W dniu dzisiejszym Sejm uczcił 75. rocznicę rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Projekt wniosku o uczczenie tego wydarzenia wniesiono 9 maja 2012r. Z "nasłuchów" wiemy, że w Komisji Kultury i Środków Przekazu kierowanej przez poseł Śledzińską-Katarasińska Iwonę /PO/ leży projekt dotyczący ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Przypomnę, że w roku 2011 podobny projekt "spadł" w ostatniej chwili z obrad Sejmu i wszelki ślad po nim zaginął. Oba projekty uchwały były realizacją dyspozycji którą Sejm RP przyjął uchwałą z dnia 15 lipca2009 r. Oto teksy tej uchwały:

Więcej na http://kresy.info.pl/menu-serwisu/publikacje