sadowy /?/ Polak, urzędnik ruchu, przy sprzedaży biletów, przez bandę ukr. z OUN. Osierocił żonę i dzieci” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 - 26)

w kol. Jachimówka pow. Horochów Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, którzy wrócili do swoich domów po rzeczy

we wsi Krystynopol pow. Sokal Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, w tym ojca z synem i córką a jego żonie, Ukraince, darowali życie

we wsi Skoromochy Stare pow. Rohatyn banderowcy zamordowali po okrutnych torturach proboszcza ks. Tadeusza Strońskiego; wśród morderców był syn greckokatolickiego księdza, proboszcza, Sławko Niernyj; jego ociec Wasyl Niernyj był inicjatorem mordów w okolicy (Jastrzębski..., s. 288; stanisławowskie)

13 października >

we wsi Bielin pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: 5-letniego chłopca, 21-letnią kobietę i 25-letniego mężczyznę

we wsi Hnilcze pow. Podhajce bojówkarze SB-UPA nie mogąc znaleźć księdza uprowadzili jego 18-letniego siostrzeńca, Stanisława Rybickiego; po kilku dniach jego ciało ze śladami tortur znaleziono w szuwarach nad jeziorem: miał wyrwany język, wydłubane oczy, obcięte genitalia i pokłute nożami ciało (Maja Narbutt: „Kłamstwo o Kresach zabija drugi raz”, rozmowa ze Stanisławem Srokowskim, w: „Rzeczpospolita” z 19 lipca 2008)

we wsi Koszykówka pow. Stanisławów: „ 13.X.43. w Koszykówce k/Stanisławowa zostali wymordowani:

Barta – Polak, l. 52, kierownik Ligenzschaftu

Barta – syn – l. 24

sekretarka – l. 18

Ciała pomordowanych przewieziono do Stanisławowa, gdzie odbył się manifestacyjny

pogrzeb z udziałem tłumu ludności polskiej. Barta stracił w 42 r. brata aresztowanego

przez niemców i zmarłego w więzieniu” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 - 26,

pisownia oryginalna);

we wsi Rachin pow. Dolina Ukraińcy zamordowali 31-letniego Polaka

14 października >

we wsi Honiatyn pow. Hrubieszów Ukraińcy zamordowali kilkunastu Polaków, w tym nauczycielkę

we wsi Lubliniec pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 29-letniego Polaka

we wsi Moniatycze pow. Hrubieszów miejscowi policjanci ukraińscy zamordowali 2 Polaków, w tym 17-letniego

we wsi Uhrynów pow. Sokal banderowcy zamordowali Polkę, nauczycielkę

Do 15 października 1943 > „12 ofiar – milicji ukraińskiej w Sidorowie ad Husiatyn. Aresztowani pod pretekstem angażowania się w adm. Sowieckiej, zostali zastrzeleni podczas rzekomej próby ucieczki. 50 osób – Jabłonów, ofiary mordów ukraińskich” („Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru ukraińskiego. Mp. 15.X.43; w: ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 – 90).

15 października >

we wsi Krasne pow. Lwów bojówkarze ukraińscy zamordowali 65-letniego emerytowanego dyrektora szkoły Jana Andruszewskiego (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26)

we wsi Mołodiatycze pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy aresztowali 4 Polaków, po których ślad zaginął

w kol. Obeniże pow. Kowel bojówkarze SB-OUN-UPA zamordowali 3 Polki, starsze wiekiem ziemianki (75 – 81 lat), ich zwłoki zakopali obok szaletu, stary dworek obrabowali i spalili

we wsi Panasówka pow. Zborów upowcy obrabowali polskie zagrody i spalili, a gdy obrona polska załamała się, wymordowali ponad 30 Polaków

w kol. Przebraże pow. Łuck upowcy podczas nocnego napadu zamordowali 2 Polaków

koło miasta Tłumacz woj. stanisławowskie bojówkarze OUN zamordowali 2 Polki: „15.X.43. Na drodze między Józefem a Tłumaczem banda z OUN składająca się z milicji ukr. napadła na przejeżdżających do pociągu kierowniczkę poczty i nauczycielkę mordując ich na miejscu” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26)

W połowie października > w majątku Kiwerce pow. Łuck upowcy obrabowali i spalili majątek oraz wymordowali mieszkających tutaj Polaków, kilkadziesiąt osób.

16 października >

we wsi Bielin pow. Włodzimierz Wołyński podczas napadu UPA zginęło w obronie 5 Polaków a 2 zostało zamordowanych (6-ciu w wieku 17 – 21 lat, jeden lat 32)

w kol. Budy Jeziorańskie pow. Kowel upowcy wywieźli rodzinę polską na cmentarz w Ozieranach i tam ją zamordowali

we wsi Kornicz pow. Kołomyja Ukraińcy zamordowali Polaka, listonosza (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26)

we wsi Łyszcze pow. Łuck upowcy zamordowali 2 rodziny polskie

we wsi Nowy Korzec pow. Równe Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Ozierany pow. Kowel upowcy na starym cmentarzu zamordowali co najmniej 15 Polaków przywiezionych z okolicznych wsi, w tym małżeństwo z 2-letnią córką, matkę z małym dzieckiem, 19-letnią dziewczynę, matkę z 20-letnią córką i 4-miesięczną wnuczką, kobiety lat 60 i 70, 2 mężczyzn, ojca z 7-letnim synem, który pytał morderców, co im zrobił, że chcą go zabić

w kol. Peresieka Jeziorańska pow. Kowel upowcy ze wsi Witonież oraz miejscowi Ukraińcy wywieźli kilka rodzin polskich na cmentarz we wsi Ozierany i zamordowali (Siemaszko...., s. 349 – 350)

we wsi Stara Wieś pow. Hrubieszów upowcy z policjantami ukraińskimi zamordowali 28 Polaków i spalili ich gospodarstwa

we wsi Zygmuntówka pow. Stanisławów Ukraińcy zamordowali Polaka Karczmarczyka, urzędnika Ligenschaftu (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26)

W nocy z 16 na 17 października > we wsi Jezupol pow. Stanisławów banda ukraińska zamordowała 2 Polaków: „Jezupol – 16/17.X.43. zostali zamordowani: Gajkowski Franciszek – naczelnik stacji, Bogucki /?/ - kierownik szkoły. Ciała ich wrzucono do Dniestru” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26; Siekierka i inni na s. 487 /stanisławowskie/.... datują omyłkowo mord na 11/12 września 1944, podając: Tadeusz Bogucki i Gajkowski).

17 października >

we wsi Jatwięgi pow. Bóbrka banderowcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Kułakowce pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we Lwowie policjanci ukraińscy zamordowali 2 Polaków: 20-letniego Włodzimierza Telpkowskiego i Zbigniewa Olesiewicza

17 lub 18 października > w kol. Mataszówka pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 6 Polaków jadących zbierać ziemniaki, w tym 3 dzieci 13-letnich zakłuli nożami.

18 października >

we wsi Ilemnia pow. Dolina banderowcy uprowadzili z kolejki leśnej do lasu 6 Polaków, którzy zaginęli bez wieści

we wsi Koszykówka pow. Stanisławów Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: kierownika Ligenschaftu z 4-letnim synem oraz 18-letnią sekretarkę

19 października > we wsi Łomna pow. Turka banderowcy zamordowali 21 Polaków, w tym kobiety i dzieci.

Nocą z 19 na 20 października >

we wsi Kułakowce pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Rypiany pow. Turka banderowcy obrabowali polskie gospodarstwa i zamordowali 6 Polaków

we wsi Suchodół pow. Dolina Ukraińcy uprowadzili Polaka, inżyniera i zamordowali go

20 października >

we wsi Czahrów pow. Rohatyn banderowcy uprowadzili i zamordowali Polaka, 29-letniego dr Łukasza Czarnockiego

we wsi Falemicze pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy zastrzelili 3 Polaków, w tym kobietę i 17-letniego chłopca, którzy przyszli do swoich domów po żywność

we wsi Hołowiecko pow. Turka banderowcy zamordowali 3 Polaków

w kol. Reczyszcze pow. Dubno upowcy zamordowali 2 Polki i 1 Ukrainkę

we wsi Sokołówka pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali Polaka, inżyniera

w miasteczku Stratyn pow. Rohatyn upowcy zamordowali Polaka, leśnika

we wsi Zimne pow. Włodzimierz Wołyński młody Ukrainiec zastrzelił 40-letnią Polkę

21 października >

we wsi Dereniówka pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali Polaka, kolejarza

we wsi Nowosiółki Kardynalskie pow. Rawa Ruska Ukraińcy obrabowali majątek i zamordowali 12-letniego polskiego chłopca, syna zarządcy majątku

we wsi Rekszyn pow. Brzeżany Ukraińcy zamordowali 3 Polaków

w mieście Rohatyn woj. stanisławowskie banderowcy zamordowali Polaka, leśnika

we wsi Turczyn pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 50-letniego Polaka

we wsi Woronna pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 18-letniego Polaka

22 października >

we wsi Hinowice na terenie gorzelni w majątku Pisarowka należącym do sołectwa Reksztyn pow. Brzeżany Ukraińcy zamordowali od 3 do 5 Polaków;( 3 ofiary: „Hieronim Ponichowski – kierownik, Kazimierz Jerenkiewicz – buchalter, Jan Kurpiel z Binowic – magazynier” podaje: AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26; natomiast Komański..., s. 109 podaje 5 ofiar, lecz imiennie tylko Jana Kurpiela);

w mieści Lwów policjanci ukraińscy zamordowali Polaka, inżyniera

we wsi Wólka Chrypska pow. Luboml Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę

23 października >

we wsi Bełżec pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: małżeństwo

we wsi Łastówki pow. Drohobycz upowcy uprowadzili 2 Polaków, którzy zaginęli bez wieści

w kol. Obeniże pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: starsze małżeństwo i kobietę

24 października >

we wsi Gusztyn pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 28-letniego Polaka, zarządcę majątku

we wsi Kiwerce pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Pustomyty pow. Lwów „o godz. 10-tej wiecz. w czasie powrotu furmanką z Lesniewic zostali napadnięci i zamordowani przez ukr.: Józef Kocuła z 11-let. córeczką Stasią i furmanem, Surmiak oraz dwóch innych. Konia z okrwawionym wozem i czapką Kocuły znaleziono w sąsiedniej wsi za lasem” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26)

Nocą z 24 na 25 października > we wsi Malnowska Wola pow. Mościska banderowcy zamordowali 8 Polaków: 2 rodziny z 4 dzieci.

25 października >

we wsi Boryczówka pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Glinna pow. Lwów banderowcy zamordowali 1 Polaka i 1 Ukraińca

we wsi Lesniowice pow. Lwów upowcy zamordowali 3 Polaków, w tym ojca z 12-letnią córką

we wsi Turze pow. Turka banderowcy zamordowali w bestialski sposób 9 Polaków, w tym matkę z 3 dzieci: zamordowano dziewczynki lat 6 i 18, chłopców lat 12 i 16, kobiety lat 22 i 49 oraz 3 mężczyzn

Nocą z 25 na 26 października > we wsi Krasne pow. Lwów bojówkarze ukraińscy zamordowali lekarza Jana Burkera: „W jego mieszkaniu przestrzelono mu nos, poczem wywieziono i zakłuto nożami” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26). „W nocy 25/26 października 1943 r. w Krasnem został zamordowany przez bojówkę ukraińską dr. Jan Burker. Zginął za to, że wykonał obdukcję zwłok okrutnie zamordowanego przez UPA emerytowanego kierownika szkoły pana Andruszowskiego, liczącego wówczas 65 lat. Poszukuję rodziny Pana Andruszowskiego i świadków śmierci mojego ojca” (Witold Burker; w: www. ludobojstwo.pl).

26 października >

we wsi Cygany pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali Polaka, zarządcę majątku

we wsi Topolnica Rustykalna pow. Turka upowcy obrabowali polskie gospodarstwa i zamordowali 20 Polaków

27 października >

we wsi Horodnica pow. Kopyczyńce (lub Skałat) upowcy uprowadzili i zamordowali 18-letniego Polaka

we wsi Mietkie pow. Hrubieszów: Śledztwo IPN w sprawie rozstrzelania przez Niemców, w listopadzie 1943 roku w Hrubieszowie Jana K., który wcześniej został zatrzymany przez policjantów ukraińskich z posterunku w Sahryniu. (Sygn. S. 2/00/Zi) Jak ustalono w śledztwie w dniu 27 października 1943 roku brat Stanisława K. - Jan K. (członek Armii Krajowej), został zatrzymany przez ukraińskich policjantów z posterunku w Sahryniu i osadzony w areszcie. W czasie przetrzymywania w/w w areszcie znęcano się nad nim. Na początku listopada 1943 roku Jan K. został przewieziony do siedziby Gestapo w Hrubieszowie, po czym w wykonaniu wyroku Sądu Doraźnego Szefa Policji i Bezpieczeństwa Okręgu Lubelskiego z dnia 2 listopada 1943 roku zamordowano go;

we wsi Zazulińce pow. Zaleszczyki pobity przez Ukraińców Polak zmarł następnego dnia

28 października

w kol. Czarne Łozy pow. Równe Ukraińcy zabili 22-letniego Polaka, kierowcę

we wsi Krosienko pow. Przemyślany: ”Stanisław Kopociński -zamordowany 28 października 1943 miał ranę postrzałową, rany kłute od noża lub bagnetu oraz wypatroszone oczodoły i ucięty język (Dr Zbigniew Kopociński, w: www.ludobojstwo.pl).

we wsi Sławatycze pow. Łuck w walce z UPA zginął 20-letni Polak z samoobrony w Przebrażu

Nocą z 28 na 29 października > w kol. Ledochówka pow. Dubno podczas napadu upowców Polacy podjęli obronę, zginęło 3 starszych Polaków, którzy nie opuścili swoich domów.

29 października > we wsi Hańkowce pow. Śniatyn banderowcy zamordowali 2 Polaków.

30 października >

we wsi Łastówki pow. Drohobycz upowcy zamordowali 5-osobową rodzinę polską, w tym 2 siostry zakłuli nożami a 2 braci po torturach w lesie

we wsi Suchodoły pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy zamordowali małżeństwo polsko-ukraińskie; żona, Polka, była w ciąży, mąż był synem Ukraińca i Polki i nie chciał zamordować swojej żony

w kol. Truskoty pow. Kowel Ukraińcy bestialsko zamordowali 18-letniego Polaka

31 października >

we wsi Łastówki pow. Drohobycz upowcy zamordowali 2 Polaków

we wsi Skałat Stary pow. Skałat Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

31 października w Hrubieszowie podczas mszy w cerkwi prawosławnej poświęconej „pamięci poległych z bandyckiej, wrogiej ręki, ukraińskich działaczy Chełmszczyzny” wymieniono nazwiska 163 Ukraińców (Sowa......, s. 166).

Od lipca do października > w kol. Wydranka pow. Łuck upowcy zamordowali 5 Polaków, którzy przyjechali do swoich domów po żywność.

Na przełomie września i października > we wsi Mogielnica pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 10 Polaków.

We wrześniu lub październiku > w futorze Kościelny Futor pow. Kostopol upowcy w bestialski sposób zamordowali w domu 15-letnią dziewczynkę polską, gdy jej rodzice pracowali w polu.

Na początku października > w kol. Bryszcze pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, mordercami byli znajomi ofiar, przyszli pożyczyć konie z wozem i początkowo zachowywali się normalnie.

w kol. Antonówka k. Bielina pow. Włodzimierz Wołyński policjanci ukraińscy zastrzelili 18-letniego Polaka

w miasteczku Berezne pow. Horochów w kolejnym napadzie upowców na Polaków, głownie uciekinierów z okolicznych wsi nocujących na wozach lub pod wozami, wymordowali około 50 Polaków; pierwsza grupa upowców szła strzelając z broni palnej, druga grupa złożona z chłopów ukraińskich torturowała i mordowała używając noży, siekier itp., trzecia grupa rabowała dobytek i dobijała rannych

we wsi Biłka Szlachecka pow. Lwów policja ukraińska zamordowała 2 Polaków

w mieście Bołszowce pow. Rohatyn upowcy przy użyciu siekier i noży wymordowali 16 rodzin polskich, tj. 70 Polaków

w majątku Boruchów pow. Łuck upowcy spalili majątek i zamordowali kilkanaście rodzin polskich

w osadzie Broszniów pow. Dolina banderowcy uprowadzili 19 Polaków, pracowników powracających z odprawy w Nadleśnictwie Dolina i w niewyjaśnionych okolicznościach wszystkich zamordowali, głownie gajowych i leśniczych oraz kobietę, telefonistkę

w kol. Bryszcze pow. Łuck byli policjanci ukraińscy zamordowali 4 Polaków

we wsi Bybło pow. Rohatyn upowcy uprowadzili i zamordowali po torturach w lesie 2 Polaków: proboszcza ks. Andrzeja Wierzbowskiego oraz nauczyciela Stanisława Wróbla

we wsi Charucza Wielka pow. Równe upowcy po torturach zamordowali 41-letniego legionistę Aleksandra Rogulskiego, mieszkańca sąsiedniej wsi Woronucha, którego Ukrainiec zaprosił do siebie w gościnę;

we wsiach: Chrobrów i Telatyn pow. Hrubieszów Ukraińcy zamordowali po kilku Polaków

we wsi Czabarówka pow. Kopyczyńce Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Czahary Zbaraskie pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Czeremno pow. Tomaszów Lubelski policjanci ukraińscy zamordowali 2 Polaków: komendanta miejscowej placówki AK oraz kobietę

we wsi Diad’kowicze na Wołyniu „W październiku 1943 r. członkowie SB 4. podrejonu dokonali zabójstwa zamieszkałej w Diad'kowiczach, składającej się z 6 osób, polskiej rodziny o nazwisku Zawada, którzy zostali rozstrzelani w ich własnym mieszkaniu. Ja ich nie rozstrzeliwałem, ale po rozstrzelaniu zdejmowałem z zabitych odzież, ładowałem trupy na podwodę i wrzucałem do studni w obejściu Kurowskiego” (Wiktor Poliszczuk: protokół przesłuchania 16-letniego Wasyla Podolca, członka "Służby Bezpeky" 4-go podrejonu ze wsi Diad'kowicze na Wołyniu)

we wsi Dobromierzyce pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy aresztowali Polaka i po torturach zamordowali go po kilku dniach koło wsi

we wsi Dołhobycz pow. Hrubieszów Ukraińcy zamordowali kilku Polaków

we wsi Dołha Wojniłowska pow. Kałusz banderowcy uprowadzili 3 Polaków i po torturach zamordowali w lesie

we wsi Drohomyśl pow. Jaworów banderowcy zamordowali 3 Polaków: 2 nauczycielki oraz dziecko jednej z nich

we wsi Górka Połonka pow. Łuck upowcy zabili 21-letniego Polaka

we wsi Horodło pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy zastrzelili 6 Polaków

we wsi Knihinicze pow. Rohatyn banderowcy uprowadzili i zamordowali Polaka, a zwłoki z poderżniętym gardłem podrzucili pod drzwi domu

we wsi Konotopy pow. Sokal banderowcy uprowadzili w nocy z domów i zamordowali w pobliżu budynku szkolnego 9 Polaków, w tym kobiety; podczas ich pogrzebu banderowcy ostrzelali kondukt pogrzebowy zabijając 17-letniego Polaka oraz raniąc 5 innych osób, w tym księdza i grabarza; tego dnia upowiec zastrzelił na moście 1 Polkę oraz zaginął bez wieści uprowadzony 1 Polak; łącznie Ukraińcy zamordowali 12 Polaków

we wsi Kośmierzyn pow. Buczacz Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

w mieście Kopyczyńce woj. tarnopolskie na drodze koło miasta Ukraińcy zamordowali 6 Polaków, w tym 3 kobiety

we wsi Krasne pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym lekarza, kierownika szkoły, kierownika urzędu pocztowego

we wsi Krosienko pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 2 Polaków

we wsi Krzywe pow. Skałat banderowcy zamordowali 3 Polaków oraz 7 Żydów

we wsi Krzywne Górne pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Lipsko pow. Lubaczów upowcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Lisowce pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 7 Polaków

we wsi Ławrów pow. Turka banderowcy obrabowali polskie gospodarstwa i zamordowali 8 Polaków

we wsi Łopuszanka Lechniowa pow. Turka banderowcy obrabowali polskie gospodarstwa i zamordowali 2 Polaków

we wsi Malice pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy zamordowali 13 Polaków, w tym 4 kobiety

we wsi Milatycze pow. Lwów banderowcy zamordowali na drodze 33-letnią Polkę, matkę 3 małych dzieci

we wsi Modryń pow. Hrubieszów upowcy zamordowali 25-letniego Polaka

w kol. Nowy Jagodzin pow. Luboml upowcy zastrzelili 3 Polaków: ojca z 2 dzieci do lat 10

w kol. Obeniże pow. Kowel Ukraińcy zamordowali co najmniej 19 Polaków, w tym całe rodziny, jedną z niemowlęciem

w kol. Optowa pow. Sarny Ukraińcy zamordowali 6 Polaków, ocalało ciężko ranne dziecko

we wsi Panowice pow. Podhajce Ukraińcy uprowadzili Polaka, który zaginął bez wieści

we wsi Poczapy pow. Złoczów Ukraińcy spalili żywcem głuchoniemego 20-letniego Polaka

we wsi Przystań pow. Żółkiew Ukraińcy zamordowali 3 Polki, żony Ukraińców, jedną zamordował mąż

w kol. Rafałówka pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 65-letniego Polaka

we wsi Rosochowiec pow. Podhajce Ukraińcy zamordowali Polaka, administratora majątku

we wsi Rozłucz pow. Turka Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Różanówka pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 1 Polaka

we wsi Rudnia Potasznia pow. Kostopol upowcy zamordowali 11 Polaków, w tym spalili żywcem małżeństwo staruszków, oraz 8 Żydów

we wsi Rudniki pow. Mościska banderowcy zamordowali Polaka (Józef Lubaczewski)

we wsi Rustweczko pow. Mościska w pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej rozstrzelanych zostało 12 Polaków

we wsi Skurcze pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 3-osobową rodzinę polską z 10-letnim synem

we wsi Smolanka pow. Tarnopol Ukraińcy zamordowali 5-osobową rodzinę polską z 3 dzieci

we wsi Smólna pow. Drohobycz banderowcy zamordowali 6-osobową rodzinę polską; los pozostałych Polaków z tej wsi nie jest znany

we wsi Stare Sioło pow. Lubaczów policjanci ukraińscy zastrzelili 24-letniego Polaka z Huty Szczerzeckiej

we wsi Strusów pow. Trembowla bojówkarze SB-OUN uprowadzili i utopili w rzece Seret greckokatolickiego księdza Panasinka ożenionego z Polką, gdyż potępiał zbrodnie UPA; zamordowali także jego żonę w zaawansowanej ciąży – zakłuli ją bagnetami

we wsi Szyły pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 4-osobową rodzinę polską, w tym narzeczoną Ukraińca

w miasteczku Śniatyń woj. stanisławowskie Ukraińcy uprowadzili 2 Polaków, którzy zaginęli bez wieści

we wsi Tłumaczyk pow. Kołomyja banderowcy zamordowali Polaka, kierownika urzędu pocztowego

w miejscowości Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym lat 21 i studenta

we wsi Topolnica Szlachecka pow. Turka upowcy obrabowali polskie gospodarstwa i zamordowali 25 Polaków

we wsi Torskie pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 20-letniego Polaka

we wsi Trościaniec pow. Buczacz upowcy uprowadzili 2 Polaków, braci, po których ślad zaginął

we wsi Turkowice pow. Hrubieszów upowcy zamordowali 20-letniego Polaka pracującego na polu (miesiąc wcześniej zastrzelili jego 18-letniego brata)

we wsi Tyśmieniczany pow. Stanisławów banderowcy zamordowali 47-letniego Polaka

we wsi Używaniec pow. Dubno upowcy zamordowali 6 Polaków, robotników przygotowujących drewno na potrzeby młyna

w kol. Wazów pow. Sokal banderowcy obrabowali i spalili kolonię oraz uprowadzili i zastrzelili 4 Polaków

we wsi Wodniki pow. Bóbrka; „W wodnikach koło Bóbrki zamordowali ukraińcy Polaka z żoną. Warta nocna, złożona z 30 ukr. (w tym 4 uzbrojonych) nie przeszkodziła mordercom” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174, pisownia oryginalna),

we wsi Wojciechów pow. Lublin Ukraińcy z Niemcami zamordowali 1 Polaka i 15 Żydów

we wsi Zadwórze pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 22-letniego Polaka

we wsi Załucze pow. Borszczów banderowcy zamordowali 20 Polaków, w tym 2 nauczycielki; „Tej nocy dwom nauczycielkom polskim banderowcy obcięli piłami stolarskimi obie nogi, następnie nożycami języki i połamali ręce, a gdy były one już w agonii, obie zastrzelili” (Komański..., s. 56)

we wsi Zawóz pow. Lesko policjanci ukraińscy zamordowali 1 Polaka

we wsi Zbora pow. Kałusz banderowcy zamordowali kilku Polaków, imiennie znane są nazwiska 2 Polaków: ojca z córką

w miasteczku Złoczów woj. tarnopolskie na przedmieściu Ukraińcy zamordowali 3-osobową rodzinę polską z 17-letnim synem, pochodzącą ze wsi Nakwasza pow. Brody; ojciec, Buczkowski lat 55, został przybity gwoździami do ściany, jak Chrystus na krzyżu

we wsi Żabia pow. Kosów Huculski na osiedlu Krzywe Koło banderowcy zamordowali 2 Polaków: małżeństwo, pracowników leśnictwa

W trzeciej dekadzie października > w okolicach wsi Kiwerce pow. Łuck banderowcy wymordowali kilka rodzin polskich (Wacław Kopisto: Droga cichociemnego do łagrów Kołymy, Warszawa 1990, s. 103).

Pod koniec października >

w kol. Peresieka pow. Kowel Ukraińcy pobili Polaka, w wyniku czego zmarł

we wsi Tyśmieniczany pow. Bohorodczany upowcy obrabowali i spalili polskie gospodarstwa oraz zamordowali 5 Polaków

Za:  Kalendarium ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach w latach 1939 - 1948

Które opracował: Stanisław Żurek

Wstawił B.Szarwiło