Już od kilku miesięcy ruch Porozumienia Pokoleń Kresowych składający się z czytelników Kresowego Serwisu Informacyjnego oraz czytelników portali: Kresy Nasze Kresy, Wołyń i 27 WDP AK z olbrzymia determinacją czyni starania aby Sejm RP uchwalił wreszcie 11 lipca DNIEM PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN. Trzeba jednak dodać, że nasze działania aktywnie wspierają liczne Stowarzyszenia Kresowe których nazwy widnieją na liście poparcia listu otwartego do Posłów RP znajdującego się na: http://wolyn.org/index.php/list-otwarty-do-poslow-rp.html.

List otwarty skierowaliśmy też do wszystkich Klubów oraz Kół Poselskich i dzisiaj już wiemy, że w ustanowienie dnia 11 lipca jako DNIA PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN zaangażowały się kluby: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski.

Kluby PO, SLD i RP milczą a to może oznaczać problemy w podjęciu przez Sejm tak ważnej dla Kresowian uchwały.  Projekt złożony przez PSL, marszałek Kopacz skierowała do Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu kierowanej przez posłankę Śledzińską-Katarasińską, która podobno nie zajęła się projektem odsyłając go do marszałek Kopacz. Nie wróży to nic dobrego. W roku 2010 (marszałek Komorowski) i w 2011 (marszałek Schetyna) nie dopilnowano procedowania projektu które  przepadły albo "spadły" cokolwiek miałoby to znaczyć.

Polacy na Ukrainie na bruku a Ukraińcy w Polsce obrastają w piórka!!!!!!!

Nr 8 (156) Kuriera Galicyjskiego na str. 12 zamieszcza rozmowę z Panem Antonim Stefanowiczem p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie pt. Bezdomny Związek Polaków na Ukrainie.

Pewnie w ramach "przyjaźni" Ukraina w powyższy sposób potraktowała Związek Polaków na Ukrainie a Rząd Polski hojnie dotuje Związek Ukraińców w Polsce. Np w 2011 roku organizacje mniejszości ukraińskiej w Polsce otrzymały na swoją działalność, w tym na utrzymanie lokali, wydawnictwo gazet itd.: ZUP - ponad 1 mln 590 tys. złotych. Stowarzyszenie  Łemków - 830 tys. złotych. Związek Ukraińców Podlasia - 337 tys. zł. W ramach podziękowania za taką hojność, ZUwP, za pieniądze polskiego podatnika szwenda się po Sztrasburgu ze skargami na Polskę i operację Wisła a więc moralność mają w standardowych zakamarkach ludzkiego ciała. Gdy Strasburg oddalił skargę, prezydent Ukrainy, 65 rocznicę operacji WISŁA* podniósł do rangi święta narodowego. Skandal to zbyt łagodne określenie na to co od lat dzieje się w stosunkach Polsko-Ukraińskich i Ukraińsko-Polskich. Szyk słów ma tu olbrzymie znaczenie we wzajemnych relacjach i wcale nie oznacza tego samego. Do dzisiaj nie oznakowano i godnie uczczono pamięci i miejsc pochówku tysięcy, tysięcy polskich matek i ojców, córek i synów, babć i dziadków gdy tymczasem na Ukrainie, na Świecie i o zgrozo w samej Polsce stawia się las pomników sprawcom rzezi dokonanej na ludności Polskiej na Kresach.

Wszystko zależy od dobrej woli marszałek Kopacz i SEJMU RP

Na ostatniej sesji Sejmu RP widzieliśmy jak uczczono 70. rocznicę rozpoczęcia budowy COP i to przez aklamację ale czy tyle samo dobrej woli znajdą w sobie Posłowie przy uchwaleniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, o ile marszałek Kopacz przedłoży go Wysokiej Izbie.

Ok. 200tys. ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na polskiej ludności Kresów II RP to coś więcej niż czczenie rocznicy rozpoczęcia jakiejś tam budowy. To zapomniana i  z premedytacją przemilczana przez wiele kadencji Sejmu tragiczna historii Polski, dlatego Kresowianie oczekują zwrotu i trzeźwego spojrzenia na cała PRAWDĘ O KRESACH, Kresach, temacie TABU który dzisiaj, ze względu na przewlekanie i odkładanie dorósł już do miana współczesnego Katynia.

 

*/ O Operacji Wisła można przeczytać w świeżym wydaniu KSI na stronie 23 http://ksi.kresy.info.pl/pdf/numer13.pdf.