1 czerwca 1945 roku:  

We wsi Kobylany pow. Krosno Ukraińcy zamordowali zięcia Władysława Rogali.

We wsi Iskań pow. Przemyśl SB OUN zabiła Anielę Czurę za rzekome donosicielstwo do NKWD i współpracę z AK. Następnego dnia, 2 czerwca, zamordowano jej córkę Marię Marczak i zięcia, Polaka, Michała Marczaka. Natłok zarzutów oraz ich konstrukcja sugerują, że część z nich lub wszystkie zostały zmyślone. Wieś Iskań znajdowała się na terenie III rejonu, a referentem SB był tam Włodzimierz Choma. Przypuszczalnie niektóre oskarżenia były świadomie fabrykowane przez kuszczowych wywiadowców po to, by użyć SB do prywatnych porachunków. (Artur Brożyniak: Uwagi o pracy Służby Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w świetle sprawozdania referenta I okręgu OUN za maj–czerwiec 1945 roku; w: http://www.polska1918-89.pl/pdf/uwagi-o-pracy-sluzby-bezpieczenstwa-organizacji-ukrainskich-nacjonalis,4014.pdf ).

  2 czerwca:  

We wsi Buszcze pow. Brzeżany: „W 1945 r. zostali zamordowani: Chamuga (?) Piotr l. 35, (zam. 02.06.45 r.); Zamojska Maria córka Ignacego, l. 54 (zam. 02.06.1945 r.); Popiel Mikołaj l. 65; Popiel Anastazja l. 60.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej...,jw., tom 7).

We wsi Iskań pow. Przemyśl upowcy w bestialski sposób zamordowali rodzinę nauczycieli: Polaka, jego żonę Ukrainkę (Marię i Michała Marczaków), jej matkę (teściową Polaka) powiesili głową do dołu „za zdradę narodu ukraińskiego”; ponadto zamordowali jeszcze 1 Polaka; łącznie 2 Polaków i 2 Ukrainki; prawdopodobnie mordu dokonali synowie księdza unickiego Michajło Huka. 

We wsi Lisowce pow. Zaleszczyki: „02.06.1945 r. został zam. Polak NN, który przyjechał po paszę dla bydła.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

  3 czerwca:

We wsi Humniska pow. Kamionka Strumiłowa: „W dniu 3 czerwca 1945 roku, Kupiak ze swoją bandą i oddziałem UPA Iwana Diżaka „Czarnoty” dokonał napadu na wieś Humniska koło Buska. Zamordowano tam Teodora Jaśków, jego żonę Katarzynę, Marię Łukasiewicz i Annę Hołotę, kierowniczkę mlecznej zlewni, którą uduszono i wrzucono do studni.

Zeznania poszkodowanej Anny Moskwy, matki uduszonej: „Z moim mężem zobaczyliśmy zwłoki naszej córki Anny koło studni. Na czole była wielka rana, na szyi ślady po pętli, a na całym ciele ślady ciężkiego pobicia”. Zeznania świadka Falińskiej Susabowskiej; „Kupiak opowiadał mi, że latem 1945 roku ze swoją bojówką we wsi Humniska zabił małżeństwo Jaśkowych. Powodem tego zabójstwa było to, że Teodor Jaśków pracował w rejonowym finansowym oddziale miasta Busk i Kupiak obawiał się, że ten codziennie jeżdżący do pracy człowiek, może informować władzę o sytuacji w rejonie jego działania”. (Bronisław Szeremeta: "Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia". W: http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ).

Między wsią Nakło i Stubno pow. Przemyśl:3 czerwca na granicy Nakła i Stubna oddział UPA zaatakował powracający ze służby dwuosobowy patrol MO z jadącym na wozie z woźnicą. Ostrzelanie patrolu nastąpiło ze strony rosnącego w pobliżu zboża. W czasie walki zginęli funkcjonariusze ze służby pomocniczej milicji szer. Józef Zwierkowski i Jakub Hajduk. Zaalarmowana strzałami załoga Posterunku MO w Stubnie natychmiast udała się z pomocą, lecz po przybyciu na miejsce, znaleziono w przydrożnym rowie zwłoki milicjantów, które były odarte z odzieży i obuwia. Obydwaj milicjanci zostali zastrzeleni z bliska, gdyż w głowach i tułowiu mieli duże dziury po pociskach. Według innych źródeł w patrolu brał udział także milicjant Władysław Nowiński, któremu udało się uciec”. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 119 - 120). Siekierka na s. 719 napad datuje na 3 kwietnia 1945.

 

   4 czerwca:  

We wsi Cieszanów pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali Juliana Szajowskiego lat 45. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

 

   5 czerwca: 

We wsi Dobra pow. Jarosław zamordowali Annę Nakonieczną, ur. 18.05.1927 r.

We wsi Poraż pow. Sanok został zamordowany przez UPA gajowy Wojciech Solon. 

We wsi Sokole pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy zamordowali 16 Polaków z rodzin polsko-ukraińskich. „5 czerwca 1945 we wsi Sokole zamordowani zostali: Bakun Helena, Bakun Teofila, Dusan Julia, jej córka Anastazja, Kucak Marta, Pociłujko Helena jej córka Maria, Sacharewicz Andrzej, jego żona Maria oraz dzieci: Jan i Anastazja, Wołoszyn Jakub. jego żona Anastazja i syn Jan (lista ofiar niepełna)” (Kubów..., jw.).  „Dnia 5 czerwca 1945 roku, Kupiak na czele swej bandy i bandy UPA Diżaka „Czarnoty” dokonał napadu na wieś Sokole, w pow. Kamionka Strumiłowa. W czasie napadu zostali zamordowani: radna rejonowej Rady w Busku, Julia Dusan, Marta Kucak i jej córki, Maria Kucak, Olena Bakun i Teofila Bakun (mężowie Oleny i Teofili służyli w sowieckiej armii), Anastazja Dusan i jej córka Anastazja, Anastazja Wołoszyn i jej syn Iwan, Andrzej Sacharewicz, jego żona Maria i ich dzieci, Iwan i Anastazja oraz Jakub Wołoszyn. W sumie 16 osób. Majątek pomordowanych zagrabiono. Relacja świadka Anastazji Sacharewicz: „We wsi Sokole mieszkam od urodzenia. W 1944 roku mieszkałam w sąsiedztwie rodziny Andrzeja Wołoszyna, który był moim krewnym. Gdy latem 1944 roku przechodził tędy front, całe gospodarstwo Wołoszyna spłonęło. Jego rodzina zamieszkała u mnie. Niedługo potem Wołoszyna powołano do sowieckiej armii. Na początku czerwca 1945 roku, późno wieczorem, kiedy my tj. ja, żona Andrzeja Anastazja i ich córka w wieku trzynastu-czternastu lat, przygotowywałyśmy się do snu (syn Iwan Wołoszyn lat 15 spał w stodole), niespodziewanie do chałupy wtargnęło kilku uzbrojonych bandytów. Jeden z nich zwrócił się do żony Wołoszyna Anastazji, że ma do załatwienia z nią pewną sprawę. Zaprowadził ją w towarzystwie innych bandytów do drugiego pokoju i zamknął drzwi. Po chwili usłyszałam strzał. Zrozumiałam, że ją zamordowali. Dziewczynka, Ola zaczęła płakać. Ubłagałam bandytów, by ją wypuścili z chałupy. Obie wybiegłyśmy i ukryłyśmy się w sadzie. Widziałam jak bandyci weszli do stodoły, znaleźli tam syna Iwana, przyprowadzili do pokoju, gdzie leżała martwa matka i tam go zamordowali. Rano weszłam do chałupy i zobaczyłam, że martwa Anastazja siedziała na podłodze oparta o piec, strzelili jej w twarz. Obok leżał trup jej syna, w ustach miał pełno ziemi, co by oznaczało, że przed śmiercią go torturowali. Matkę i syna zabili za to, że jej mąż a jego ojciec służył w sowieckiej armii.” Relacja poszkodowanego Wasyla Sacharewicza: „Kiedyś mego ojca, Andrzeja, spotkali bandyci watażki Kupiaka i kazali mu zdejmować buty, które niedawno sobie kupił. Ojciec posprzeczał się z nimi i w końcu im powiedział, że cudzymi butami nie wywojują swojej samostijnej Ukrainy. Bandyci to zapamiętali, ponieważ po kilku dniach przyszli i zabili ojca, matkę, brata Iwana i siostrę Anastazję.” (Bronisław Szeremeta: "Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia". W: http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ). 

We wsi Turżańsk pow. Sanok po wcześniejszym ograbieniu domostwa został  powieszony przez bojówkę UPA gajowy Mikołaj Pieczko. 

 

   6 czerwca:  

We wsi Kolinki woj. stanisławowskie: „06.06.1945 r. zostali zamordowani: 1. Guła Eudokia c. Jana (1894); 2. Guła Maria (1928); 3. Guła Paraska (1924); 4. Dobrowolska Maria (1919); 5. Dobrowolska Paraska c. Ignacego (1920); 6. Łozowska Hanna (1930); 7. Łozowska Hanna (1931); 8. Łozowska Michalina (1921); 9. Jaszczuk Hanna c. Mikołaja (1901); 10. Jaszczuk Maria c. Mikołaja (1921); 11. Jaszczuk Michał s. Józefa (1897); 12. Jaszczuk Mykoła s. Kazimierza 1896); 13 Jaszczuk Pelagia c.Jana (1923); 14. Łucyk Kazimierz s. Józefa (1880).  (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

W pobliżu miasta Przemyśl woj. rzeszowskie banderowcy zamordowali 3 chłopców polskich: dwóch 16-letnich i 17-letniego. Byli to: Baryk Zbigniew ur. 15 III 1929, Otwinowski Jerzy ur. 7 IV 1929, Pieron Zbigniew ur. 17 VII 1929.

 

   7 czerwca:

We wsi Hoczew pow. Lesko na cmentarzu znajduje się grób Wojciecha Jantasa lat 43 i Jana Jantasa ur. 7.06.1931 r. zamordowanych 7 czerwca 1945 roku przez bandy UPA. W tym dniu Jan Jantas kończył 14 lat. (Stanisław Żurek: UPA w Bieszczadach, Wrocław 2010, s. 339)   

 

   8 czerwca: 

We wsi Biały Potok pow. Czortków banderowcy zastrzelili 3 Polaków: Zofię Andrzejczuk lat 70, Antoniego Parobczaka oraz Dominika Zatylnego lat 17.  

We wsi Stubno pow. Przemyśl: „8 czerwca w Stubnie został zastrzelony milicjant pomocniczy Feliks Wojnarowicz.” (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 121).

 

   10 czerwca:  

W kol. Staszic pow. Hrubieszów upowcy zamordowali 47 Polaków.

 

   11 czerwca: 

We wsi Duńkowiczki pow. Przemyśl miejscowi Ukraińcy zamordowali Katarzynę Wilczek.

We wsi Ruska Wieś pow. Przemyśl upowcy zamordowali Antoniego Kurasza.

We wsi Wola Obszańska pow. Biłgoraj zamordowali Andrzeja Bielańskiego.

 

   12 czerwca: 

W miasteczku Bircza pow. Przemyśl na cmentarzu ma grób Laszkiewicz Edward ur.1916, który zginął z rąk UPA 12 VI 1945 r. (http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html ).   

We wsi Bruchnal pow. Jaworów banderowcy zamordowali 2 Polaków.

 

   13 czerwca;

We wsi Futory pow. Lubaczów 13 czerwca 1945 r. zamordowali Jana Kozieja ur. 1908 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).  

 

   14 czerwca:

We wsi Babice pow. Biłgoraj:14.06.45 r. został uprowadzony i zamordowany koło Woli Obszańskiej: Bielański Andrzej l. 32. (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

 

   16 czerwca:

We wsi Hurko pow. Przemyśl został zamordowany przez banderowców Jan Matylak. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 147).

We wsi Nienowice pow. Jarosław:16 czerwca w Nienowicach poległ milicjant Jan Jędrzejko”. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 121).

 

   17 czerwca:  

We wsi Pogorzelec pow. Włodawa upowcy zamordowali na oczach całej rodziny Jana Zdolskiego. 

 

   18 czerwca: 

We wsi Cewków - Buda Czerniakowa  pow. Lubaczów upowcy zamordowali 4 Polaków, w tym 3 kobiety, lat 23, 26 (ich ciał nie odnaleziono) oraz lat 30. Oraz: zamordowali : Julię Tabor c. Wojciecha ur. 1919 r., Stefanię Tabor c. Wojciecha ur. 1922 r. oraz Kazimierza Bandera s. Michała ur. 1909 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Polchowa pow. Przemyśl 18 VI 1945 r. banderowcy zabili 2 Polki. (APP sygn. 80. Meldunek MO w Przemyślu z 19 VI 1945 r., k. 17; AIPN-Rz-051/217. Napady i akcje zbrojne sotni „Burłaka”, k.126).

We wsi Ruska Wieś pow. Przemyśl zamordowali 2 Polki, które powracały z Tarnawki.   

 

   19 czerwca: 

Na drodze z miasteczka Bircza pow. Przemyśl do Przemyśla upowcy uprowadzili Katarzynę Szelewę, matkę 6-ga dzieci, która zaginęła bez wieści. Patrz niżej.

W miasteczku Bircza pow. Przemyśl na cmentarzu ma grób Szelewa Katarzyna ur. 1892. która zginęła z rąk UPA 19 VI 1945 r.. (http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html)   

We wsi Zawój pow. Lesko upowcy zamordowali Jana Szczerbę, gajowego.

 

   20 czerwca: 

We wsi Batycze pow. Przemyśl Ukraińcy uprowadzili i zamordowali 3 Polaków: Annę i Jakuba Grendusa oraz Zofię Milczanowską ur. 22.05.1923 r.  

We wsi Stężyca pow. Lesko zamordowali furmana Michała Werbowicza.

 

   21 czerwca: 

We wsi Mokre pow. Sanok upowcy zastrzelili Adama Chotyniewskiego.

We wsi Wola Michowa pow. Sanok (Bieszczady) zamordowali Stefana Dundę.

 

   22 czerwca:  

We wsi Babica nad Sanem pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.

W leśnictwie Duszatyn pow. Sanok został uprowadzony z domu 22 VI 1945 r. przez UPA i po torturach powieszony w lesie blisko drogi Duszatyn - Prełuki gajowy Filip Prokop zw. „Procio”, jego ciało odnaleziono 16 lipca 1945 r.  Niedługo śmierć poniósł także syn Wasyl za złamanie zakazu i pochowanie ojca na cmentarzu w Duszatyniu. (Edward Orłowski, w: http://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/17558056/martyrologium +le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf).  

 

We wsi Łubianki Wyższe pow. Zbaraż upowcy zamordowali Zofię Boczar-Lenkiewicz. „Uroczystość na skwerze przed kościołem w Zielonej Górze Łężycy, upamiętniająca ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach. Goście odsłaniają kolejne tablice. /.../ Do kolejnej granitowej tablicy podchodzi kobieta w asyście rodziny. Drżącymi palcami prawej dłoni ściąga biało-czerwoną szarfę. Chwilę później przed tablicą płonie znicz. Kobieta idzie w stronę mikrofonu. Widać, że targają nią nieprawdopodobne emocje. Zaczyna mówić, ale do oczu napływają łzy, a głos więźnie w gardle.. Kilkadziesiąt osób zgromadzonych na skwerze rzęsistymi brawami próbuje dodać jej otuchy. Kobieta jeszcze raz zbiera się w sobie, ale po kilku słowach znów szlocha. Przeprasza i odchodzi w kierunku ławki. „Pamięci Zofii Boczar-Lenkiewicz (l. 38) zamordowanej przez ukraińskich nacjonalistów 22 czerwca 1945 r. we wsi Lubianki Wyższe, pow. Zbaraż, woj. tarnopolskie” - taki napis widnieje na tablicy. A kobieta, która ją odsłaniała, to Maria Mazur, córka Zofii Boczar-Lenkiewicz. Dziś mieszka w Kadłubi pod Żarami. - Nie wiem, czy dam radę mówić. No, ale pomału... - pani Maria zaprasza mnie na ławeczkę. - Dzisiaj są moje urodziny. Mojej mamy w ogóle nie znałam. Miałam półtora roku, jak mama została zamordowana. Grobu mamy nie ma. Nie wiemy, gdzie jest. Znam to wszystko tylko z opowieści moich cioć, których mężowie na wojnie wtedy byli, a one zostały same. Ponoć mówili Ukraińcy do nich, że mama gdzieś tam w lesie wisi na drzewie. „Idźcie sobie ją weźcie”. No, ale któż tam poszedł? Ciocie nie wiedziały, czy to jest prawda, czy to po prostu Ukraińcy chcą, żeby one poszły i jeszcze je zamordują - relacjonuje pani Maria. (…) - Grobu mamy nie ma - powtarza pani Maria. - Dlaczego? Dlaczego zamordowali? Że była Polką? Mówiła po polsku? Tak mówili... Tak właśnie mówili...” (Szymon Kozica: Ocaleli, żeby przekazać nam tę historię; w: https://plus.gazetalubuska.pl/ocaleli-zeby-przekazac-nam-te-historie/ar/10739410 ).

 

   23 czerwca:  

We wsi Grabowo pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy zamordowali 9 Polaków, w tym 8-letniego sierotę, oraz 2 osoby z rodziny polsko-ukraińskiej. Zginęli: Bałandiuk Edward (Paweł), Bałandiuk Paulina, Młot Jan, Sosnowska Katarzyna, Sosnowska Maria, Sosnowski Aleksy, Smaga Julia, Sobaszak Anna, chłopiec l. 8 sierota, Soroka Emilia, Soroka Jan. (Kubów..., jw.). „W dniu 23 czerwca 1945 roku, Kupiak na czele swojej bandy i leśnej bandy OUN-UPA „Sołowija” dokonał napadu na wieś Grabowa, gdzie wymordowano 4 rodziny. Zginęli z rąk oprawców: Maria Sosnowska i Katarzyna Domarecka, których mężowie służyli w szturmowym batalionie (istrebitelnym batalionie), Anna Sobaszek, mąż jej służył w sowieckiej armii, sześćdziesięcioletni Jan Młot, Julia Smaga, Oleksy Sosnowski, Paweł Bałandiuk, Emilia Soroka, Jan Soroka i ośmioletni chłopiec - sierota. W sumie 11 osób. Majątek ich wzbogacił konto bandytów”. (Bronisław Szeremeta: "Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia". W: http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ).

 

   24 czerwca: 

We wsi Hłomcza pow. Sanok upowcy uprowadzili i zamordowali Piotra Stróżewskiego, lat 44, a w walce obok wsi poległo 2 żołnierzy WP.

We wsi Mrzygłód pow. Sanok zamordowali rolnika Piotra Stróżowskego.

 

   25 czerwca:  

We wsi Sośnica pow. Jarosław upowcy zamordowali Bronisława Kamarzyńca, milicjanta.

 

   26 czerwca:  

We wsi Dobra Szlachecka pow. Sanok Ukraińcy zamordowali Piotra Stażnickiego.

 

   29 czerwca:  

We wsi Dobra Szlachecka pow. Sanok miejscowi Ukraińcy zamordowali rolnika Mikołaja Stalowego.  

 

   W okresie  maj -  czerwiec: 

Na Rzeszowszczyźnie z rąk ukraińskich zginęli Polacy we wsiach: Bachów – 2 osoby, Barycz – 1 osoba, Batycze – 3 osoby, Brzeżawa – 18 osób, Brzuska – 1 osoba, Duńkowiczki – 1 repatriantka, Iskań – 3 osoby, Lipa – 15 osób, Malawa – 5 osób, Polhowa – 1 osoba, Roztoka – 2 osoby (w tym jednotygodniowe dziecko), Ruska Wieś – 1 osoba,  Wola Krzywiecka – 1 osoba.

 

     Do czerwca 1945  roku:  

We wsi Chłopy pow. Rudki banderowcy zmordowali 8 Polaków.

We wsi Jaryczów Nowy pow. Lwów zamordowali 15 Polaków.

 

   W czerwcu 1945 roku (świadkowie nie podali dnia): 

W miasteczku Baligród pow. Lesko Ukraińcy zamordowali Stanisława Leszkiewicza. 

W przysiółku Basiówka koło wsi Daszawa pow. Stryj Ukrainiec udusił Polaka Stanisława Motykę, lat 28, z którym razem prowadził młyn.

W miasteczku Bircza pow. Przemyśl na cmentarzu ma grób Pasławski Władysław, który zginął z rąk UPA w czerwcu 1945 r. (http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html).  

Z drogi Bircza – Przemyśl woj. rzeszowskie upowcy uprowadzili do lasu i zamordowali Władysława Pasławskiego. Patrz powyżej.    

We wsi Bobulińce pow. Buczacz:W czerwcu 45 r. zginął w Bobulińcach Lipka Karol  l. 62” (Kubów..., jw.).

We wsi Folwarki pow. Rawa Ruska został zamordowany uprowadzony przez UPA Gustaw Bęben, ur. 12.10.1923 r. 

We wsi Humniska pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy zamordowali 4 Polaków, w tym 3 kobiety (jedną z nich udusili i wrzucili do studni).

Koło wsi Jabłonówka pow. Kamionka Strumiłowa: „Na rozkaz Kupiaka w czerwcu 1945 roku zatrzymano mieszkankę wsi Czanyż Joannę Pałygę i dostarczono do miejsca postoju bandy Kupiaka, znajdującego się w okolicach jabłonowskich lasów, gdzie Kupiak z Olijnykiem, Pociłujką i Bogdanem Czuczmanem poddali ją przesłuchaniu i bestialskim torturom, a w końcu udusili pętlą. Zeznania świadka Falińskiej Susabowskiej: „Latem1945 roku przebywałam z bojówką Kupiaka w lesie koło wsi Jabłonówka. Byłam obecna przy zabójstwie Janki Pałygi, którą do lasu przyprowadził Bogdan Czuczman, Stefan Czuczman i Jarosław Iwanow. Ona pochodziła ze wsi Czanyż, ale mieszkała we Lwowie, gdzie uczyła się na jakichś kursach. Ponieważ przyprowadzili ją z boku szosy prowadzącej z Czanyża do Buska, przypuszczam, że zatrzymali ją na tej szosie. W oddzielnym namiocie przesłuchiwali ją Dymitr Kupiak i Michał Pociłujko, później przyprowadzili ją do mnie. Słyszałam jak ona tłumaczyła, że jest niewinna i prosiła żeby ją wypuścili. Gdy przyszła do mnie, była bardzo wystraszona. Potem weszli do namiotu „Kruk”, „Gołodomor” i „Klej” tj. Dymitr Kupiak, który zwrócił się do tych dwóch i powiedział: „no tak wyprowadźcie ją chłopcy”. Wtedy Bogdan Czuczman i Włodzimierz Olijnyk wzięli Jankę pod ręce i poprowadzili do lasu. Za nimi poszedł Kupiak, Pociłujko, Stefan Czuczman i Iwanow. Gdy wyglądnęłam z namiotu zobaczyłam, jak „Kruk” i „Gołodomor” ciągnęli Pałygę za włosy do rowu, który był niedaleko. Po pewnym czasie usłyszałam strzał, który świadczył, że ją zabili. Bogdan Czuczman opowiadał mi, że Jankę Pałygę najpierw dusili, a ponieważ dawała znaki życia dobili ją strzałem z pistoletu”.(Bronisław Szeremeta: "Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia". W: http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ).

We wsi Kluwińce pow. Kopyczyńce banderowcy uprowadzili 2 Polki, które zaginęły. 

We wsi Liczkowce pow. Kopyczyńce zamordowali 6 Polaków, w tym 17-letnią dziewczynę oraz 2 chłopców 17-letnich, którzy zostali związani drutem kolczastym i wrzuceni do rzeki Zbrucz, ofiary miały też ślady gwoździ wbitych w palce u rąk i nóg.

We wsi Lubliniec Stary pow. Lubaczów zamordowali sołtysa Ukraińca o nazwisku Zagraj. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Łukawiec pow. Lubaczów w czerwcu 1945 r. zamordowali Jana Bocko ur. 1894 r. i Stanisława Bocko ur. 1925 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Piskorowice pow. Jarosław zamordowali 3 Polaków.

We wsi Przemysłów pow. Sokal zamordowali 5-osobową rodzinę Majewskich z 3 dzieci. 

We wsi Romanówka pow. Grodek Jagielloński zmordowali Polkę o nazwisku Nerka z domu Borecka. 

We wsi Siemikowce pow. Podhajce po torturach utopili w studni 2 Polaków: małżeństwo. 

W miasteczku Sieniawa pow. Jarosław bojówka UPA przebrana w mundury sowieckich oficerów uprowadziła z posterunku MO 3 milicjantów, którzy zaginęli bez wieści. 

We wsi Staje pow. Rawa Ruska zatrzymali i zamordowali w lesie 21-letniego Piotra Górnickiego wracającego z przymusowych robót w Niemczech.

We wsi Turżańsk pow. Sanok miejscowi Ukraińcy powiesili gajowego Mikołaja Pieczko i ukradli mu krowę.  

We wsi Uhryńkowce pow. Zaleszczyki: „W czerwcu 1945 r. zostali zam.:  Basiurski Bazyli;  Sosnowski Mikołaj”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

We wsi Ulucz pow. Brzozów „W czerwcu 1945 r. powiesili Uluczanie Polkę, Marię Michaliczko o przydomku Kominiarka i jej dwie małe córeczki. Kilka dni później, w przysiółku dobrzańskim Za lasem, tuż obok Ulucza została powieszona Wanda Krowiak (Polka)”. (Bronisław Zielecki: Moje życie czyli Historia Polaka z Ulucza. Warszawa 2014 r.; w:  http://docplayer.pl/24841458-Bronislaw-zielecki-moje-zycie-czyli-historia-polaka-z-ulucza-warszawa-2014-r.html#show_full_text ).

We wsi Żuków pow. Złoczów:W czasie wywózki w czerwcu 1945 roku pojechałem z Ojcem w kolumnie, w której było 20 furmanek przez Kropiwnę i Żuków do Złoczowa. Za Żukowem oddział składający się z 20 banderowców zorganizował zasadzkę w miejscu gdzie z jednej strony był las a z drugiej zagajnik. Wszyscy byli dobrze uzbrojeni przeważnie broń automatyczna oraz karabiny maszynowe. Konwój zatrzymano kazano wszystkim zejść z wozów do rowu. Sami dokonywali rewizji szukając broni. Również dokonano rewizji osobistej. Wyprzęgnięto kilka koni i zabrano. Rozpoznano najstarszego syna Żukowskiego, który był Gajowym w lasach w Żukowie. Zabrano go ze sobą. Banderowcy opierającego się popychali i bili kolbami. Gajowy błagał o pomoc by go ktoś bronił, ale nikt nie miał odwagi stanąć w jego obronie. W końcu zniknęli w lesie prowadząc go na pewną śmierć. Po odejściu banderowców ruszyliśmy w dalsza drogę.” (Wspomnienia Adolfa Czaka syna Rafała Czaka oraz Władysława Czak. Z rękopisu do wersji elektronicznej przeniósł Bogusław Czak syn Adolfa.

https://trybun.org.pl/2017/06/05/bron-cenna-jak-zycie-wspomnienia-o-samoobronie-wicynia-w-powiecie-lwowskim/. 5 czerwca 2017).

 

    W I połowie 1945 roku: 

We wsi Białohorówka pow. Horodenka upowcy zamordowali 7 Polaków.

We wsi Biłohorszcze pow. Lwów zamordowali 7 Polaków.

We wsi Białokiernica pow. Zborów zostało zamordowanych przez banderowców co najmniej 5 Polaków: Klementyna Radom z majątku koło Załoziec, która powracała z przymusowych robót w Niemczech; Półtorak Michalina z d. Żytyńska, Maria Jankiewicz z d. Drozd, Michał Strąg i Stefan Strąk.  (http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=251).

We wsi Chlebowice Świrskie pow. Przemyślany zamordowali 26 Polaków.

We wsi Czernelica pow. Horodenka zamordowali 60 Polaków.

We wsi Hołosków pow. Tłumacz zamordowali 29 Polaków.

We wsi Howiłów Mały pow. Kopyczyńce zamordowali 25 Polaków.

We wsi Nowosiółki Gościnne pow. Rudki zamordowali 7 Polaków.

We wsi Plaucza Mała pow. Brzeżany zamordowali 6 Polaków, w tym 4 kobiety. 

We wsi Plaucza Wielka pow. Brzeżany zamordowali 5 Polaków.

We wsi Skomorochy pow. Tarnopol zamordowali 10 Polaków, w tym siekierą zarąbali Polkę, której córka w marcu zaginęła bez wieści.

We wsi Świrz pow. Przemyślany upowcy zamordowali 30 Polaków. (Kubów Władysław: Terroryzm na Podolu; Warszawa 2003). 

W miasteczku Tyśmienica pow. Tłumacz zamordowali kilkoro uczniów polskich, w tym 12-letnią Krystynę Ostrowską, którzy dojeżdżali do szkoły w mieście Stanisławów (Siekierka..., s. 724, stanisławowskie).

We wsi Zarudce pow. Lwów Ukraińcy zmordowali 5 Polaków.

We wsi Zazdrość pow. Trembowla upowcy zastrzelili 17-letniego Polaka.

 

                                                                        Stanisław Żurek

 

Podstawowe źródła opracowania, które nie są wymieniane przy podawanych przypadkach zbrodni: 

Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939 – 1947; Wrocław 2007. 

Komański Henryk, Siekierka Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946; Wrocław 2004.

Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939 – 1947; Wrocław 2006.

Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Różański Eugeniusz: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939 – 1946; Wrocław, bez daty wydania, 2007.

Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 – 1945; Warszawa 2000.


GTranslate

plbebgzh-TWhrcsdanlenetfrgldeelhuitjalvltnoptrorusrskslessvukyi

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp8.jpg

PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ

Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud11.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 373 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
11520504