W związku ze zbliżająca się 70-tą rocznicą ludobójstwa na Wołyniu dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, żydowskiej i ukraińskiej Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” pragnie zorganizować dwudniowe obchody tej rocznicy w Przemyślu i okolicy w dniach 13-14 lipca 2013 r. Jeden dzień poświęcony będzie wystawie tematycznej i konferencji tematycznej, drugi zaś rekonstrukcji historycznej o tytule „Wołyń 1943 – nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. Ta szczególna forma obchodów ma na celu przywrócenie pamięci o niewinnych ofiarach tegoż ludobójstwa i dążenie do pojednania poprzez ukazanie prawdy historycznej.

Z uwagi na to, że musimy dla potrzeb rekonstrukcji historycznej, która odbędzie się po zmroku, wybudować wieś, wynająć profesjonalną firmę zapewniającą światło i dźwięk, barierki, trybunę dla zaproszonych gości oraz zapewnić wyżywienie i zakwaterowanie dla grup teatralnych i rekonstrukcyjnych biorących udział w widowisku, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą i apelem o wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia, które głośnym echem odbije się w Polsce jak i za granicą.

W roku 2010 w 70-tą rocznicę wywózek obywateli Polski na Syberię byliśmy współorganizatorem wielkiego widowiska historycznego „Na nieludzką ziemię”. Rekonstrukcja ta była momentem przełomowym na naszym terenie odnośnie tematyki wywózek z lat 40-tych i, jak podkreślają sami Sybiracy, uświadomiliśmy ogółowi społeczeństwa czym była ich tragedia w czasie II wojny światowej.

Jesteśmy przekonani, iż rekonstrukcja, którą pragniemy zrealizować w lipcu 2013 roku uzmysłowi całej Polsce tragedię, która wydarzyła się 70 lat temu, odda należytą cześć

i pamięć o pomordowanych oraz nie pozwoli na zakłamywanie historii przez niektórych ukraińskich publicystów oraz tzw. polityczną poprawność.

Dysponujemy już terenem i deklaracją współorganizacji jednego z samorządów. Potrzeby są jednak o wiele przerastające możliwości naszego stowarzyszenia. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Liczy się każda złotówka. Liczymy także na pomoc w upowszechnianiu naszego apelu wśród całego społeczeństwa, firm, przedsiębiorców.

Wpłat można dokonywać na konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu

Na rzecz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.

Nr konta - 96 8642 1155 2015 1502 4936 0002

Z dopiskiem „ na cele statutowe-Wołyń 1943”

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.