Następna cenna inicjatywa Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl             Olsztyn, 18 maja 2012 r.

11-041 Olsztyn

ul. Rzędziana 32

 

Prezydent RP

Bronisław Komorowski

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl z siedzibą w Olsztynie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wniosku o ustanowienie przez Sejm dnia 11 lipca  „Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”.

Piszemy do Pana Prezydenta po raz trzeci w związku ze zbliżającą się 70. rocznicą tych tragicznych wydarzeń, Krwawej Niedzieli, która miała miejsce 11 lipca 1943 roku, a która jest symbolem wszystkich zbrodni UON-UPA z lat 1939-47, dokonanych na ludności polskiej, żydowskiej, ormiańskiej oraz ukraińskiej.

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl wraz z portalem niepoprawni.pl po raz pierwszy wystosował do Pana Prezydenta w dniu 11.07.2010 r. List otwarty w związku z 67. rocznicą Krwawej Niedzieli.

Nasz apel ponowiliśmy w 2011 roku, pismem z dnia  14 czerwca 2011 r. z wnioskiem o wsparcie ustawy wniesionej przez PSL o ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian (w symboliczną rocznicę rozpoczęcia tzw. rzezi wołyńskiej).

Ponawiamy nasz apel i wzywamy Pana Prezydenta o wniesienie do sejmu własnego, prezydenckiego projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Porozumienie Pokoleń Kresowych  w Liście Otwartym z dnia 16 maja 2012 r.  zwraca się z apelem :

Uchwała  ta jest potrzebna nie tylko nam Polakom ale i Ukrainie, bo jak mawia przysłowie: "Kto panuje nad przeszłością, rządzi przyszłością...".

Pod tym listem podpisują się nie tylko Kresowianie. Podpisują się też Polacy nie związani z Kresami ale szanujący naszą polską historię i jej rozdział o martyrologii narodu."

W podjętej uchwale z dnia 15 lipca 2009 r., Sejm przyjął dyspozycję:

"Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię lepszej przyszłości i  porozumienia narodów naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukraińców".

W duchu tej ustawy zwracamy się o ustanowienie przez Sejm „Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian”. Proponujemy tekst uchwały:

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddając hołd ofiarom zbrodni o znamionach ludobójstwa popełnionych przez Ukraińską Powstańczą Armię na ludności polskiej Kresów Wschodnich, ustanawia dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian".

Środowiska wołyńskie, kresowe uważają, że państwo polskie ma moralne zobowiązanie wobec tych, co zginęli, i potomków tych, co przeżyli. I tej powinności nie wykonuje. Prezydent jako

głowa naszego państwa winien dać przykład i objąć swoim patronatem uczczenie Ofiar i pamięci o Nich.

Najwyższe władze Ukrainy podniosły do rangi święta państwowego obchody 65 rocznicy „Akcji Wisła”, wydarzenia które w żaden sposób nie można porównać z tragedią Polaków na Kresach.

W związku z powyższym zwracamy się o udzielenie informacji, czy Pan Prezydent przychyli się do naszego trzeciego już apelu i podejmie wnioskowaną  inicjatywę ustawodawczą .

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Elżbieta Szmidt

Za :http://blogmedia24.pl/node/57787