1 grudnia 1945 roku: 

We wsi Hrebenne pow. Tomaszów Lubelski upowcy w lesie zamordowali Michała Humennego. Jego zwłoki znaleziono po 3 dniach ze śladami ran kłutych zadanych bagnetami i z zaciągniętym sznurem na szyi.  

We wsi Karolówka pow. Włodawa:1.12.1945 r. UPA uprowadziła i zamordowała 6 mieszkańców wsi.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie listy strat ludności polskiej /.../. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016, Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom 8 - Stowarzyszenie Kresowian  ).   

   3 grudnia: 

We wsi Bezmiechowa Górna pow. Lesko upowcy zamordowali 6 Polaków, w tym sołtysa Jana Baraniewicza i 24- letnią Julię Derewiecką.

We wsi Huzele pow. Lesko zamordowali Józefa Germaka.

    4 grudnia:  

We wsi Brusno Stare pow. Lubaczów w zasadzce UPA zginęło 15 żołnierzy WP. 

Koło miasteczka Horyniec pow. Lubaczów: "4 grudnia 1945 roku pisze J. Pokrzywa posuwając się marszem ubezpieczonym, 3 batalion 8 pułku piechoty przechodził z Horyńca do wsi Chmiele. Gdy oficerowie oderwali się od kolumny, zupełnie nieoczekiwanie posypały się strzały z wąwozu. Padł rażony śmiertelnie kapitan Zastocki (...) Padł także podporucznik Feliks Straszewski, oficer polityczny (...) Śmiertelnie ranni zostali dowódcy plutonów: chorąży Franciszek Mateja i podporucznik Stanisław Kuźma (...) Ponadto zostali ranni porucznik Jan Sakowicz, dwaj oficerowie polityczni porucznik Bronisław Kuriata i podporucznik Mieczysław Jędrasik oraz kapral Władysław Siecina.” (Motyka..., s. 338 – 339; Tak było...).

    W nocy z 4 na 5 grudnia: 

W miejscowości Krasiczyn pow. Przemyśl upowcy spalili 126 budynków oraz zamordowali 3 Polaków.

We wsi  Śliwnica pow. Przemyśl zamordowali kilkunastu Polaków.

 

   5 grudnia: 

We wsi Bezmiechowa Dolna pow. Lesko  upowcy zamordowali Jerzego Derewieckiego, ur. 1888 r, rolnika.

We wsi Kalników pow. Mościska:5 grudnia 1945 r. został uprowadzony Piotr Bukowski z Młynów, którego następnie zastrzelono w Kalnikowie.” (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 124).

W mieście Lubaczów woj. rzeszowskie porwali i zamordowali Dmytro Winiarza oraz zastrzelili Polkę - Janinę Borszcz. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

 

   W nocy z 6 na 7 grudnia:  

We wsi Sanoczek pow. Sanok upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 2 Polaków.

 

   7 grudnia:

W mieście Lubaczów zamordowali dwóch Ukraińców NN. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). Była to kara za zmianę wyznania na obrządek łaciński.   

 

   8 grudnia:  

We wsi Zapałów pow. Jarosław zamordowali Michała Wrzecionko.  

 

   W nocy z 11 na 12 grudnia:

We wsi Cisna pow. Lesko UPA zaatakowała posterunek MO, który obronił się bez strat, natomiast zabity został milicjant Michał Iwanicki, który wówczas nocował w domu.

 

   12 grudnia:  

We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław banderowcy zamordowali Michała Sopla, ur. 1919 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

 

   14 grudnia:  

We wsi Ruda pow. Żydaczów banderowcy zamordowali 6 Polaków: 5-osobową rodzinę Kiernickich z 3 małoletnich dzieci oraz 19-letniego Pawła Zubkowa, który gościł u tej rodziny.

 

   15 grudnia:  

We wsi Monasterzyska pow. Buczacz zostali zamordowani 2 Polacy: Fic i Kuchta (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).    

 

   W nocy z 16 na 17 grudnia:  

We wsi Zahutyń pow. Sanok upowcy uprowadzili i zamordowali 12 Polaków: 11 cywilnych oraz podoficera WP. 

 

   17 grudnia:

Koło wsi Kopysno pow. Przemyśl:Według danych zawartych w archiwach Wojska Polskiego, 17 grudnia 1945 r. na drodze prowadzącej z Rybotycz, w lesie "Grabnik", kompania fizylierów z 28 pułku piechoty 9 DP wysłana do Kopysna jako ochrona zbioru kontyngentu została zaatakowana przez sotnię UPA "Burłaki". W zasadzce poległo 2 oficerów i 3 szeregowców (ppor. Jan Darmograj, dowódca plutonu kompanii rusznic przeciwpancernych - s. Pawła, ur. 8.04.1918r. w ZSRR; ppor. Zenon Radulewicz - s. Wincentego; st. szer. Piotr Kiszkis - s. Władysława, ur. 1926r. ZSRR; szer. Bronisław Pożoga – s. Emila, ur. 1922r.; szer. Ryszard Witek - s. Józefa, ur. 1923r.), 3 szeregowców zostało rannych. Zginęło kilku członków UPA. O wszystkim zaalarmowano 1 batalion 28 pułku piechoty stacjonującego w Rybotyczach. Na podstawie danych UPA, w zasadzce zginęło 3 żołnierzy, 5 udało się uciec, a 3 rannych dostało się do niewoli. Dwóch wziętych do niewoli oficerów (ppor. Jan Darmograj i ppor. Zenon Radulewicz) na podstawie wyroku sądu polowego zwołanego przez komendanta oddziału U-4 (kryptonim jednej z czterech sotni, na czele których stał por. "Konyk") rozstrzelano. Na wolność wypuszczono jednak szeregowca, który dotarł do Rybotycz i powiadomił o wszystkim swoje dowództwo. Zdaniem innych w zasadzce zginęli wszyscy żołnierze, za wyjątkiem jednego, który uciekając doliną potoku Kamiennego dotarł do Rybotycz i zawiadomił posterunek milicji. Na milicję dotarł jedynie w bieliźnie i miał pokrwawione stopy (mundur zdjął pośpiesznie). Z zeznań mieszkańców Kopysna wynika, iż napadu na grupę żołnierzy dokonali przebrani w cywilne ubrania członkowie oddziału UPA, przez co uznano, iż stali za tym mieszkańcy Kopysna. Jak twierdzą świadkowie tamtych wydarzeń, w domu jednego z mieszkańców Kopysna przed akcją przebywali członkowie UPA biorący w niej udział. Zdaniem świadków tamtych wydarzeń, w odwecie za atak UPA na kompanię fizylierów Kopysno miało zostać spacyfikowane. Na szczęście nie doszło do tego dzięki rozsądkowi jednego z oficerów Wojska Polskiego z 1 batalionu stacjonującego w Rybotyczach, który zebrawszy na placu obok cerkwi wszystkich mieszkańców, w ostateczności podjął decyzję o zarekwirowaniu im jedynie bydła i trzody. Każdy kto mógł, oddał wojsku to, co posiadał. Opuszczając Kopysno z zarekwirowanym dobytkiem, żołnierze napotkali w pobliżu Rybotycz nadciągający oddział (prawd. 218 pogranicznego pułku wojsk NKWD), który miał dokonać pacyfikacji. Poinformowano ich jednak, że problem został już rozwiązany, przez co wieś jej uniknęła. Według wersji ujętej w źródłach UPA wydarzenie to miało miejsce 20 grudnia 1945 r. Ich zdaniem Wojsko Polskie, które przybyło do Kopysna w liczbie około 150 żołnierzy pobiło i okradło chłopów. Między innymi wdowę Sus Emilię, której zrabowali ostatnie ubrania i 600 zł. Od pozostałych jeszcze w Kopysnie 10 ukraińskich gospodarzy (przypis własny - wśród nich byli także Polacy) zabrali ostatnią trzodę, a mianowicie 13 krów i 7 koni. Aresztowali kilku mężczyzn w różnym wieku, których mocno pobili a następnego dnia zwolnili. Zatrzymali także w wiosce 6-letniego chłopca, którego pytali, strzelając mu nad głową, gdzie znajdują się banderowcy. Zastępcę sołtysa - Kulhawca Mikołaja zabrali ze sobą do Żurawicy koło Przemyśla. Wojsko Polskie spaliło 6 chat z tego 3 opuszczone i 3 zamieszkałe. Między innymi spalono chatę furmana, który woził do Huwnik zabitych polskich żołnierzy, gospodarza, który pomagał układać zwłoki na wóz oraz chatę gospodarza, który cały czas rozmawiał z Polakami w języku ukraińskim. W chatach spalił się cały majątek, bo Wojsko Polskie nie pozwoliło niczego ratować.” (http://kopysno.pl/historia.html ). Wersja strony ukraińskiej: „Dnia 17 grudnia 1945 r. czota 512 zrobiła zasadzkę o godzinie 5. Zasadzkę ulokowano na południu pod wsią Kopysno w lasku i w jarze na skraju drogi Rybotycze - Kopysno. /.../  Wojsko Polskie nadeszło w strzeleckim szyku. Od naszych pierwszych strzelców został unieszkodliwiony karabin maszynowy. Karabin przejął od niego amunicyjny , ale i on padł od naszych strzelców. Dwóch oficerów Wojska Polskiego przekazało reszcie wycofać się skokami i obydwaj upadli od naszych kul. Na polu boju zostało 5 zabitych i 3 rannych [5] uciekło, z tego 4 rannych. Ranny szeregowiec zeznał, że obydwaj oficerowie6 to komuniści i “jeślibyście ich wypuścili, to oni nas potem powieszą”. Dowódca oddziału “U-4” zwołał sąd polowy i na jego podstawie, po wykazaniu ich winy, oficerów rozstrzelono. Rannemu szeregowcowi Wojska Polskiego przysłano podwodę, która odwiozła go do Rybotycz. Jak wykazały dokumenty i zeznania szeregowca Wojska Polskiego - jeden z rozstrzelanych polskich oficerów był adiutantem pułkownika 28 pułku piechoty. Adiutant miał do 31 grudnia 1945 r. przepustkę. Cała grupa Wojska Polskiego należała do pierwszej kompanii fizylierów 28 pułku piechoty, 9 “bohaterskiej dywizji piechoty”. Dokumenty przesłano SB. Do “dowódcy” tego oddziału wysłano list, w którym zwrócono mu uwagę, żeby zaprzestał działań grabieżczych. Wojsko Polskie w Huwnikach tak się przejęło całą akcją, że wysłało posłańców do bolszewickiego posterunku granicznego i do Przemyśla o pomoc, dlatego że “jesteśmy odcięci”. Bolszewicy wysłali 19 grudnia 1945 r. 6 aut i jedno opancerzone z wojskiem najpierw do Huwnik, a potem do Rybotycz. Ze strony Krasiczyna wysłano 19 grudnia 1945 r. [4] kompanie Wojska Polskiego, które przemaszerowały przez Rybotycze i Brylińce do wsi Kopysno. We wsi Kopysno Wojsko Polskie spaliło 6 chat, aresztowało kilku cywili, z których część uciekła (resztę wypuścili) i zrabowało kilka sztuk bydła. Rezultaty akcji: - straty wroga: 5 zabitych; jeden ciężko, a 4 lekko rannych. Wśród zabitych dwóch oficerów. - zdobyto karabin maszynowy “Diegtiariowa” z trzema dyskami, 2 PPSZ z sześcioma wkładami , 2 karabiny, 2 pistolety. - własnych strat nie było.” (Lytopys UPA nr 33; w: http://kopysno.pl/files/Dzia%C5%82ania%20UPA%20i%20WP%20w%20latach%201945-46.pdf ). 

We wsi Mchawa pow. Lesko  „banda UPA napadła na patrol żołnierzy WP, z których dwóch zabiła na miejscu, a jeden żołnierz został ciężko ranny.” (Prus Edward: Operacja „Wisła”; wyd. IV, Wrocław 2006, s. 273).

 

   18 grudnia:  

We wsi Jezierzany pow. Buczacz upowcy zamordowali 5 Polaków.

 

   19 grudnia:

Koło wsi Hoczew pow. Lesko banda UPA dokonała napadu na przejeżdżających żołnierzy WP na trasie Lesko – Hoczew. W wyniku napadu dwóch żołnierzy zostało zabitych i dwóch rannych”. (Prus..., s. 273)

 

   20 grudnia: 

Koło wsi Cisowa pow. Przemyśl  w lesie zaatakowano samochód 2 batalionu 26 pp. Żołnierze eskorty strat nie ponieśli i zdołali się wycofać. Banderowcy zabili na miejscu dwie kobiety, które podróżowały tym samochodem. Dwóch cywili uprowadzono. Pościg 2 batalionu 26 pp nie dał rezultatu. Informacji o śmiertelnych ofiarach nie podał w swoim sprawozdaniu Stanisław Torba, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Birczy, który jechał tym samochodem na posiedzenie Komisji Ziemskiej w Przemyślu. (Dr Artur Brożyniak: Trzeci napad Ukraińskiej Powstańcze Armii na Birczę 6/7 stycznia 1946 r.).

We wsi Manasterzec pow. Lesko  upowcy zamordowali Zbigniewa Tybinkę, milicjanta.

We wsi Szczutków pow. Lubaczów spalili 112 budynków i zamordowali Ewę Szwec. Inni: We wsi Szczutków - Ruda Szczutowska 20 grudnia 1945 r. zamordowali Ukrainkę Ewę Szwec lat 68. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

 

   21 grudnia: 

We wsi Kobylnica Ruska pow. Jaworów banderowcy zamordowali Michała Jaremeczkę. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Krowniki pow. Przemyśl zamordowali 3 Polaków.

 

   22 grudnia:

We wsi Uhrynów pow. Hrubieszów (od 1951 r. w ZSRR) w zasadzce UPA zginęło 6 żołnierzy WP. (Marek A. Koprowski: Łuny a Wschodzie; Poznań 2019, s. 245)

 

   23 grudnia:  

We wsi Lubliniec Nowy pow. Lubaczów został zamordowany przez UPA Michał Pytel, lat 25.

 

   24 grudnia (Wigilia): 

We wsi Babica nad Sanem pow. Przemyśl upowcy uprowadzili z drogi i zamordowali 8 Polaków.

We wsi Olchowa pow. Lesko zamordowali 2 Polaków: Karola Bochniaka oraz NN. 

 

   W nocy z 26 na 27 grudnia: 

We wsi Kruhel Mały pow. Przemyśl upowcy obrabowali i spalili wieś oraz zamordowali 3 Polaków.

We wsi Kruhel Wielki pow. Przemyśl zamordowali 6-osobową rodzinę polską: matkę Dutkowską z 5 dzieci. Inni: „zginęła Polka – Dutkowska, matka pięciorga dzieci. Ponadto zraniono jedną osobę i zrabowano 11 krów. W trakcie napadu spalono także ponad 55 domów mieszkalnych, 36 stodół ze zbożem i paszą oraz 18 stajni.” (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s.164 – 165).

We wsi Prałkowice pow. Przemyśl obrabowali i spalili 63 gospodarstwa polskie oraz zamordowali 4 Polaków, w tym kobietę i żołnierza WP; rannych i poparzonych zostało 11 Polaków.

W mieście Przemyśl woj. rzeszowskie w wyniku ostrzału z moździerzy przez UPA zginęło 2 Polaków a 3 zostało rannych. 

 

   29 grudnia:

We wsi Dziewięcierz pow. Rawa Ruska UPA zastrzeliła trzech żołnierzy z 8 pp, którzy pojechali do wsi Dziewięcierz po siano.

We wsi Werechta – Łużki pow. Lubaczów 29 grudnia 1945 r. zamordowali w zasadzce plutonowego z 8 pp. 3 DP Andrzeja Urynowicza lat 24. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

 

   W nocy z 29 na 30 grudnia:  

We wsi Nowosielce  - Gniewosz pow. Sanok upowcy spalili 200 gospodarstw polskich, stacje kolejową i zamordowali 21 Polaków, w tym kobiety.

 

   30 grudnia: 

We wsi Łodzina pow. Sanok upowcy uprowadzili 18-letniego Polaka, po którym ślad zaginął.

W miejscowości Załuż pow. Sanok podczas napadu na stację kolejową UPA zamordowała 2 Polaków, pracowników stacji.

 

   31 grudnia: 

We wsi Chotyniec pow. Jaworów banderowcy zabili kpr. WP Henryka Rirytę. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 125). Inni: w rejonie miasta Radymno został zamordowany kpr. Henryk Biryta, syn Stanisława, ur. w 1921 r,

We wsi Moszczenica pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.

We wsi Surochów pow. Jarosław upowcy zamordowali 20-letniego plutonowego WP; był to Chaim Brokstein, pochodzenia żydowskiego. 

 

   W okresie maj 1944 – grudzień 1945 roku:  

We wsiach Stupnica Polska i Stupnica Ruska pow. Sambor banderowcy uprowadzili i zamordowali 17 Polaków.

 

   W grudniu 1945 roku (świadkowie nie podali dnia):  

We wsi Krajna koło Birczy pow. Dobromil podczas palenia wsi po wysiedleniu Ukraińców upowcy zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Kimirz pow. Przemyślany zamordowany został Pilny Walerian, lat 65. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 280). 

We wsi Wola Matjaszowa pow. Lesko  „Hryckowian Antoni „Jasny” ze swoją grupą zatrzymał Jana Drabczyka za rzekomą współpracę z MO, oddał go w ręce bojówki SB „Szuhaja”, a ta go zamordowała.” (http://suozun.org/warto-obejrzec-i-przeczytac/i_zapomniany-bohater-zakerzonnja/

We wsi Zahutyń pow. Lesko pod koniec grudnia 1945 roku upowcy z sotni „Chrina” uprowadzili około 15 Polaków, których następnie zamordowała Służba Bezpeky OUN. „Gdy 19 grudnia [1945 r.] WP wzięło do niewoli „Derkacza” (NN) w Zahutyniu, partyzanci „Chrina” uprowadzili kilkunastu Polaków z żądaniem wymiany jeńców. Gdy do niej nie doszło, przekazano Polaków SB, co zapewne oznaczało wyrok śmierci”. („Litopys”, t. 33, s. 232 – 233; za: Żurek..., s. 192).

 

   W latach 1939 – 1945:  

We wsi Hałuszczyńce pow. Skałat: „Hafuszczyńce były wsią polską, ukraińskich domostw liczono w niej 7. Działał tu jednak doskonale wywiad ukraiński. Były próby napadów na wieś, ale bezskutecznie. Z powodu sporadycznych napadów na ludność polską, zwłaszcza podczas prac polnych lub podróży, liczba ofiar doszła do cyfry około 50 zabitych Polaków.” (Bp. Wincenty Urban: "Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny światowej 1939-1945"; Wrocław 1983, s. 123-126).

W miasteczku Podwołoczyska pow. Skałat  w latach 1939 – 1945 zginęło poza jego terenem na drogach i sąsiednich wsiach do których wyjeżdżali mieszkańcy Podwołoczysk 20 osób, między innymi zginął w walce z banderowcami, żołnierz samoobrony, Kazimierz Barczyk lat 19 z Równego. („Skałat – czasu pokoju i wojny”. Wspomnień  księga druga. Warszawa 2003).

 

   W latach 1941 – 1945: 

We wsi Hrycowce pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 9 Polaków. (Kubów Władysław: Terroryzm na Podolu. Warszawa 2003). 

We wsi Kaczanówka pow. Skałat zamordowali 10 Polaków.

W mieście Kałusz woj. stanisławowskie zamordowali około 50 Polaków. 

W wsi Kokoszyńce pow. Skałat bojówki OUN – UPA zamordowały 31 osób: 28 Polaków (w tym 12 kobiet), Ukraińca i Ukrainkę (nauczycielkę) oraz Rosjanina. 

We wsi Kretowce  pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 10 Polaków. (Kubów..., jw.).

We wsi Lubień pow. Włodawa policjanci ukraińscy na podstawie fałszywych donosów Ukraińców zastrzelili 25 Polaków.

W miasteczku i wsi Mariampol pow. Stanisławów banderowcy zamordowali ponad 100 Polaków.

W miejscowości Nowy Rogowiec pow. Zbaraż były ofiary śmiertelne napadów ukraińskich, ale  nie ustalono ich liczby i nazwisk. (Kubów..., jw.).

W mieście  Skałat woj. tarnopolskie Ukraińcy zamordowali 41 Polaków. 

We wsi Szczytowce pow. Zaleszczyki: „W latach 1941-45 (brak dokładnych dat) w Szczytowcach zostali zamordowani: Adamski Leopold l. 29, Baczyński Grzegorz l. 45, jego żona Julia l. 38, Waleria l. 17, Biskupski Kazimierz l. 64, jego żona Helena l. 60, syn Kazimierz l. 20, Bojanowska Apolonia l. 45, Gawrońska Klementyna l. 26, Grabowiecki Kazimierz l. 35, Harasymowicz Wincenty l. 18, Huculska Franciszka l. 48, jej córka Janina l. 19, Kamiński Michał l. 36, jego żona l. 37, córka Stefania l. 17, Ludwik l. 37, Kwiatkowski Józef l. 42, jego syn Marian l. 18, Michalski Kazimierz l. 39, jego syn Zdzisław l. 15, Miziubrycka Maria l.45, Mościcka Karolina l. 45, Radwański Albin l.36”.  (Kubów..., jw.).

W  mieście Zaleszczyki woj. tarnopolskie Ukraińcy zabili 20 Polaków o nieustalonych nazwiskach. (Kubów..., jw.).

W mieście Zbaraż woj. tarnopolskie Ukraińcy zamordowali 30 Polaków. (Kubów..., jw.).  

 

   W latach 1942 – 1945:  

We wsi Łukowiec Wiszniowski pow. Rohatyn banderowcy zamordowali 66 Polaków. (Ks. bp W. Urban: Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny światowej 1939 – 1945.)

 

   W latach 1943 – 1945: 

We wsi Basiówka pow. Lwów policjanci ukraińscy oraz banderowcy zamordowali 11 Polaków. 

We wsi Biłka Szlachecka pow. Lwów policjanci ukraińscy oraz banderowcy zamordowali 17 Polaków.

W powiatowym mieście Brody zostali zamordowani przez Ukraińców 2 gajowi: Krzywicki Jan oraz Pucat Jan. (Edward Orłowski, w: http://www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/17558056/martyrologium+le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf ). 

We wsi Chocimierz pow. Tłumacz policjanci ukraińscy oraz banderowcy zamordowali 30 Polaków.

We wsi Chromohore pow. Stryj Ukraińcy zamordowali 10 Polaków.

W miasteczku Horodenka woj. stanisławowskie zamordowali co najmniej 20 Polaków.

W okolicy miasta Kałusz: „Mam na imię Ewa i szukam wszelkich informacji o moich pradziadkach i dziadkach, zamieszkujących w okolicach Kałusza, lub Stanisławia (do 1943 -1945.r.), moja babcia zd. Kasperska, imię Cecylia została zamordowana przez bandy ukraińskie osierociła trójkę dzieci: Helenę, Bogusławę i Mieczysława (bliźniaki ur.1940, lub 1941 r.). Wiem, że była rodzina mieszkająca w tych rejonach. Proszę o informację, za co serdecznie z góry dziękuję pod adres mailowy.” (Ewa Komańska , 13 lipca 2013 ; w: http://rzecz-pospolita.com/stan/ksiega.php)

We wsi Kolanki pow. Horodenka:W Kolankach zamordowali rodzinę Jaszczuków około 7 osób. Zabili żonę Mikołaja Jaszczuka, Sztab tych rzeźników ukraińskich był w Potoczyskach 3 km od Michalcza i Kolanek. Tacy są bohaterowie UPA”. (https://genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=2242 ; 10.02.2015). Z tej wsi nie ma żadnej informacji w książce: Sz. Siekierka, H. Komański. E. Różański: Ludobójstwo /.../ w województwie stanisławowskim. Mord datuję na lata 1943 – 1945; najbardziej prawdopodobny jest rok 1944. 

W miasteczku Kołomyja woj. stanisławowskie banderowcy zamordowali 24 Polaków (łącznie w tym okresie Ukraińcy zamordowali około 200 Polaków, ale w pozostałych przypadkach znana jest dokładniejsza data mordu).  

We wsiach Kończuki Nowe i Kończuki Stare pow. Stanisławów policjanci ukraińscy oraz banderowcy zamordowali 36 Polaków.

We wsi Kozielniki pow. Lwów policjanci ukraińscy oraz banderowcy zamordowali 27 Polaków.

We wsi  Kretowce pow. Zbaraż  banderowcy zamordowali 10 Polaków. (Kubów..., jw.). 

We wsi Kropiwnik pow. Kałusz zamordowali 18 Polaków. 

W miasteczku Kuty pow. Kosów Huculski zamordowali ponad 200 Polaków i Ormian. „Całej rodzinie Berezowskich banderowcy poucinali głowy i poukładali na talerzach, każąc patrzeć na to żonie Franciszka. Kobieta ta dostała pomieszania zmysłów. Ocalała. Dalszy jej los jest nieznany. /.../ W mordowaniu rodziny Berezowskich brali udział synowie siostry żony Franciszka, która była Ukrainką.” (Siekierka..., s. 203, stanisławowskie). 

We wsiach Martynów Nowy i Martynów Stary pow. Rohatyn banderowcy zamordowali 15 Polaków, w tym kobietę związali drutem i wrzucili do studni. 

We wsi Michalcze pow. Horodenka zamordowali 11 Polaków, w tym małżeństwo oraz Polkę, żonę Ukraińca, którą zamordował jej syn na polecenie ojca.  Oraz: „Ta niby Ukraińska Powstańcza Armia to nie była Armia, to była banda rezunów i morderców. Przychodzili w nocy jak szczury i nie zabijali ale rżnęli. Podaje dla przykładu w Michalczu zarżnęli Panią Hawrylewicz, rozcięli jej brzuch poobcinali piersi i kazali się patrzyć 12 letniemu synowi i jej mężowi, potem też ich zabili. W Kolankach zamordowali rodzinę Jaszczuków około 7 osób. Zabili żonę Mikołaja Jaszczuka. Sztab tych rzeźników ukraińskich był w Potoczyskach 3 km od Michalcza i Kolanek Tacy są bohaterowie UPA”. (https://genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=2242 ; 10.02.2015) „Mam prośbę: kontakt z osobą która skrótowo opisała śmierć mojej cioci Anieli Hawrylewicz z domu Glazer, mieszkająca przed ślubem w Korniowie, tam też się urodziła. Korniów to kolebka mojej rodziny.” (knihinicka; w:  https://genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=2242&start=20 ; 07.07.2018) 

We wsi Michalewice pow. Rudki zmordowali 16 Polaków. 

We wsi Milczyce pow. Rudki uprowadzili 18 Polaków, którzy zaginęli. 

W mieście Nadwórna woj. stanisławowskie zamordowali 20 Polaków, którzy wyruszyli z miasta na wieś po żywność.

We wsi Nowoszyce pow. Sambor zamordowali 10 Polaków, 

W miasteczku Obertyn pow. Horodenka zamordowali co najmniej 10 Polaków. 

W mieście powiatowym Podhajce woj. tarnopolskie zamordowali 20 Polaków. (Kubów..., jw.).

We wsi Pójło pow. Kałusz zamordowali 12 Polaków, w tym 9 osób z rodziny Kazimierza Maziarza.

W powiatowym mieście Radziechów został  zamordowany przez Ukraińców gajowy Włodzimierz Tkaczyk. (Edward Orłowski..., jw.)

We wsi Rodatycze pow. Grodek Jagielloński policjanci ukraińscy zamordowali 6 Polaków, natomiast banderowcy uprowadzili 12 Polaków, którzy zaginęli bez wieści; łącznie 18 Polaków.

W mieście  Rozdół pow. Żydaczów banderowcy zamordowali ponad 100 Polaków. 

W miasteczku Rożniatów pow. Dolina zamordowali co najmniej 12 Polaków, w tym 4-osobową rodzinę.

W miasteczku Rudki woj. lwowskie zamordowali 15 Polaków. 

We wsi Rzęsna Polska pow. Lwów zamordowali 12 Polaków. 

We wsi Sądowa Wisznia pow. Mościska zamordowali 10 Polaków.

We wsi Sidorów pow. Kopyczyńce zamordowali 55 Polaków, w tym m.in.: Boczar Józef l. 52 i jego syn Stanisław l.16, Czajkowska Ludwika l. 45, Kalwaria Michał l. 60, jego żona Józefa, Kruk Mikołaj l. 50, Kruk Piotr l. 40, Kruk Maria l. 38, Kruszelnicka Malwina l. 40, Kulesza Rozalia l. 60, Modzelewska Irena l. 24, Nitka N. l. 40 (kobieta, torturowana, wycinano z niej pasy skóry i rany posypywano solą, dobito ją pałkami), Przybyła Jan, Skalny Władysław l.60, Tracz Wiktoria l. 41 (uprowadzona, zakłuta bagnetem), Uhryniuk N. l. 38, Zimmerman Władysław l. 30 (wbijano mu gwoździe do uszu), Żaruk Rafaela l. 20, N. Michał l. 17. (Kubów..., jw.).  

W miasteczku Skole pow. Stryj zamordowali 46 Polaków.

We wsi Smorze Dolne pow. Stryj policjanci ukraińscy oraz banderowcy zamordowali 40 Polaków.

We wsi Strzałkowice pow. Sambor Ukraińcy zamordowali 10 Polaków. 

W mieście Tłumacz woj. stanisławowskie banderowcy zamordowali 20 Polaków. 

We wsi Tuligłowy pow. Rudki zamordowali 47 Polaków; ks. Michał Szydełko aresztowany przez policjantów ukraińskich zginął w Oświęcimiu. 

W mieście powiatowym Zbaraż  woj. tarnopolskie banderowcy zamordowali 30 Polaków. (Kubów..., jw.).   

   W latach 1944 – 1945: 

We wsi Beremiany pow. Buczacz banderowcy zamordowali 25 Polaków. 

We wsi Bereźnica Szlachecka pow. Kałusz uprowadzili i zamordowali 9 Polaków. 

We wsi Biłka Królewska pow. Lwów zamordowali 18 Polaków.

We wsi Bobrówka pow. Jarosław zamordowali 4 Polaków. 

We wsi Bohorodyczyn pow. Tłumacz zamordowali 13 Polaków, w tym 8 kobiet.  

We wsi Bucniów pow. Tarnopol zamordowano 15 Polaków NN. Świadek Mieczysław Kaśków: „Na cmentarzu pochowani są dziadkowie: Jan Kluwak - zastrzelony przez banderowca, a także Anna i Dominik Kaśkowie. - Ich groby odnalazłem. A brata nie.” (https://plus.gazetalubuska.pl/seret-seret-to-ja-sie-w-niej-kapal-bez-niej-zyc-nie-mozna/ar/11772473 ).  

We wsi Czyszki pow. Lwów zamordowali 15 Polaków.

We wsi Dębówka pow Borszczów zostali zamordowani przez Ukraińców: Czopik Helena l. 20, Polka, żona Ukraińca; Orłowski Mikołaj l. 20, syn Wojciecha, Szendrowicz Mikołaj l. 30; Trychula Maria, Polka, żona Ukraińca;  Trybel Walenty. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

We wsi Dobrzynka pow. Biała Podlaska upowcy zamordowali co najmniej 10 Polaków. 

We wsi Gnojnice pow. Jaworów zamordowali 30 Polaków.

We wsi Gody pow. Kołomyja zamordowali 15 Polaków. 

W miasteczku Gwoździec pow. Kołomyja zamordowali 15 Polaków.

We wsi Hadyńkowce pow. Kopyczyńce:W latach 1944-45 w Hadyńkowcach zamordowano 20 osób, w tym: Kaczorowską N. z dwójką dzieci w wieku 9 i 11 lat”. (Kubów..., jw.). 

We wsi Hermanów pow. Lwów banderowcy zamordowali 15 Polaków. 

We wsi  Hleszczawa pow. Trembowla zamordowali 121 Polaków i 2 Ukrainki, żony Polaków.

We wsi Hodowica pow. Lwów zamordowali 15 Polaków, w tym księdza.

We wsi Hostów pow. Tłumacz zamordowali 56 Polaków. 

We wsi Hruszów pow. Jarosław zamordowali 6 Polaków. 

We wsi Janów pow. Trembowla zamordowali 10 Polaków.

We wsi Jaryczów Stary pow. Lwów zamordowali 5 Polaków. 

We wsi Jureczkowa pow. Przemyśl zamordowali 14 Polaków.

We wsi Kalników pow. Mościska (pow. Przemyśl) zamordowali 6 Polaków.  

We wsi Koniaczów pow. Jarosław podczas napadów rabunkowych Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.

W mieście Kosów Huculski woj. stanisławowskie zamordowali 26 Polaków.

We wsi Krotoszyn pow. Lwów  uprowadzili i zamordowali 11 Polaków.

We wsi Krukienice pow. Mościska zamordowali 10 Polaków.

We wsi Krynica pow. Drohobycz zamordowali 30 Polaków.

We wsi Litowisko pow. Brody zamordowali ponad 50 Polaków. 

We wsi Łanowice pow. Sambor zamordowali 3 Polaków.

We wsi Łobozew pow. Lesko zamordowali 4 Polaków. 

We wsi Madziarki pow. Sokal zamordowali 3 Polaków.

We wsi Maksymówka pow. Dolina obrabowali i zniszczyli gospodarstwa polskie oraz zamordowali 6 Polaków.

We wsiach Mariampol i Wołczków pow. Stanisławów zamordowali łącznie ponad 200 Polaków.

We wsi Matków pow. Turka zamordowali 62 Polaków.

We wsi Międzyleś pow. Biała Podlaska zamordowali około 15 Polaków.

We wsi Mizuń Nowy pow. Dolina spalili 23 gospodarstwa polskie oraz zamordowali 16 Polaków.

We wsi Myślatycze pow. Mościska zamordowali 15 Polaków. 

We wsi Nowe Miasto pow. Dobromil zamordowali 15 Polaków.   

We wsi Nowosiółka Kostiukowa pow. Zaleszczyki zostało zamordowanych dwóch Polaków NN. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

We wsi Nowy Dwór pow. Sokal zamordowali 16 Polaków. 

We wsi Olszanka pow. Biała Podlaska zamordowali co najmniej 20 Polaków

W mieście Ottynia pow. Tłumacz zamordowali 20 Polaków

We wsi Piątkowa pow. Przemyśl upowcy zamordowali 13 Polaków oraz 1 Żydówkę, którą ukrywano.

We wsi Podborce pow. Lwów zamordowali 5 Polaków.

We wsiach Podlesie i Basznia Górna pow. Lubaczów zamordowali: Jana Czerwonkę lat 25, Elo Grimberga lat 35, Jana Kosiora lat 2, Eugenię Leja lat 26, Jana Malca lat 36, Michała Nizierskiego, Stanisława Piekarza lat 36, Andrzeja Sikorskiego lat 53, Michała Sikorskiego lat 14, Kazimierza Sikorskiego lat 12. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Połupanówka pow. Skałat:w latach 1944 – 1945 miały miejsca pojedyncze morderstwa. Zginęło 6 osób. Nazwisk ofiar nie ustalono” („Skałat – czasu pokoju i wojny”. Wspomnień  księga druga. Warszawa 2003).

We wsi Radenice pow. Mościska banderowcy zamordowali 4 Polaków.

We wsi Raków pow. Dolina obrabowali gospodarstwa polskie, część spalili oraz zamordowali 12 Polaków.

We wsi Rasztowce pow. Skałat zamordowali 15 Polaków.

W mieście Rohatyn woj. stanisławowskie zamordowali 15 Polaków.

We wsi Rudniki pow. Mościska zamordowali 5 Polaków.

We wsi Sałasze pow. Rawa Ruska zamordowali 8 Polaków, w tym 2 rodziny.

We wsi Siedliska – Bredtheim pow. Kołomyja zamordowali 8 Polaków. 

We wsi Stary Skałat pow. Skałat zamordowali 8 Polaków.

W miasteczku Skole pow. Stryj zamordowali 15 Polaków.

We wsi Skomorosze pow. Trembowla zamordowali 16 Polaków.

We wsi Skorodyńce pow. Czortków zamordowali 15 Polaków.

We wsi Sobiecin pow. Jarosław upowcy oraz chłopi ukraińscy z SKW zamordowali 11 Polaków.

We wsi Sokolniki pow. Lwów banderowcy zamordowali 10 Polaków.

We wsi Sołuków pow. Dolina spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 12 Polaków.

We wsi Stanisławczyk pow. Brody zamordowali 22 Polaków.

We wsi Stańków pow. Stryj zamordowali 9 Polaków.

We wsi Stara Sól pow. Sambor zamordowali 15 Polaków.

We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów w okresie między 1944 r. a 1945 r. zamordowali 4 Ukraińców, w tym: Iwana (lub Michała) Maśkiewicza, Wasyla Sywulkę, Wasyla Wasika. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Stopczatów pow. Kołomyja zamordowali 11 Polaków.

We wsi Strzyżów pow. Hrubieszów upowcy oraz miejscowi Ukraińcy spalili wszystkie gospodarstwa polskie oraz zamordowali nie ustaloną ilość Polaków. 

We wsi Styberówka pow. Brody Ukraińcy zamordowali 20 Polaków.

We wsi Szczytowce pow. Zaleszczyki  zamordowali 31 Polaków.

We wsi Tłumaczyk pow. Kołomyja banderowcy zamordowali 13 Polaków.

We wsi Trzcieniec pow. Mościska zamordowali 5 Polaków.

W miasteczku Turka woj. lwowskie zamordowali 40 Polaków. 

We wsi Twierdza pow. Mościska zamordowali 13 Polaków.

We wsi Ulucz pow. Brzozów banderowcy zamordowali około 30 Polaków oraz 2 Ukraińców, w tym powiesili Michalicką razem z 2 małymi córkami. 

We wsi Urycz pow. Stryj zamordowali 12 Polaków.

We wsi Wieniawka pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 15 Polaków.

We wsi Wiszniów pow. Rohatyn Ukraińcy zamordowali 12 Polaków, którzy przyjechali do swoich gospodarstw po żywność.

We wsi Wola Dobrostańska pow. Gródek Jagielloński upowcy zamordowali 16 Polaków.

We wsi Zaścianki pow. Tarnopol Ukraińcy zamordowali 30 Polaków.

We wsi Zabłocie pow. Biała Podlaska upowcy zamordowali 20 Polaków.

We wsi Zimna Woda pow. Lwów upowcy zamordowali 6 Polaków.

We wsi Zuchorzyce pow. Lwów banderowcy zamordowali 6 Polaków.

W mieście Żółkiew woj. lwowskie Ukraińcy zamordowali 23 Polaków. 

W miasteczku Żurawno pow. Żydaczów banderowcy zamordowali 6 Polaków.

W mieście Żydaczów woj. stanisławowskie banderowcy zamordowali 10 Polaków. 

 

   W okresie od lipca 1944 do lutego 1945:

W gminie Żohatyn pow. Przemyśl:  „W gminie Żohatyn koło Birczy od lipca 1944 roku do lutego 1945 roku zginęło 45 osób w tym: 2 księży, 4 milicjantów, 3 polskich żołnierzy, pomocnik sekretarza gminy, gajowy, zastępca przewodniczącego i członek gminnej rady narodowej oraz 32 rolników; m.in. w Jaworniku Ruskim dwie polskie rodziny zostały przez banderowców wrzucone do studni.” (Grzegorz Piwowarczyk: Prawdziwa tragedia Birczy. W: https://kresy.pl/kresopedia/historia/prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 4 listopada 2018).  

 

   Między marcem 1944 roku a sierpniem 1945 roku:

We wsi Horożanka pow. Podhajce banderowcy zamordowali co najmniej 34 osoby, w tym: Cal Michał i dwie jego córki oraz synowa, Cal Paweł l. ok. 40, i jego matka l. ok. 60, Cabalski Mieczysław l. ok. 35, Czeczel Joanna l. ok. 35, Groszek Jan l. 30, jego żona Helena l. ok. 26, i 2-letni syn, Klimuntowski Henryk l. ok. 35 i Władysław l. ok. 50, Marnicki Czesław l. ok. 22, Mazur N. l. ok. 60, Orłowski Stanisław l. ok. 35, Rachmil Józef l. ok. 24 i Maria l. ok. 22, Niałowski N. l. ok. 19, Sadłowska Hanna l. 30 (z Otrębowiczów) żona Ukraińca i jej córka, Szczuryk Jan l. ok. 40, Wandzer N. l. ok. 48 i jej dwie córki: w wieku l. 21 oraz Katarzyna l. 28, Wilczyński N. l. ok. 24, Złotnicki Grzegorz l. ok. 55, jego żona Anna l. ok. 50, trzej synowie: Michał l. ok. 25, Karol l. ok. 19 i najmłodszy l. 14. (Kubów..., jw.).

 

   W okresie od 12 czerwca 1944 r. do 5 kwietnia 1945 r.:

We wsi Stare Sioło – Zalesie pow. Lubaczów w okresie od 12 czerwca 1944 r. do 5 kwietnia 1945 r. zamordowali Marię Czaj ur. 1890 r., Stanisławę Wojtowicz ur. 1920 r., Annę Lichacz ur. 1881 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

 

   W okresie od lipca 1944 roku do 1945 roku:

We wsi Wołowe pow. Bóbrka banderowcy zamordowali 15 Polaków.

 

   W okresie od sierpnia 1944 do 1945 roku:

We wsi Koropuż pow. Rudki Ukraińcy zamordowali 4 Polaków.

 

   W okresie od sierpnia 1944 do marca 1945 roku:   

Na drogach wokół wsi Karolówka pow. Rohatyn banderowcy uprowadzili 6 Polaków, którzy zaginęli bez wieści, w tym kobietę i 13-letniego chłopca.

 

   W okresie od września 1944 do drugiej połowy 1945 roku:

W miasteczku Świrz pow. Przemyślany zamordowanych zostało 30 Polaków, w tym Górski N., Martynowicz Michał, Mudrak Michał, Słabicki Michał, Szwed Kazimierz i Żółtański Marek.

 

   W okresie  od listopada 1944 roku do maja 1945 roku:

We wsi Zalesie gm. Nowosiółka Biskupia pow. Borszczów: „W czasie od listopada 1944 do maja 1945 r., w różnym czasie zamordowano 42 Polaków.”  (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

 

   W II połowie 1944 oraz I połowie 1945 roku:

We wsi Majdan Średni pow. Nadwórna banderowcy zamordowali 12 Polaków. 

We wsi Antoniówka pow. Żydaczów zamordowali 5 Polaków.

 

   Pod koniec 1944 i w I połowie 1945 roku:

We wsi Bitków pow. Nadwórna banderowcy na drogach zamordowali 15 Polaków.

 

   W 1944  lub 1945 roku: 

We wsi Bilcze Złote pow. Borszczów „zginęła moja babcia z dwoma synami. Nazwisko: Hostyńska Anna, chłopcy Włodzimierz i Franciszek. Zamordowani na podwórzu domu. Annę z jednym synem żyjącym jeszcze, owinęli drutem kolczastym i wrzucili z mostu do rzeki. Dziadek, tj. mąż Anny był wtedy w wojsku  polskim” (D. Szabłowska; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl). H. Komański, Sz. Siekierka..., nie odnotowali żadnego mordu w tej wsi.

W mieście Kamionka Strumiłowa woj.. tarnopolskie: „już dawno szukałam sposobu na uczczenie pamięci mego brata Tadeusza, który został zamordowany na Kresach /.../; Tadeusz CHOINA w wieku lat 20 został bestialsko zamordowany przez Ukraińców w Kamionce Strumiłowej” (Bożena Trylska  nee CHOINA; w: http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/zgloszenia.html). H. Komański, Sz. Siekierka..., na s. 213 podają, że w latach 1943 – 1946 zostało zamordowanych 24 mieszkańców miasta NN.

W nadleśnictwie Pobuż pow. Drohobycz:W 1944 lub 1945 roku zamordowany został z żoną i córką przez banderowców Von Ronnie (imię nieznane) dyrektor lasów nadleśnictwa Podbuż pow. Drohobycz”. (Edward Orłowski..., jw.).

We wsi Rudnia Potasznia pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali Polkę, nauczycielkę Genowefę Brodecką.

We wsi Siekierzyńce pow. Hrubieszów miejscowi Ukraińcy podpalili zabudowania polskie, w płomieniach domu żywcem spaliło się 2 Polaków: Stefania Kicha z 1-rocznym synem Władysławem.

We wsi Smorze pow. Stryj został zamordowany w bestialski sposób przez UPA gajowy Władysław Jasłowski:  po spętaniu drutem kolczastym, zadaniu wielu tortur, wyrwaniu języka, skonał w męczarniach; pracował on w lasach Fundacji St. hr. Skarbka. (Edward Orłowski..., jw.).  

 

      W roku 1945:  

We wsi Babcze pow. Nadwórna:W 1945 r. został zam. Żłobicki Stefan s. Omelana (1925) członek samoobrony.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Barycz pow. Przemyśl banderowcy zamordowali 5 Polaków.

W gminie Bełz pow. Hrubieszów w zimie 1945 roku UPA zaatakowała torpedami placówkę WOP burząc budynek i zabijając ponad 20 żołnierzy WOP. (IPN, Materiały archiwalne Wydziału „C” KWMO w Olsztynie 10135/II, s. 50).

We wsi Białokiernica pow. Zborów w I połowie 1945 roku zostali zamordowani przez Ukraińców: Radom Klementyna z majątku koło Załoziec, powracała z przymusowych robót w Niemczech; Jankiewicz Maria z d. Drozd, siostra Władysława; Strąg Michał; Strąg Stefan. (http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=251).

Na trasie od wsi Białokiernica do wsi Młynowiec pow. Zborów w II połowie 1945 roku widziano liczne leżące ciała NN osób z pojedynczych polskich wozów jadących w kierunku kolei; ofiar tych nikt już nie policzył.  (http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=251). 

We wsi Bihale pow. Lubaczów w 1945 r. na drodze Miękisz-Czerniawka zamordowali Marię Dobrowolską ur. 1928 r. oraz Janinę Pasek ur. 1925 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

W miasteczku Bircza pow. Przemyśl znajdują się groby cywilnych mieszkańców narodowości polskiej, którzy zginęli podczas walk i napadów UPA, są to: Gąska Władysław ur. 1926 (syn Zofii); Gąska Zofia ur. 1903 (matka Władysława); Harłacz Katarzyna ur. 1908; Turczyk Władysław.

We wsi Bircza Stara pow. Dobromil (pow. Przemyśl) upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 15 Polaków.

We wsi Borowa Góra pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków: Michała Ochirkę z synem. Oraz: We wsi Borowa Góra w 1945 r. zamordowali 16-letniego syna Michała Ochirko. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Borownica pow. Przemyśl: „Śledztwo w sprawie zabójstwa sześcioosobowej rodziny o nazwisku P. o nieustalonych imionach w 1945r. w Borownicy woj. podkarpackiego.” (IPN Rzeszów S 44/09/Zi).

We wsi Brusno Nowe pow. Lubaczów zamordowali 24 Polaków oraz 3 Ukraińców.  

W  mieście powiatowym Brzozów został spalony żywcem przez oprawców z UPA leśniczy Jerzy Ochocki lat 50, (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Budomierz pow. Jaworów Ukraińcy zamordowali 4 Polaków. 

We wsi Budzanów pow. Trembowla zamordowali 5 Polaków, z czego 4 zarąbali siekierami, w tym siostry lat 18 i 23. 

We wsi Cebłów pow. Hrubieszów:W 1945 r. zostali zam. dwaj mieszkańcy Ostrowa przebywający w Cebłowie: Jączek Ignacy l. 60 i Jączek Ludwika l. 50.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Cisowiec pow. Lesko zamordowali 5-osobową rodzinę polską.  

We wsi Chlebowice Świrskie pow. Przemyślany zamordowali 26 Polaków (łącznie w latach 1944 – 1945 zamordowali tutaj 166 Polaków).

We wsi Chlewiska – Majdan pow. Lubaczów w 1945 r. zamordowali Bronisława Adamka lat 44. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Cygany pow. Borszczów zamordowali ponad 33 Polaków; uprowadzali, torturowali, dziewczęta gwałcili i potem dobijali; wiadomo, że dwie osoby przecięli piłami stolarskimi. 

We wsi Czarnuszowice pow. Lwów na początku 1945 roku zamordowali 6 Polaków. 

We wsi Czaszyn pow. Lesko zamordowali 3 Polaków, jedną osobę cywilną i 2 milicjantów.

We wsi Czerwona Woda pow. Jarosław zamordowali 5 Polaków (w tym 90-letnią Helenę Chodoń) oraz powiesili Ukraińca Mikołaja Króla za „zdradę Ukrainy”. 

We wsi Czołhany pow. Dolina banderowcy zamordowali około 50 Polaków oraz kilku Ukraińców; „Gołębiowskiemu obcięto obydwie ręce przy użyciu sieczkarni, a zwłoki zakopano w lesie”. (Siekierka..., s. 18, stanisławowskie).

We wsi Czuczmany pow. Kamionka Strumiłowa: „Na początku 1945 roku bojówka Kupiaka wspólnie z bojówką Diżaka „Czarnoty” dokonali napadu na wieś Czuczmany, gdzie zamordowano: Włodzimierza Kokora, żonę Jarosławę i ich dzieci, Bogdana 6 lat, Zenona 4 lata i jednoroczną Marię, siostrę Jarosławy Kokor, Marię Czuczman i jej dziecko. Majątek ich ograbiono a chałupę spalono. Zeznania świadka Włodzimierza Pałygi: „Rodzina Włodzimierza Kokora mieszkała w sąsiedztwie. Wieczorem tego dnia odwiedziłem ją. W domu obecni byli Kokor, jego żona Jarosława, troje dzieci, Bogdan, Zenon i Maria a także siostra Jarosławy z maleńką córeczką Hanusią. Nagle do chałupy wtargnęło trzech bandytów. Gdy się dowiedzieli, że jestem sąsiadem, kazali mi opuścić mieszkanie. Poszedłem do swego domu i ukryty obserwowałem. Słyszałem kilka strzałów, a potem bandyci wynosili rzeczy i ładowali je na sanie, którymi przyjechali. Wyprowadzili krowę, jałówkę, a potem zapalili wszystkie budynki. Na drugi dzień cała wieś przychodziła oglądać spalone ciała. Na drzewie bandyci zostawili na dużym papierze napis: „Kto pójdzie służyć do Czerwonej Armii, tego rodzinę spotka to samo”. (Bronisław Szeremeta: "Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia". W: http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ). 

We wsi Dachnów pow. Lubaczów w drodze do Cieszanowa zamordowali Franciszka Rozmusa. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Dobra pow. Jarosław pod koniec 1945 roku zamordowali 14 Polaków.

We wsi Dobrzanka k/Birczy pow. Przemyśl został zamordowany przez UPA 1 Polak, gajowy. (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Dobużek pow. Zamość zamordowali Władysława Kołakowskiego, właściciela majątku Łaszczów. 

W mieście Dubno woj. wołyńskie zamordowali Karola Bydlińskiego.

We wsi Dykta koło Szyszkowiec pow. Borszczów na początku 1945 roku zamordowali 3 Polaków.  

We wsi Dzików Stary pow. Lubaczów zamordowali 3 Polaków.

Koło wsi Gorajec pow. Lubaczów:Osiemnastoletni Marian Nepelski zaginał bez śladu idąc do Narola. Po latach okazało się, że został zamordowany w okolicy Gorajca”. (http://na.horyniec.info/mord-dokonany-przez-bandy-ukrainsk)   

We wsi Grabowiec pow. Hrubieszów zamordowali 35-letniego Romana Korłatowicza. 

We wsi Grabowiec pow. Jarosław zamordowali 2 Polaków.

We wsi Grochowce pow. Przemyśl miejscowi Ukraińcy zamordowali 25-letniego Stanisława Cieplaka. 

W osiedlu Horaj pow. Rawa Ruska Ukraińcy zamordowali 12 Polaków, głównie kobiety i dzieci. 

We wsi Hruszatyce pow. Przemyśl zamordowali 7 Polaków, w tym kobiety. 

We wsi Hruszowice pow. Jaworów: „W 1945 r. w Hruszowicach banderowcy zamordowali Wacława Żurawskiego, Juliana Feszaka z żoną z Przemyśla oraz pięcioosobową rodzinę Halwów.” (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 125).

We wsi Hryniowce pow. Tłumacz zamordowali 7 Polaków.

We wsi Hucisko Nienadowskie pow. Przemyśl zamordowali Wojciecha Norka.  

We wsi Huta Stara pow. Kostopol po wyjeździe Polaków na Ziemie Odzyskane pozostał Tomasz Dąbrowski w starszym wieku i miejscowi Ukraińcy zamordowali go.

We wsi Huta Stara pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Huta Złomy pow. Lubaczów w 1945 r. uprowadzili i zamordowali Józefa Koguta lat 18 i Józefa Patałucha lat 7 oraz zamordowali Juliana Mazurkiewicza ur. 1913 r. i Zygmunta Górniaka ur. 1907 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).  

We wsi Jabłonka pow. Nadwórna: W 1945 r został zam. we wsi Jabłonka Kuzyszyn Michał s. Jana (1920) uczestnik grupy samoobrony.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Janów Lwowski pow. Gródek Jagielloński zamordowali 3 Polaków: małżeństwo nauczycieli oraz 17-letnią Marię Kowalik.

We wsi Jaśliska pow. Sanok uprowadzili i zamordowali 2 Polaków.

We wsi Jurowce pow. Sanok upowcy spalili wieś; żywcem spłonęło 3 Polaków. 

We wsi Karlików pow. Sanok zamordowali Michała Sochackiego, ur. 1922 r., rolnika.

We wsi Klusów pow. Hrubieszów zamordowali 2 Polaków o nazwisku Caryk, ojca z synem (IPN BI 065/9/1).

We wsi Kobylnica Wołoska pow. Jaworów w 1945 r. zamordowali nieznanego żołnierza WP. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Kociubińczyki pow. Kopyczyńce:W 1945 r. zostali zamordowani: 7 Polaków i 4 Ukraińców: Drożyński l. 45; Matkowski l. 17; Miski - małżeństwo i siostra żony; Nakonieczny l. 60; Zawadzki l. 6. oraz Czerniak Anna l. 45, Ukrainka, zamordowana za pomoc Polakom; Hawryszko Marynka l. 28, Ukrainka, zam. za ukrywanie Polaków; Wyłyczenko Barbara za pomoc Polakom; „Jagusia” NN, Ukrainka za ukrywanie Polaków. Ksiądz ukraiński NN za publiczne potępianie zbrodni UPA został mocno pobity i zmarł w szpitalu po kilku dniach.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 

We wsi Kołonice pow. Lesko upowcy zamordowali 6 Polaków.

We wsi Korczowa pow. Jaworów i w jej okolicy: „W 1945 r. w strefie przygranicznej banderowcy zamordowali Jana Boćkę i Stanisława Boćkę, lat 19, w Korczowej Mikołaja Wanię z Gnojnica”. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 125).

W mieście Kosów Huculski woj. stanisławowskie zamordowali 2 Polaków (jednego powiesili, drugiego uprowadzili) i 2 Rosjanki. 

W miasteczku Kozłów pow. Tarnopol zamordowali rolnika Jana Mroza. „Aktu tej zbrodni dokonali miejscowi nacjonaliści ukraińscy z bandy Stepana Bandery. Kazano mu wykopać dół, a następnie zakopano go w nim po szyję i pługiem przeorano. Wszystko to działo się na oczach zrozpaczonej żony i przestraszonej dwójki ich małych dzieci.” (Henryk Kleinrok: MOJE MIASTECZKO; w:  http://www.cracovia-leopolis.pl/_pdf/94.pdf ).

We wsi Krowica Laskowa pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali Michała Ilnickiego. 

We wsi Kruhel Wielki pow. Przemyśl upowcy zamordowali 3 Polaków: małżeństwo i milicjanta. 

We wsi Krzywcze Górne i Dolne pow. Borszczów na początku 1945 r. zamordowali 2 Polaków.

We wsi Kulaszne pow. Sanok zamordowali 6 Polaków.

We wsi Kupiatycze pow. Przemyśl miejscowi Ukraińcy zamordowali 3 Polaków. 

We wsi Kupna pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, w tym 2 kobiety. 

We wsi Laszki pow. Jarosław UPA zamordowała na drogach 6 Polaków.

We wsi Leszczawa Dolna pow. Przemyśl Karol Kapuściński wraz z Janem Kaczmarskim zostali złapani przez UPA, wywiezieni, a potem zabici (https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszczawa_Dolna )

We wsi Liczkowce pow. Kopyczyńce zamordowali 5 Polaków: 3-osobową rodzinę oraz małżeństwo z żoną w ostatnim miesiącu ciąży.

We wsi Lipina pow. Jaworów zamordowali Marię Prwidło lat 24 oraz Wasyla Wasika, Wasyla Sywulka i Iwana Maskiewicza. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). Także: We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów w 1945 r. zamordowali Marię Prwidło lat 24. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Lubliniec pow. Lubaczów w 1945 r. zamordowali Władysława Jaskota ur. 1926 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Lubliniec Stary pow. Lubaczów na początku 1945 roku bojówkarze z SB-OUN zastrzelili wikariusza unickiego ks. Antoniego Ślusarczyka za pomoc w ucieczce 1 Polakowi. 

W miasteczku Lubaczów woj. rzeszowskie Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, w tym kobietę. 

We wsi Łany pow. Stanisławów: „W 1945 r. został zam. Skarłowski Piotr s. Mikołaja (1924) rolnik.” Oraz: ”W 1945 r. został zam. Kołodij Józef s. Jana (1896)” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).

We wsi Łozy pow. Jarosław banderowcy zamordowali 8 Polaków. 

We wsi Łówcza pow. Lubaczów zamordowali 7 Polaków.

We wsi Maćkowice pow. Przemyśl powiesili 2 Polaków.

We wsi Majdan Lipowiecki pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali co najmniej 50 Polaków.

We wsi Michałówka pow. Jarosław zamordowali 17 Polaków.

We wsi Mikołajów pow. Bóbrka zamordowali 4 Polaków, 4 Ukraińców i 3 Rosjan. 

We wsi Młodów pow. Lubaczów w 1945 r. zamordowali milicjanta Bolesława Baumana lat 25. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

Na stacji kolejowej Mokwin pow. Kostopol zamordowali 9 Polaków, w tym 5 dzieci, 3 kobiety i 1 mężczyznę.

We wsi Manasterz pow. Jarosław zamordowali Pawła Chudzika.  

We wsi Mołodycz pow. Jarosław zamordowali 2 Polaków

We wsi Muchawka pow. Czortków upowcy zamordowali 2 Polaków, w tym kapitana WP 

We wsi Neterpińce pow. Zborów: „NN z Nesterowców, żołnierz WP na urlopie w drodze do rodzinnej wsi schwytany pod Neterpińcami i zamęczony w lesie - wg źródła E.P. (Edward Prus – przypis S. Ż.) wbity na pal przez banderowca Petro Poliszczuka z Neterpiniec oraz kilku NN starszych mężczyzn z polskich rodzin schwytanych i zamordowanych w Neterpińcach tuż przed wyjazdem do Polski, gdy wrócili po swoje pochowane rzeczy” (http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=251)

We wsi Nienowice pow. Jarosław zamordowali 4 Polaków.

We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław w 1945 r. zamordowali Michała Zawitowskiego, ur. 1897 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

W nadleśnictwie Nowe Sady pow. Przemyśl został uprowadzony i zamordowany przez UPA w lesie składnicowy Mieczysław Trąbars, miejsce spoczynku nieznane. (Edward Orłowski..., jw.).

We wsi Nowiny Horynieckie pow. Lubaczów w 1945 r. uprowadzili i zamordowali Andrzeja Mazurkiewicza. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Nowe Sioło pow. Lubaczów w 1945 r. zamordowali Ukrainkę o nazwisku Kulczycka lat 18. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Nowosielica pow. Śniatyń banderowcy zamordowali koło 70 Polaków. „Nadszedł rok 1945. [...] Ogłoszono Polakom, że kto chce, może wyjeżdżać do Polski. Z tego faktu skorzystali znów banderowcy. Przebrani w mundury rosyjskie wkroczyli do gminy w miejscowości Nowosielica. Tam mieszkała cała rodzina mojej matki. Banderowcy zrobili tam zebranie, na które przybyli Polacy chętni do wyjazdu do Polski. Kiedy zapełniła się sala i nikt już nie przychodził, rozpoczęli załatwianie spraw związanych z wyjazdem. Z karabinu maszynowego postrzelili nogi zebranych tak, żeby nikt nie mógł uciekać. Wówczas Ukraińcom kazali przynosić słomę. Narzucali na rannych i spalili żywcem wraz z budynkiem. Potem rozbiegli się po wsi, aby wymordować jeszcze tych, którzy na zebranie nie przybyli. Moja kuzynka Helena, gdy zobaczyła, że gmina się pali, a w kierunku ich domu idą banderowcy, chwyciła ośmiomiesięczne dziecko i uciekła do lasu. [...] Banderowcy natomiast szaleli w Nowosielicy. Złapali m. in. starą babcię Dajhamer. Wywlekli ją na podwórko i powiesili na płocie. Dzieci rozdzierali za nóżki lub zabijali, tłukąc główką w futrynę”. (Wanda Jaskółowska, fragmenty relacji znajdującej się w Ośrodku KARTA, sygn. AW II/157/ł).

W przysiółku Olchowa pow. Jarosław po pobiciu przez banderowców zmarło 2 Polaków.

We wsi Oleszyce pow. Lubaczów upowcy zamordowali 2 Polaków.

We wsi Oleszyce – Zagrody pow. Lubaczów w 1945 r. zamordowali Andrzeja Węgrzyna ur. 1920 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Opaka pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali Jana Dubiela lat 23.

We wsi Ostrowiec pow. Kołomyja:W 1945 r. został zam. Laskowski Kazimierz s. Stefana (1913).” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).

W miasteczku Ostróg nad Horyniem pow. Zdołbunów w II połowie 1945 roku upowiec zamordował w lesie Polaka w starszym wieku, gdy ten zbierał grzyby; nie wyjechał on do Polski w tzw. repatriacji.

We wsi Podhorodyszcze pow. Bobrka na początku 1945 roku zamordowali 2 Polaków z Bóbrki.

W miasteczku Podkamień Rohatyński pow. Rohatyn pod koniec 1945 roku uprowadzili i zamordowali ks. wikariusza parafii Podkamień.

We wsi Polana pow. Lesko zamordowali 14 Polaków. 

We wsi Polanka Horyniecka pow. Lubaczów w 1945 r. zamordowali Ukrainkę Stefanię Lubycką. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Połupanówka pow. Skałat został bestialsko zamordowany przez Ukraińców w lesie leśniczy Michał Komar, zwany „Grańczak”, syn Macieja. (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Radawa pow. Jarosław zamordowali 15 Polaków, w tym powiesili kobietę.

We wsi Radziejowa pow. Lesko zamordowali po torturach Polaka, sołtysa wsi. 

We wsi Raszków pow. Horodenka na początku 1945 roku zamordowali ostatnią mieszkającą tutaj  4-osobową rodzinę polską.  

W miasteczku Rokitno pow. Sarny zamordowali 4-osobową rodzinę polską: matkę z 3 dzieci

We wsi Ropienka pow. Lesko: „Zastrzelony przez UPA Grzegorz Bednarz pracownik pocztowy.” (http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm ). 

We wsi Roztoka koło Kuźminy pow. Przemyśl zamordowali 4 Polaków.

We wsi Roztoki Dolne pow. Lesko zamordowali 2 Polaków.

W miasteczku Rożniaków pow. Dolina zamordowali Jana Janickiego tuż przed jego wysiedleniem do Polski.

We wsi Rożyszcze pow. Łuck zamordowali polską rodzinę Jaworskich.

We wsi Ruda pow. Żydaczów:Nazywam się Justyna, od pewnego czasu tworzę drzewo genealogiczne mojej rodziny. Część z niej pochodziła z Kresów, dokładniej z Rudy/Kochawiny i okolicznych wiosek koło Żydaczowa. Przy wyszukiwaniu rodziny natrafiłam na spis ludności z Rudy k. Żydaczowa. Nie jestem pewna dokładnie kiedy spis został wykonany ale był uaktualniany przez spisującego, którym podejrzewam że był ksiądz. Uaktualnienia były wykonywane aż do 1946 roku, do momentu wyjazdu większości ludności polskiej /.../ Kurowski Tadeusz, rz-k, ur.1928, adnotacja "został porwany z domu przez banderowców w dniu 23 ? 1945 i przepadł bez śladu". (Justyna Cwynar , 20.10.2013; w: http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/czytelnicy_2.html ).

We wsi Ruda Różaniecka pow. Lubaczów zamordowali Aleksandra Ważnego, ur. 27.02.1922, robotnika leśnego. 

We wsi Ruda Żurawiecka pow. Tomaszów Lubelski zamordowali ponad 10 Polaków, w tym 3-osobową rodzinę.

We wsi Rudka gm. Horyniec pow. Lubaczów:Na początku 1945 r. zamordowano Płachtę Wojciecha i pobito ze skutkiem śmiertelnym Sudoła Jana.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; tom 8).

We wsi Ruska Wieś pow. Przemyśl zamordowali 5 Polaków, w tym 4 żołnierzy WP.

We wsi Rymacze pow. Luboml zamordowali 16-letnią dziewczynę polską Eugenię Lewandowską.

We wsi Ryszkowa Wola pow. Jarosław zamordowali 5 Polaków; w tym kobietę i mężczyznę powiesili. 

We wsi Rzeplin pow. Jarosław zamordowali 3 Polaków.

We wsi Sasów pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, zaproszonych przez Ukraińców, kolegów z „Istribitielnego Batalionu” na polowanie na kaczki.

We wsi Sidorów pow. Kopyczyńce zamordowali ponad 55 Polaków, w tym: 40-letniej kobiecie o nazwisku Nitka wycinali płaty skory i solili ranę, po czym dobili ją pałkami; 30-letniemu Władysławowi Zimermanowi powbijali gwoździe do uszu; 17-letniego chłopca zamurowali żywcem w piwnicy. Uprowadzili 6 Polaków, powiązali drutem kolczastym i furmanką wywieźli do pustego pożydowskiego domu we wsi Krzyweńkie. Byli to: Jan Przybyło, żołnierz WP, który przyjechał do domu na przepustkę; 50-letni Mikołaj Kruk, 69-letnia Józefa Kalwara i jej 76-letni mąż Michał, 60-letni Józef Bonar i jego 16-letni syn Stanisław. W tym domu Janowi Przybyle odcięli głowę, którą w czapce z orzełkiem postawili na piecu, a pozostałym kazali nago przed nią defilować. Józefie Kalwar ucięli pierś, a jej mężowi kazali ją ssać. Pozostałym 4 mężczyznom wycięli genitalia, a ciała skłuli bagnetami „Pamiętam również tę tragiczną chwilę, gdy znaleźliśmy w swojej piwnicy ciało zamordowanej przez UPA kobiety. Prawdopodobnie zabili ją w nocy, a zwłoki chcieli ukryć. Okazało się, że była to nasza sąsiadka  –  Zosia Jankowska. W podobnym czasie ledwo uszła z życiem moja kuzynka, która pewnej nocy spała u swojej znajomej. Nad ranem do mieszkania wpadli banderowcy i wyciągnęli tę znajomą kuzynki. Na całe szczęście, ale też nieszczęście jeden z banderowców powiedział, aby zabrać tylko jedną z nich, a drugiej darować życie. Koleżanka kuzynki już nie wróciła do domu. Zamordowali ją obuchem siekiery”  (Stanisław Dębiec;  w:  http://www.pch24.pl/to-bylo-ludobojstwo-,16358,i.html#ixzz2ZDnH1GzF). 

We wsi Skolin pow. Jaworów w 1945 r. zamordowali Bolesława Sowę lat 20. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).  

We wsi Smolnik nad Osławą pow. Sanok Ukraińcy zamordowali 3 starszych Polaków, którzy nie opuścili wsi.  

We wsi Sobieszów pow. Hrubieszów zamordowali 4 Polaków, w tym kobietę (IPN BI 065/9/1).

We wsi Sokolniki pow. Lwów na początku 1945 roku zamordowali 2 Polaków.

We wsi Solinka pow. Lesko zamordowali 2 Polaków.

We wsi Sople pow. Lubaczów w 1945 r. na drodze Jarosław-Makowisko zamordowali Agatę Sopel ur. 1920 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Stężnica pow. Lesko zaginęło bez wieści 6 starszych Polaków, którzy nie opuścili wsi. 

We wsi Sucha Wola pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali Piotra Małka ur. 1908 r. i rolnika Jana (lub Józefa) Serafina ur. 1885 r. w Nowej Grobli. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Sukowate pow. Lesko zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Targowica pow. Horodenka:W 1945 r. został zam. Malinowski Jan s. Michała (1913).” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  tom 8).

We wsi Tarnawka koło Żohatyna pow. Przemyśl pod koniec 1945 roku banderowcy zamordowali 4 Polaków, w tym ojca  i jego 2 synów.

W mieście Trembowla woj. tarnopolskie został zamordowany przez Ukraińców leśniczy Józef Friedel.    (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Trzcianiec pow. Przemyśl upowcy obrabowali 5 gospodarstw polskich i zamordowali 12 Polaków. Oraz: UPA powiesiło dwoje młodych ludzi narodowości ukraińskiej /Babickich/ za to że ich brat uciekł przed mobilizacją do UPA i schował się w Przemyślu. (ZZ, PiD MO, s 306).

We wsi Ułazów pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali Pawła Skalija ur. 1911 r.  

We wsi Wapowce pow. Przemyśl upowcy zamordowali 2 Polaków: kobietę oraz żołnierza WP, który przyjechał na spotkanie z żoną przesiedloną z Kresów.

We wsi Wasylkowce pow. Kopyczyńce zamordowali 3 Polaków mających po 17 lat.

We wsi Werchrata pow. Rawa Ruska zamordowali 23 Polaków, głównie kobiety i dzieci.

We wsi Werchrata – Horaj pow. Rawa Ruska w 1945 r. zamordowali Stefana Plutę s. Stefana lat 47 ur. 1898 r., Julię Plutę lat 45 ur. 1900 r., Bazylego Plutę s. Stefana i Julii lat 19 ur. 1926 r., Paraskiewię Kopichę lat 63 ur. 1882 r., Dymitra Kopichę lat 65 ur. 1880 r., Bazylego Kopichę s. Dymitra lat 10 ur. 1935 r., Michała Dudę s. Mikołaja lat 8 ur. 1937 r., Mikołaja Dudę lat 35 ur. 1910 r., Katarzynę Nesterak c. Aleksandra lat 10 ur. 1935 r., Marię Nesterak c. Aleksandra lat 15 ur. 1930 r., Marię Hryniuk c. Eliasza lat 15 ur. 1930 r., Aleksandra Nesteraka s. Dymitra ur. 1905 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

We wsi Wietlin pow. Jarosław zamordowali 4 Polaków, w tym jednego powiesili.

We wsi Wola Maćkowa pow. Przemyśl zamordowany został przez UPA gajowy (leśniczy?) Buczek Marian lat 35. (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Wola Matiaszowa pow. Lesko zaginęły 2 polskie rodziny liczące 7 osób. 

We wsi Wola Michowa pow. Lesko  upowcy zamordowali Tadeusza Kruczka, lat 21.

We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów zamordowali 3 Polaków: 18-letniego chłopca (był to Józef Kogut) przez cały dzień trzymali w psiej budzie a wieczorem zakatowali go drągami; 45-letniego mężczyznę bojówkarze z SKW ukamienowali na terenie Huty Lubyckiej;74-letniego mężczyznę banderowcy uprowadzili do wsi Huta – Złomy a na miejsce egzekucji ciągnęli go za sznurek przywiązany do genitaliów  i po torturach powiesili go.

We wsi Wólka Pełkińska pow. Jaworów zamordowali 3 Polaków. 

We wsi Wysocko pow. Jarosław zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Załuże pow. Lubaczów upowcy zamordowali 2 Polaków.

We wsi Zapust Lwowski pow. Brzeżany został zamordowany przez Ukraińców Jan Szpak lat 46. 

We wsi Zawadka Rymanowska pow. Sanok na drodze do Rymanowa został zamordowany Stefan Hołod, sołtys wsi Zawadka.

We wsi Żółtańce pow. Żółkiew zamordowali 3 Polaków: braci oraz żonę jednego z nich. Zostali oni zaproszeni przez sąsiadów – Ukraińców do wsi, którą opuścili i po przybyciu zostali zamordowani.

We wsi Żuków pow. Horodenka zamordowali Stefana Waszczyńskiego.

We wsi Żużel pow. Hrubieszów powiesili 4 Polaków (IPN BI 065/9/1).

We wsi Żyłka gm. Lubycza Królewska pow. Tomaszów Lubelski: „W 1944 r. została zatrzymana na drodze i zamordowana przez bojówkarzy UPA Stadnicka Katarzyna l. Około 60.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).  

 

W 1945 roku we wsi Szczawne pow. Sanok bojówkarze z SB-OUN zamordowali 14 Ukraińców za krytykę mordów na Polakach. Oczywiście Związek Ukraińców w Polsce nie zechce postawić im pomnika, chociaż ich mordercom postawili w Polsce już ponad 150 „panteonów chwały”.


GTranslate

enfrdeitptrues

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp7.jpg

PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ

Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

mapka.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 698 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
13866012