... dokumenty dotyczące Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Dzisiaj o godzinie 10:00, Pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian Ewa Siemaszko i Andrzej Łukawski, złożyli w Wydziale Podawczym Sejmu RP dokumenty.

 

Od tej chwili będziemy informować Kresowian o losie złożonych dzisiaj dokumentów. Po rozpatrzeniu ich przez marszałek Kopacz, powinniśmy otrzymać decyzję na tak lub nie ukonstytuowaniu się Komitetu. W przypadku na TAK, musimy działać na zasadzie "wszystkie ręce na pokład", by przez trzy miesiące zebrać minimum 100 tysięcy nowych podpisów. Jak działa Poczta Polska wszyscy wiemy, a że niektóre materiały wymagały oryginalnych podpisów, to trwało to i trwało. Ostatni dokument otrzymaliśmy w ubiegły piątek a dzisiaj, cały kpl. jest już w Sejmie.

Z otrzymaniem pokwitowania-potwierdzenia złożenia dokumentów nie było problemów.