W odpowiedzi na rozporządzenie MEN rugujące lekcje historii z polskiej szkoły powstała akcja „Przywracamy lekcje historii do szkół”. Dziś jest ona już na finiszu. Aby osiągnąć cel, czyli złożyć w Sejmie projekt ustawy przywracającej lekcje historii w szkole, musimy wspólnie zmobilizować się i wykonać ostatni wysiłek, by do dnia 15.09 br. zebrać 100.000 podpisów. Na dzień dzisiejszy mamy już ok. 75.000 podpisów. Przed nami ogromna szansa na sukces i ocalenie poczucia tożsamości narodowej polskiej młodzież.  Będzie to nasz wspólny sukces i bezcenny wkład w kształtowanie postaw młodego pokolenia Polaków. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o mobilizację i pomoc w zbiórce podpisów. Wspólnie mamy szansę ocalić świadomość historyczną młodych Polaków. Prosimy o przesłanie wszystkich zebranych przez Państwa podpisów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2012 roku.do siedziby Komitetu:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

ul. Damrota 4/37

45-064 Opole

Z wyrazami szacunku,

Karina Piechota

Zastępca Pełnomocnika Komitetu

Tel: 533-223-961

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Przywracamy lekcje historii"

ul. Damrota 4/37

45-064 Opole

tel./faks: 77 441 99 10

www.przywracamyhistorie.pl