Piątego stycznia na blogu ks. T. Isakowicza- Zaleskiego znaleźliśmy bardzo optymistyczną wiadomość:  „Ukaże się publikacja Uniwersytetu Wrocławskiego o ludobójstwie na Kresach Dawno oczekiwana publikacja, która jest pokłosiem konferencji naukowej z czerwca 2010 r. Tak ta konferencja, jak i książka, były zacięcie blokowane przez przeciwników prawdy historycznej o zbrodniach Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.  Na szczęście prawda po raz kolejny zwyciężyła. ” Została podana strona Uniwersytetu Wrocławskiego; http://www.wuwr.com.pl/index.php/pl/zapowiedzi/historia/prawda-historyczna-a-prawda-polityczna.-ludobójstwo-na-kresach-południowo-wschodniej-polski-w-latach-1939-1946/7-1208

Znaleźliśmy tam okładkę książki i spis treści, a ostatnio pojawił się jeszcze niżej zaprezentowany opis publikacji.

Prawda historyczna a prawda polityczna. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946

Bogusław Paź (red.)

Opis:

Publikacja zawiera wypowiedzi naukowców reprezentujących różne dyscypliny (m.in. historia, prawo, politologia, filozofia i literatura) na temat ludobójstwa ludności cywilnej na Kresach południowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1939–1946. Badacze podejmują się zarówno rekonstrukcji faktów z lat 1939–1946, jak i rozważań nad naturą prawdy historycznej. W tomie zabrali głos m.in. prawnicy dysponujący dokumentami i opracowaniami ujawniającymi rozmiary opisywanych wydarzeń oraz ich naoczni świadkowie. Drugi nurt rozważań – filozoficzny – opiera się na klasycznej koncepcji prawdy rozumianej jako zgodność myśli z rzeczą (adaequatio intellectus et rei). Całość stanowi interdyscyplinarną refleksję nad przyczynami i rozmiarami wydarzeń z lat 1939–1946.

Postanowiliśmy zasięgnąć informacji gdzie można nabyć  interesującą nas  publikację. W tym celu przesłaliśmy drogą elektroniczną  stosowne zapytanie na adres kontaktowy  U.W.  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Data: 2012-01-05 12:33) , ale do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Prawdę mówiąc brak odpowiedzi jest bardzo nie elegancką odpowiedzią, szczególnie w kontekście wcześniejszych niepokojących sygnałów o problemach z publikacją. Udało się nam jednak dotrzeć do odpowiedzi na podobnie  zadane pytanie przez innego zainteresowanego. Komentarz do tej odpowiedzi, którą prezentujemy poniżej , jak i do całej sytuacji pozostawiamy naszym czytelnikom.

De : Biuro Rektora UWr

XYX     xyx @poczta

Envoyé le : Jeudi 12 Janvier 2012 13h20

Objet : publikacja pod red. prof. B. Pazia

Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że książka pod redakcją profesora B. Pazia została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego pod koniec 2011 r. W załączeniu przesyłam skan okładki i pierwszych stron publikacji.

Z wyrazami szacunku,

Bogumił Dudczenko

______

Biuro Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

De : Biuro Rektora UWr

XYX   xyx@ poczta

Envoyé le : Vendredi 13 Janvier 2012 13h00

Objet : nakład książki pod red. prof. B. Pazia

Szanowny Panie,

w poprzedniej wiadomości wysłanej do Pana zabrakło jednego sformułowania – mianowicie „egzemplarze sygnalne” – to właśnie ich dotyczyła data wydania oraz załączone skany okładki i pierwszych stron książki. Za nieścisłość bardzo przepraszam.

Z informacji potwierdzonych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego wynika, że książka pod redakcją prof. B. Pazia "Prawda historyczna a prawda polityczna. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946" została przekazana do drukarni i nakład będzie ostatecznie gotowy około 25 stycznia br. Egzemplarze książki będzie można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego (WUWr) – w przypadku przesyłki zagranicznej zostaną wysłane po dokonaniu przedpłaty w kwocie 18 EUR (koszty całkowite z przesyłką). Przedpłaty należy dokonać na konto:

BZ WBK S.A. 4 DEPARTMENT OF WROCŁAW

SWIFT – WBK PPL PP

IBAN -25 1090 2503 0000 0006 3000 0347

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław, POLAND